NGHỊ ĐỊNH 115/2015

  -  

Căn cứ nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái của Quốc hội về câu hỏi thực hiện cơ chế hưởng bảo đảm xã hội một lần so với người lao động;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Lao cồn – yêu quý binh và Xã hội,

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định cụ thể một số điều của Luật bảo đảm xã hội về bảo đảm xã hội bắt buộc.

Bạn đang xem: Nghị định 115/2015

Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cụ thể một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao cồn Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Fan lao hễ là công dân việt nam tham gia bảo hiểm xã hội cần theo nguyên lý tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo đúng theo đồng lao rượu cồn không khẳng định thời hạn, hòa hợp đồng lao động xác định thời hạn, hòa hợp đồng lao rượu cồn theo mùa vụ hoặc theo một các bước nhất định tất cả thời hạn từ đầy đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, của cả hợp đồng lao đụng được ký kết kết giữa người tiêu dùng lao đụng với người thay mặt đại diện theo luật pháp của người dưới 15 tuổi theo phép tắc của luật pháp về lao động;

b) Người làm việc theo phù hợp đồng lao động bao gồm thời hạn từ đủ 01 tháng mang đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật của luật pháp về cán bộ, công chức với viên chức;

d) người công nhân quốc phòng, người công nhân công an, bạn làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người thống trị doanh nghiệp, người làm chủ điều hành hợp tác ký kết xã gồm hưởng tiền lương;

e) Người vận động không siêng trách làm việc xã, phường, thị trấn;

g) người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt Việt phái nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật bảo đảm xã hội.

Xem thêm: Soạn Dấu Ngoặc Kép Lớp 8 : Dấu Ngoặc Kép, Soạn Văn Bài: Dấu Ngoặc Kép

*

Tổng đài hỗ trợ tư vấn bảo hiểm trực tuyến đường 19006172

2. Người đi làm việc việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng biện pháp tại Luật người lao hễ Việt Nam đi làm việc việc ở nước ngoài theo đúng theo đồng tham gia bảo đảm xã hội bắt buộc theo biện pháp tại Nghị định này được áp dụng đối với các hòa hợp đồng sau:

a) thích hợp đồng đưa người lao động đi làm việc việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc việc ngơi nghỉ nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa bạn lao động đi làm việc ở nước ngoài;

b) thích hợp đồng đưa tín đồ lao động đi làm việc việc ở quốc tế với doanh nghiệp trúng thầu, thừa nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra quốc tế có đưa fan lao động đi làm việc việc sinh sống nước ngoài;

c) hòa hợp đồng đưa tín đồ lao động đi làm việc việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa bạn lao động đi làm việc việc theo hình thức thực tập nâng cấp tay nghề;

d) hợp đồng cá nhân.

Xem thêm: Bài 2 Trang 68 Sgk Toán 9 Tập 2, 3 Trang 68, 69 Sgk Toán Lớp 9 Tập 2

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này dưới đây gọi thông thường là tín đồ lao động.