Nguyễn Ái Quốc Tham Gia Phong Trào Cách Mạng Ở Trung Quốc Thời Gian Nào

     
*

showDateViet()
*
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

Là một fan tiên tri tiên lượng, công ty dự báo chiến lược thiên tài, sau khoản thời gian dự Đại hội VII thế giới Cộng sản (7/1935), vấn đáp nhà văn I.Êrenbua lúc được hỏi cảm giác về mùa xuân này, Nguyễn Ái Quốc nói: “Tôi chỉ có một mong muốn là sớm trở về nhà nước tôi”(1)...

Bạn đang xem: Nguyễn ái quốc tham gia phong trào cách mạng ở trung quốc thời gian nào


*
Nguyễn Ái Quốc trên Đại hội việt nam Đảng làng hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12-1920 (Ảnh bốn liệu)

1. Với một tài năng thấy trước, tiên đoán khoa học của bậc kỳ tài về tình hình nhân loại và trong nước đang từng bước một có những chuyển biến mau lẹ, fan thấy nên sớm về nước để tranh thủ và chớp thời cơ chỉ đạo toàn dân vùng dậy giải phóng.

Con mặt đường trở về Tổ quốc từ thời điểm tháng 10/1938 của Nguyễn Ái Quốc gian nan, vất vả. Vào vai thiếu thốn tá chén bát lộ quân, với túng thiếu danh hồ Quang, Người dịch chuyển từ Diên An, Tây An mang đến Quế Lâm qua Trùng Khánh… Từ cuối tháng 7/1939 đến đầu xuân năm mới 1941, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục dịch chuyển nhiều vị trí trên đất trung hoa và bao gồm nhiều chuyển động tích cực. Bạn có report gửi Ban Chấp hành thế giới Cộng sản về thực trạng chính trị sinh hoạt Đông Dương (từ năm 1936 đến năm 1938). Người thao tác làm việc ở Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây), Quý Dương (tỉnh Quý Châu), Côn Minh (Vân Nam)… Từ đầu xuân năm mới 1940, Nguyễn Ái Quốc ban đầu liên hệ được cùng với nhiều bằng hữu Việt Nam sẽ ở trung hoa và Ban chỉ đạo ở xung quanh của Đảng.

Từ tháng 10/1940, khi được tin rộng 40 thanh niên những dân tộc Cao bằng vì bị đế quốc Pháp khủng tía mạnh đã vượt biên trái phép giới quý phái Quảng Tây (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc bao gồm ý định tổ chức lớp huấn luyện cho những anh em, tiếp đến đưa đồng đội về củng núm và mở rộng trào lưu ở Cao Bằng, tổ chức triển khai đường liên hệ về nước, cách tân và phát triển xuống Thái Nguyên và tiếp xúc với toàn quốc. Đầu tháng 1/1941, Người bắt đầu tổ chức lớp học, trực tiếp giảng dạy chính trị.

2. Ngay sau khoản thời gian về nước, Nguyễn Ái Quốc liên tiếp dịch (đã dịch một phần khi sống Trung Quốc) cuốn lịch sử hào hùng Đảng cộng sản (b) Nga (tóm tắt) ra giờ Việt để gia công tài liệu huấn luyện và đào tạo đảng viên. Bạn giao trách nhiệm cho Vũ Anh triệu tập Hội nghị cán cỗ tỉnh Cao bằng để rút tay nghề tổ chức thí điểm Mặt trận Việt Minh trên Cao Bằng.

Thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc với Đảng ta đề ra chủ trương đúng đắn, thay đổi chiến lược, khẳng định nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa là cấp cho thiết, hàng đầu

Xuất phát từ thừa nhận định tình trạng thế giới, tình trạng Đông Dương, vụ việc dân tộc, hội nghị phân tích thâm thúy mối quan hệ vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc, phần tử và toàn thể, chứng thực “trong tiến trình hiện tại, đất nước trước hết, thì tất thảy phần nhiều yêu sách của bộ phận mà bất lợi đến quyền hạn của toàn thể, của kẻ thống trị mà vô ích đến quyền lợi của dân tộc, thì yêu cầu gác lại để xử lý sau”(5). Khẳng định “cần phải biến hóa chiến lược”(6), họp báo hội nghị chỉ rõ: “Cuộc biện pháp mạng Đông Dương hiện tại không hẳn là cuộc phương pháp mạng tư sản dân quyền, cuộc giải pháp mạng phải giải quyết và xử lý hai vấn đề: làm phản đế với điền địa nữa, cơ mà là cuộc phương pháp mạng chỉ phải giải quyết một vụ việc cần cấp tốc “dân tộc giải phóng”, vậy thì cuộc bí quyết mạng Đông Dương trong tiến độ hiện tại là một trong những cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”(7). Nguyễn Ái Quốc và tw Đảng xác định: “Trong lúc này quyền lợi của cục phận, của ách thống trị phải đặt bên dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong bây giờ nếu không giải quyết và xử lý được sự việc dân tộc giải phóng, ko đòi được độc lập, tự do cho cục bộ dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, kẻ thống trị đến vạn năm cũng ko đòi lại được”(8).

Thứ hai, Nguyễn Ái Quốc đưa ra sáng kiến thành lập Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất rộng thoải mái mang tên Việt Nam tự do đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)

Căn cứ vào tình hình thay đổi, sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc ra đời Mặt trận Việt Minh ở trong về phương án vận động. Sự việc cốt yếu hèn là tấn công đuổi được Pháp - Nhật, tiến hành cho được cuộc biện pháp mạng giải tỏa dân tộc. Ngay sau thời điểm về nước, Nguyễn Ái Quốc vẫn tổ chức thử nghiệm Mặt trận Việt Minh ở một số huyện như Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình. Rút kinh nghiệm tổ chức thí điểm đó, tại hội nghị Trung ương 8, Người xác định tính thiết thực, hữu dụng của một cách thức hiệu triệu hết sức thống thiết, thức tỉnh được tinh thần dân tộc xưa ni trong dân tộc Việt Nam. Chiến trận Việt Minh đã liên kết hết thảy các giới đồng bào yêu thương nước không riêng biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không biệt lập tôn giáo và xu thế chính trị nhằm mưu cuộc dân tộc giải phóng cùng sinh tồn.

Vấn đề tổ chức những đoàn thể quần chúng được Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ bắt buộc phản ánh được cơ chế cứu quốc, mục đích của các hội quần chúng cũng luân phiên về vấn đề cứu quốc là cốt yếu, nhưng hạt nhân là lòng tin cứu quốc và ý muốn tranh đấu cứu vớt quốc.

Xem thêm: Những Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Chuẩn Chỉnh Và Thông Dụng Nhất 2022

“Cứu quốc” có nghĩa là quyền lợi dân tộc bản địa giải phóng cao hơn nữa hết thảy, quyền lợi và nghĩa vụ của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới quyền lợi của toàn thể dân tộc. Với sáng kiến thành lập Mặt trận Việt Minh, hội nghị Trung ương 8 khẳng định: “Không yêu cầu nói công nông câu kết và lập chính quyền Xôviết mà cần nói cục bộ nhân dân liên hợp và lập chính phủ nước nhà dân nhà cộng hòa”(9). Việt Minh gửi ra chế độ 10 điểm được xem như “tiền Hiến pháp” của nước việt nam Dân chủ Cộng hòa. Nguyễn Ái Quốc viết bài bác thơ Mười cơ chế của Việt Minh đề đạt nguyện vọng bình thường của toàn dân tộc bản địa và rất nhiều điểm chiến đấu cho quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, dân cày và đa số tầng lớp nhân dân.

