Ngữ pháp câu bị động

     

Câu bị động (Passive Voice) là 1 ngữ pháp cơ bạn dạng và phổ cập trong tiếng Anh mà bất cứ người học ngoại ngữ nào thì cũng nên cố gắng vững. Bây giờ Fast English sẽ cùng chúng ta tìm gọi định nghĩa, biện pháp dùng, phương pháp áp dụng, những dạng và những để ý khi sử dụng câu thụ động trong giờ anh và bài tập vận dụng có đáp án cụ thể để bạn cũng có thể chinh phục chủng loại câu này nhé.

Bạn đang xem: Ngữ pháp câu bị động

*

1. Câu thụ động là gì?

Câu tiêu cực (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là bạn hay đồ dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu tác động của hành vi đó. Thì của câu bị động nên tuân theo thì của câu công ty động.

E.g:

A tree was planted by John. (Một mẫu cây được trồng vì John)

=> Ở đây là cái cây là nhà ngữ – vật chịu đựng sự tác động.

*

2. Câu Bị Động có cấu tạo như vậy nào?

2.1 cấu trúc chung

Câu công ty động S1 + V+ O
Câu bị động S2 + Tobe + P(II)

Một câu bị động hoàn hảo sẽ gồm dạng:

Chủ ngữ + dạng của cồn từ “to be” + Động từ sinh hoạt dạng phân tự 2.

*

2.2. Một số lưu ý về câu bị động

kết cấu câu thụ động ở dạng thì như thế nào thì chia tobe theo thì đó. Giả dụ câu gồm động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì thường xuyên sẽ cần sử dụng tân ngữ đó chuyển thành nhà ngữ bị động. Vào trường thích hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ:

I gave him a book = I gave a book lớn him = He was given a book (by me).

Nếu nhà ngữ trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

=> không bắt buộc đưa vào câu bị động

E.g:

They stole my bike last night. (Bọn chúng lấy trộm xe đạp của tôi tối qua)

=> My motorbike was stolen last night. (Xe đấm đá của tôi đã bị lấy trộm tối qua.)

ví như là người hoặc đồ dùng trực tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang thụ động dùng “by”.

E.g:

Linda is making a cake => A cake is being made by Linda.

nếu là tín đồ hoặc vật dụng trực tiếp tạo ra hành động thì dùng chuyển sang tiêu cực dùng “with”.

E.g:

A door is opened with a key. (Cửa được mở ra bằng chìa)

3. Câu công ty động thay đổi sang câu bị động như thế nào?

*

3.1. Công việc khái quát lác để chuyển câu dữ thế chủ động sang câu bị động

Bước 1: khẳng định tân ngữ vào câu chủ động để gửi thành nhà ngữ vào câu bị động. Bước 2: xác định thì (tense) trong câu dữ thế chủ động để chuyển động từ về thể tiêu cực (be + VpII) tương ứng. Động từ phân chia ở dạng số ít, xuất xắc số nhiều dựa vào vào chủ ngữ câu bị động. Bước 3: Chuyển nhà ngữ vào câu tiêu cực thành tân ngữ vào câu công ty động bằng phương pháp thêm giới từ “by” phía trước. Bước 4: Xác định vị trí đứng của trạng ngữ gồm trong câu nhà động. Bước 5: giả dụ đầu câu chủ động có “No” (nobody, no one,…), có tác dụng như quá trình trên rồi chuyển câu thanh lịch dạng lấp định.

*

3.2. Bí quyết chuyển tương ứng với những thì trong giờ đồng hồ Anh

Công thức đưa câu dữ thế chủ động sang câu bị động ví dụ theo từng thì:

Thì Chủ động  Bị động
Hiện tại đơn S + V(s/es) + O S + am/is/are + P2
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + P2
Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O S + have/has + been + P2
Quá khứ đơn S + V(ed/Ps) + O S + was/were + P2
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + P2
Quá khứ hoàn thành S + had + P2 + O S + had + been + P2
Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + P2
Tương lai hoàn thành S + will + have + P2 + O S + will + have + been + P2
Tương lai gần S + am/is/are going to + V-infi + O S + am/is/are going to lớn + be + P2
Động từ khuyết thiếu S + ĐTKT + V-infi + O S + ĐTKT + be + P2

4. Gửi câu dữ thế chủ động sang các dạng câu bị động ví dụ như vậy nào?

4.1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số rượu cồn từ được theo sau nó bởi nhị tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

I gave him a pen. (Tôi đã cho anh ấy một chiếc bút.)

=> A pen was given to lớn him. (Một cái cây viết đã được trao mang đến anh ta.)

=> He was given a pen by me. (Anh ta đã có được tôi trao cho một chiếc bút.)

4.2.Thể bị động của những động từ bỏ tường thuật

Các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S’: công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O’: Tân ngữ bị động

Câu công ty động Câu bị động Ví dụ
S + V + THAT + S’ + V’ + … Cách 1

S + BE + V3/-ed + to V’

People say that he is very poor.

→ He is said to lớn be very poor.

Cách 2

It + be + V3/-ed + THAT + S’ + V’

People say that he is very rich.

→ It’s said that he is very poor.

4.3. Câu chủ động là câu nhờ vào vả

Câu nhà động Câu bị động Ví dụ
… have someone + V (bare) something …have something + V3/-ed (+ by someone) David has his daughter buy a cup of coffee.

→ David has a cup of coffee bought by his daughter. 

(David nhờ đàn bà mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something … (something) + be made + khổng lồ V + (by someone) Sarah makes the hairdresser cut her hair.

→ Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.

(Sarah nhờ vào thợ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something … get + something + V3/-ed + (by someone)  Shally gets her son to lớn clean the kitchen for her. 

