Những thì trong tiếng anh

     

12 thì cơ phiên bản được phân chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, quá khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp bạn tổng quan công thức, giải pháp dùng cùng dấu hiệu phân biệt các thì trong giờ đồng hồ Anh. Bọn họ hãy cùng mày mò nhé!Ngoài ra, các bạn sẽ được học tập thêm cấu tạo về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay sát có ý định nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Cách làm thì bây giờ đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ bỏ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì bây giờ đơn so với động tự TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Biện pháp sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên năng lực của một người (E.g : He plays tennis very well.)

3. Lốt hiệu phân biệt thì lúc này đơn:

Trong câu có lộ diện từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng tự tần suất lộ diện trong thì lúc này đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Những thì trong tiếng anh

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học về các thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Phương pháp sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi đang diễn ra mà lại không độc nhất vô nhị thiết xẩy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự kêu than với hành vi lặp đi lặp lại nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Trong trường phù hợp này, câu thường có trạng từ tần suất "always". (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.)Dùng để diễn đạt một hành vi sắp xảy ra sau này theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to vương quốc của nụ cười tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng cần biết:

Không sử dụng thì hiện nay tại tiếp nối với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là 1 trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các bạn xem chi tiết về thì lúc này tiếp diễn:  Thì hiện tại tiếp tục (Present Continuous) 

Tham khảo các bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Cách sử dụng thì hiện tại ngừng trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ mà lại không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan đến hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ mẫu xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đang kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận biết thì lúc này hoàn thành:

Trong thì hiện nay tại xong xuôi thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

Xem thêm: 99+ Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Sếp Ý Nghĩa, Mang Vẻ Tôn Kính Riêng Có

just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mớiever: sẽ từngalready: rồifor + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)so far = until now = up to now = up to the present: cho mang đến bây giờ

➨ Các các bạn xem chi tiết hơn về thì bây giờ hoàn thành:  Thì hiện tại kết thúc (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Bí quyết dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong thừa khứ ra mắt liên tục và kéo dãn đến hiện tại tại. Nhấn mạnh vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy vẫn đứng bên dưới trời tuyết hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

Phân biệt với thì lúc này hoàn thành:

Thì hiện nay tại hoàn thành nhấn dũng mạnh vào kết quả còn thì hiện tại tại dứt tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn:

- Từ nhấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với đụng từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

 

Với rượu cồn từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và dứt trong quá khứ. 

Ví dụ:

I went lớn the concert last week.A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết:

Các tự thường mở ra trong thì thừa khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Giải pháp dùng: 

Dùng để diễn tả một hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, cửa hàng chúng tôi đang ăn uống trưa.)

 

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xẩy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân chia thì quá khứ đơn.

Xem thêm: Chiếm Phần Lớn Tiếng Anh Là Gì ? Một Phần Lớn Tiếng Anh Là Gì

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với các bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.