“Khuyên ai xin ghi nhớ chữ đồng,

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”

(Trích bài xích thơ Mười chế độ của Việt Minh)

Mười năm sau, trong báo cáo chính trị trên Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị II của Đảng (tháng 2/1951), sài gòn nhận định: “Cái tên Việt Nam độc lập đồng minh rất rõ ràng rệt, thiết thật và phù hợp với nguyện vọng toàn dân… chính vì thế mà Việt Minh được quần chúng. # nhiệt liệt hoan nghênh, và cũng vày cán cỗ rất nỗ lực đi giáp với dân, cho nên vì thế Việt Minh phát triển rất mau và vô cùng mạnh. Bởi mặt trận phát triển mạnh cơ mà Đảng phát triển cũng khá”(11).

“Không bao gồm chuyển hướng chiến lược do rứa Hồ ý kiến đề xuất thì không có Việt Minh; không tồn tại Việt Minh thì không tồn tại Tổng khởi nghĩa mon Tám. Xem kia thì rõ tầm đặc biệt của sự chuyển hướng kế hoạch là to béo dường nào”(12) - GS. è cổ Văn Giàu

Thứ ba, Nguyễn Ái Quốc về nước cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đưa phương pháp mạng tháng Tám đến thành công, lập nên nước vn Dân chủ Cộng hòa

Nguyễn Ái Quốc là con tín đồ hành động, lý luận đính thêm với thực tiễn. Cách nhìn của tín đồ rõ ràng: “Học công ty nghĩa Mác - Lênin chưa phải nhắc như nhỏ vẹt “Vô sản nhân loại liên hiệp lại” mà nên thống nhất nhà nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Kể tới chủ nghĩa Mác - Lênin ở việt nam là nói đến chủ trương, chính sách của Đảng. Lấy ví dụ như đại đoàn kết”(13). Việc Nguyễn Ái Quốc sau lúc tới với chủ nghĩa Mác - Lênin, sáng lập Đảng cộng sản nước ta và ra quyết định trở về nước vì “không mong sống quá lâu trong triệu chứng không vận động và hệt như là sống bện cạnh, ở bên phía ngoài của Đảng” là minh chứng hùng hồn cho quan điểm lý luận Mác - Lênin thống tuyệt nhất với thực tế cách mạng việt nam của Người.

Việc về bên nước của Nguyễn Ái Quốc cùng rất thư Kính cáo đồng bào cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng cùng sản Đông Dương qua Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 8 nhưng mà Nguyễn Ái Quốc là linh hồn, đã hình thành sự thống độc nhất vô nhị cao độ, bền bỉ giữa tứ tưởng hcm với quan lại điểm, đường lối của Đảng.

Tư tưởng sài gòn và sự chỉ đạo của Đảng tạo ra sự kỳ tích lịch sử, cả dân tộc bản địa “rũ bùn đứng lên sáng lòa”, làm cho nên thành công huy hoàng của biện pháp mạng mon Tám năm 1945, “biến người quân lính thành tín đồ tự do”, thống trị đất nước, cai quản xã hội, làm cho chủ bản thân, tạo điều kiện cho dân tộc bản địa ta theo kịp những nước trên trả cầu, đặt chân vào đài vinh quang để “sánh vai với những cường quốc năm châu” như trung khu nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh ngay lập tức sau ngày tổ quốc độc lập./.

_____________________________________________________________

(1) (3) (4) học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện sài gòn và những lãnh tụ của Đảng: hồ chí minh biên niên đái sử, Nxb. Thiết yếu trị non sông Sự thật, H, 2016, t.2, tr.60, 99, 102.

(2) (10) hồ nước Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, H, 2011, t.3, tr.117, tr.230.

(5) (6) (7) (8) (9) Đảng cộng sản Việt Nam: Văn khiếu nại Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2000, t.7, tr.113,118,119, 113,127.

Xem thêm: Thời Gian Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Tại Tp Hcm Năm 2013, Hà Nội Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Năm 2013

(12) trần Văn Giàu: Mấy vụ việc cơ bản của bốn tưởng hồ Chí Minh, in trong sách nghiên cứu và phân tích tư tưởng hồ nước Chí Minh, Viện sài gòn xuất bản, H, 1993, t.2, tr.41.

kimsa88
cf68