→ Shally gets the kitchen cleaned by her husband. 

(Shally nhờ con trai dọn giúp công ty bếp)

4.4. Câu chủ động là câu hỏi

Thể thụ động của thắc mắc Yes/No
Câu công ty động Câu bị động Ví dụ
Do/does + S + V (bare) + O …? Am/ is/ are + S’ + V3/-ed + (by O)? Do you clean your room? 

→ Is your room cleaned(by you)?

(Con sẽ dọn phòng chưa?)

Did + S + V (bare) + O…? Was/were + S’ + V3/-ed + by + …? Can you bring your notebook lớn my desk?

→ Can your notebook be brought lớn my desk?

(Em có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O +…? modal verbs + S’ + be + V3/-ed + by + O’? Can you move the chair? 

→ Can the chair be moved? 

(Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O +…? Have/ has/ had + S’ + been + V3/-ed + by + O’? Has she done her homework? 

→ Has her homework been done (by her)? 

(Con nhỏ xíu đã làm bài tập ngừng chưa?)

4.5. Thụ động với những động từ bỏ chỉ quan lại điểm, ý kiến

một vài động trường đoản cú chỉ quan lại điểm chủ ý thông dụng là: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

E.g:

People think he stole his father’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta mang cắp chi phí của bà bầu anh ta.) => It is thought that he stole his father’s money. => He is thought khổng lồ have stolen his father’s money.

4.6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan tiền là các động từ chỉ nhận thức của con người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm gì)

Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

He watched them playing badminton. (Anh ta nhìn thấy họ đang đánh mong lông.)

=> They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

4.7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …

Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ:

Put your hand down → Let your hand be put down. (Bỏ tay xuống)

Thể bao phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …

Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ:

Do not take this item. → Let this vật phẩm not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

5. đưa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động cần để ý điều gì?

*

những nội cồn từ (Động từ ko yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

E.g:

My leg hurts.

Đặc biệt khi công ty ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động cũng ko được chuyển thành câu bị động.

E.g:

The US takes charge (Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

trường hợp là fan hoặc vật dụng trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng by nhưng nếu là thứ gián tiếp gây ra hành vi thì cần sử dụng with.

E.g:

The bird was shot with the gun.

The bird was shot by the hunter.

Trong một trong những trường vừa lòng to be/to get + P2 trọn vẹn không sở hữu nghĩa tiêu cực mà có 2 nghĩa: Chỉ trạng thái, trường hợp mà công ty ngữ đang gặp gỡ phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ bài toán chủ ngữ tự làm lấy: The little boy gets dressed very quickly.

6. Bài bác tập về câu bị động và đáp án

*

6.1. Bài bác tập câu bị động

bài bác tập 1: chuyển câu sau sang trọng câu tiêu cực

1. Mary types letters in the office.

2. His father will help you tomorrow.

3. Science và technology have completely changed human life.

4. Peter broke this bottle.

5. They are learning English in the room.

6. Nothing can change my mind.

7. No one had told me about it.

8. I don’t know her telephone number

9. My students will bring the children home.

10. They sent me a present last week.

11. She gave us more information.

12. The chief engineer was instructing all the workers of the plan.

13. They can’t make tea with cold water.

14. Somebody has taken some of my books away.

15. They will hold the meeting before May Day.

16. They have khổng lồ repair the engine of the car.

17. The boys broke the window and took away some pictures.

18. People spend a lot of money on advertising every day.

Xem thêm: Lãnh Thổ Hoa Kỳ Phần Lớn Nằm Trong Vành Đai, Top 14 Khí Hậu Thứ Mấy Thế Giới Hay Nhất 2022

19. Teacher is going to lớn tell a story.

20. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

21. The children looked at the woman with a red hat.

22. They have provided the victims with food and clothing.

23. People speak English in almost every corner of the world.

24. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

25. After class, one of the students always erases the chalkboard.

bài bác tập 2: cho dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) ………….. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ………………her paper.

3. We got our house (paint) ……………… last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ………………. A composition.

5. Mark got his transcripts (send)………………. Khổng lồ the university.

6. Maria is having her hair (cut) ……………………. Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)………………………his luggage lớn his car?

bài bác 3: đưa các câu hỏi sau quý phái thể bị động.

1. When will you vày the work?

2. How are you going to khuyễn mãi giảm giá with this problem?

3. How bởi you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

6.2. Đáp án bài bác tập câu bị động

bài tập 1:

1. Letters are typed in the office by Mary.

2. You’ll be helped by his father tomorrow.

3. Human life has completely been changed with science and technology.

4. This bottle was broken by Peter.

5. English is being learnt in the room.

6. My mind can’t be changed.

7. I hadn’t been told about it.

8. Her telephone number isn’t known.

9. The children will be brought home by my students.

10. I was sent a present last week.

11. We were given more information.

12. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer.

13. Tea can’t be made with cold water.

14. Some of my books have been taken away.

15. The meeting will be held before May Day.

16. The engine of the car has khổng lồ be repaired.

17. The window was broken & some pictures were taken away by the boys.

18. A lot of money is spent on advertising every day.

19. A story is going to be told by the teacher.

20. A cake is being cut with a sharp knife by Mary.

21. The woman with a red hat was looked at by the children.

22. The victims have been provided with food and clothing.

23. English is spoken in almost every corner of the world.

24. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

25. After class, the chalkboard is always erased by one of the students.

Xem thêm: So Sánh Hai Phân Số Tiếp Theo Lớp 5, Giải Bài Tập Trang 7 Sgk Toán 5 (Tiếp)

bài bác tập 2:

1. Repaired

2. To type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

bài tập 3:

1. When will the work be done?

2. How is this problem going to be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.