NGHỊ ĐỊNH THANH TOÁN BT

     

(Chinhphu.vn) - cơ quan chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng gia sản công để thanh toán giao dịch cho Nhà chi tiêu khi tiến hành dự án đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng theo hình thức Hợp đồng thành lập - chuyển giao (Dự án BT).


*
Ảnh minh họa

Theo đó, tài sản công để thanh toán cho đơn vị đầu tư thực hiện Dự án BT gồm: Quỹ đất; đất, nhà với tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở có tác dụng việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan liêu Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thiết yếu trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị); tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tài sản kết cấu hạ tầng); các loại tài sản công không giống theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Bạn đang xem: Nghị định thanh toán bt

Trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn giao dịch cho Hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ phân phối đấu giá chỉ tài sản công để thanh toán giao dịch cho công ty đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và những văn bản hướng dẫn gồm liên quan.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho công ty đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, giá cả nhà nước, đầu tư, xây dựng; việc lựa chọn bên đầu tư thực hiện Dự án BT theo như hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chỉ được thực hiện sau khi cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền được cho phép theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán giao dịch cho bên đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá chỉ trị tài sản công thanh toán; được xác định như sau: giá bán trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán; giá chỉ trị Dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Việc sử dụng tài sản công để giao dịch thanh toán cho bên đầu tư thực hiện Dự án BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về chi phí nhà nước; cụ thể: Đối với tài sản công thuộc trung ương quản lý được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách trung ương; đối với tài sản công thuộc địa phương quản lý được tổng hợp, phản ánh vào giá cả địa phương.

Thời điểm thanh toán giao dịch Dự án BT đối với trường hợp giao dịch bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm cho việc là thời điểm ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát hành quyết định giao đất, cho mướn đất mang đến Nhà đầu tư. Thời điểm giao dịch Dự án BT đối với trường hợp giao dịch thanh toán bằng tài sản kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời điểm cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền ban hành quyết định giao tài sản đến Nhà đầu tư.

Xem thêm: Cách Gửi Powerpoint Qua Messenger Trên Máy Tính, Cách Gửi Powerpoint Qua Messenger

Khoản lãi vay trong phương án tài chủ yếu của Hợp đồng BT đối với phần giá bán trị công trình Dự án BT xong theo tiến độ, chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, giao tài sản mang đến Nhà đầu tư.

Việc giao tài sản công để giao dịch cho đơn vị đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện sau thời điểm Dự án BT xong hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng dự án công trình Dự án BT xong xuôi theo tiến độ được cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Xác định giá bán trị Dự án BT để thanh toán

Nghị định quy định cụ thể xác định giá bán trị Dự án BT để thanh toán. Cụ thể, giá chỉ trị Dự án BT ghi tại Hợp đồng BT để giao dịch thanh toán được xác định theo kết quả đấu thầu với không chũm đổi kể từ ngày Hợp đồng BT được cam kết kết, trừ trường hợp quy định đưới đây.

Trường hợp cơ quan bên nước gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật, giá thành bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án BT, khoản lãi vay vào phương án tài bao gồm của Hợp đồng BT theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến vậy đổi giá chỉ trị Dự án BT thì thực hiện như sau:

- giá chỉ trị điều chỉnh Dự án BT được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng cùng pháp luật có tương quan tại thời điểm cơ quan bên nước gồm thẩm quyền được cho phép điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật, giá thành bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài thiết yếu của Hợp đồng BT.

- giá chỉ trị điều chỉnh Dự án BT ghi tại Phụ lục Hợp đồng BT được tổng hợp vào giá trị Dự án BT để thanh toán, quyết toán Hợp đồng BT theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Đâu Không Phải Đặc Điểm Của Quá Trình Đô Thị Hóa Không Có Đặc Điểm Nào Sau Đây?

Giá trị Dự án BT để thanh toán giao dịch là giá bán trị Dự án BT được quyết toán theo quy định của pháp luật (giá trị quyết toán Hợp đồng BT).