Mẫu tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (87.25 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Mẫu tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

---Số:…/TTr- ….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH

Về việc ý kiến đề xuất thanh lý tài sản-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ….

Kính gửi: -(Tổ chức/ cá thể có thẩm quyền giải quyết)

………..(Tên đơn vị đề xuất) đề nghị ………(Tổ chức/ cánhân bao gồm thẩm quyền giải quyết) đến thanh lý một số trong những tài sản (có danh sách gia sản dựđịnh thanh lý kèm theo)

Lý bởi vì thanh lý:……….………Nguồn gốc gia sản thanh lý:……….………Giá gia tài thanh lý dự kiến:………Địa điểm tiến hành chào cung cấp dự kiến:……….………Phịng ban phụ trách dự kiến:………..………Kính trình ………(Tổ chức/ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) coi xét,phê duyệt.


Nơi nhận:– Như trên;-Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT(Đã ký)

DANH SÁCH TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝSTT Tên gia tài Số

lượng nơi sảnxuất Năm sửdụng quý hiếm Ghi chú1

2…


thủ tục hành chính t biểu mẫu

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu mẫu Tờ trình ý kiến đề xuất khen thưởng doc 1 22 62
*
tư liệu TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC doc 14 28 618
*
MẪU DANH MỤC xe pháo Ô TÔ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ TÀI SẢN doc 2 1 4
*
MẪU TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án trở nên tân tiến khu nhà ở (hoặc dự án cải cách và phát triển nhà ngơi nghỉ độc lập) ppsx 3 874 2
*
mau khổng lồ trinh, DE NGHI 1 726 0


Xem thêm: Link Tải Bộ Tài Liệu Thi Toeic Mới Nhất 2022, Tổng Hợp Tài Liệu Ôn Thi Toeic Format Mới

*
Tờ trình đề nghị thành lập HĐPH thị xã 2 291 0
*
mau lớn trinh de nghi phan loai va khen thuong to lớn chuc dang va dang vien 5 255 0
*
mau to trinh de nghi phe duyet ket qua xay dung quy hoach can bo lanh dao 2 349 0
*
mau khổng lồ trinh de nghi dieu chinh co cau su dung dat 3 183 0
*
văn bạn dạng đề nghị thanh lý gia sản 6 601 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(9.01 KB - 1 trang) - mẫu mã tờ trình kiến nghị thanh lý tài sản
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Từ Láy, Phân Biệt Từ Ghép Và Từ Láy Là Gì? Từ Ghép Là Gì? Phân Loại

×