Mẫu kết nạp đảng viên chính thức

     Bạn đang xem: Mẫu kết nạp đảng viên chính thức

*
Mục lục bài viết


Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội Ueb Năm 2022

41 biểu chủng loại kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức

*
41 biểu mẫu mã kết hấp thụ đảng, thừa nhận đảng viên thiết yếu thức

STT

Tài liệu trong hồ sơ hấp thụ đảng viên và thừa nhận đảng viên chủ yếu thức

Ký hiệu

1

Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

CN-NTVĐ

2

Đơn xin vào Đảng

Mẫu 1-KNĐ

3

Lý định kỳ của fan xin vào Đảng

Mẫu 2-KNĐ

4

Giấy trình làng người vào Đảng

Mẫu 3-KNĐ

5

Nghị quyết giới thiệu đoàn tụ ưu tú vào Đảng

Mẫu 4-KNĐ

6

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Mẫu 4A-KNĐ

7

Tổng hợp chủ kiến nhận xét của những đoàn thể chính trị - xã hội nơi bạn vào Đảng làm việc và đưa ra ủy (hoặc đưa ra bộ) địa điểm cư trú đối với người vào Đảng

Mẫu 5-KNĐ

8

Nghị quyết ý kiến đề xuất kết nạp đảng viên của chi bộ

Mẫu 6-KNĐ

9

Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết kiến nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy bộ phận)

Mẫu 7-KNĐ

10

Nghị quyết ý kiến đề nghị kết hấp thụ đảng viên (của đảng ủy cơ sở)

Mẫu 8-KNĐ

11

Quyết định kết nạp đảng viên (của cấp cho ủy có thẩm quyền)

Mẫu 9-KNĐ

12

Quyết định tiếp thu lại người vào Đảng (của cung cấp ủy tất cả thẩm quyền)

Mẫu 9A-KNĐ

13

Quyết định tiếp thụ đảng viên (của đảng ủy cửa hàng được ủy quyền)

Mẫu 9B-KNĐ

14

Giấy ghi nhận học lớp đảng viên mới

CN-ĐVM

15

Bản trường đoản cú kiểm điểm của đảng viên dự bị (đề nghị thừa nhận đảng viên bao gồm thức)

Mẫu 10-KNĐ

16

Bản thừa nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên được phân công giúp đỡ)

Mẫu 11-KNĐ

17

Tổng hợp chủ kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị - buôn bản hội chỗ đảng viên dự bị sinh sống và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Mẫu 12-KNĐ

18

Nghị quyết đề nghị công nhấn đảng viên xác nhận (của bỏ ra bộ)

Mẫu 13-KNĐ

19

Báo cáo về việc thẩm định và đánh giá nghị quyết của bỏ ra bộ đề nghị công dìm đảng viên xác định (của đảng ủy cỗ phận)

Mẫu 14-KNĐ

20

Nghị quyết kiến nghị công dấn đảng viên xác nhận (của đảng ủy cơ sở)

Mẫu 15-KNĐ

21

Quyết định thừa nhận đảng viên thỏa thuận (của cấp ủy tất cả thẩm quyền)

Mẫu 16-KNĐ

22

Quyết định công nhận đảng viên chấp thuận của đảng ủy đại lý được ủy quyền

Mẫu 16A-KNĐ

23

Giấy ghi nhận người vào Đảng đang trong thời hạn được tổ chức triển khai đảng giúp đỡ, để ý kết nạp của cấp cho ủy cơ sở

Mẫu 17-KNĐ

24

Công văn của cấp ủy cơ sở trình làng người vào Đảng đã được bỏ ra bộ, đảng ủy các đại lý làm giấy tờ thủ tục đề nghị thu nhận Đảng

Mẫu 17A-KNĐ

25

Công văn của cung cấp ủy bao gồm thẩm quyền ra mắt người vào Đảng sẽ được cấp cho ủy đại lý làm thủ tục đề nghị tiếp thụ đảng

Mẫu 17B-KNĐ

26

Công văn reviews người vào Đảng đã được cấp cho ủy bao gồm thẩm quyền ra quyết định kết hấp thụ Đảng

Mẫu 17C-KNĐ

27

Công văn ra mắt người vào Đảng sẽ được cung cấp ủy bao gồm thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng lại chuyển ra bên ngoài đảng cỗ huyện (và tương đương)

Mẫu 17D-KNĐ

28

Sổ đảng viên dự bị (của bỏ ra ủy đại lý trở lên sử dụng)

Mẫu 18-KNĐ

29

Giấy giới thiệu (của đảng ủy, chi ủy cơ sở) cử đảng viên hoặc cung cấp ủy viên đi thẩm tra lý định kỳ của fan xin vào Đảng

Mẫu 19-KNĐ

30

Công văn ý kiến đề xuất thẩm tra lý kế hoạch của fan xin vào Đảng

Mẫu 20-KNĐ

31

Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa thương hiệu đảng viên dự bị

Mẫu 21-XTĐV

32

Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cửa hàng được ủy quyền

Mẫu 21A-XTĐV

33

Công văn lãnh đạo việc làm cho lại, triển khai đúng những quy định về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên

Mẫu 1A-HKN

34

Quyết định công nhận đảng viên sau khoản thời gian khắc phục, tiến hành đúng biện pháp về thẩm quyền, giấy tờ thủ tục kết hấp thụ đảng viên

Mẫu 1B-HKN

35

Công văn lãnh đạo việc có tác dụng lại, thực hiện đúng những quy định về thẩm quyền, thủ tục công dấn đảng viên thiết yếu thức

Mẫu 2A-HKN

36

Quyết định thừa nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, triển khai đúng phương tiện về thẩm quyền, thủ tục

Mẫu 2B-HKN

37

Quyết định hủy quyết định kết nạp đảng viên không đúng quy định, sai tiêu chuẩn, điều kiện

Mẫu 3A-HKN

38

Quyết định hủy quyết định kết hấp thụ lại đảng viên không đúng quy định, không nên tiêu chuẩn, điều kiện

Mẫu 3B-HKN

39

Quyết định hủy quyết định công thừa nhận đảng viên bằng lòng sai quy định, sai tiêu chuẩn, điều kiện

Mẫu 4-HKN

40

Quyết định phục sinh quyền của đảng viên

Mẫu 1-KPĐV

41

Quyết định nối lại sinh sống đảng của đảng viên

Mẫu 1-NSH
Xem thêm: Thức Ăn Của Tôm Sông Là - Cấu Tạo Trong Của Tôm Sông

Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, support của cửa hàng chúng tôi dành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người tiêu dùng còn vướng mắc, vui mắt gửi về thư điện tử info