Quân Sư Của Tào Tháo

  -  

Mặc cho dù rất khó khăn để đưa ra được người tốt nhất trong tất cả các vị quân sư này tuy nhiên 12 cái thương hiệu sau đây rất có thể xem là các cái tên khá nổi bật nhất china cổ đại.

Bạn đang xem: Quân sư của tào tháo

1. Bàng Thống

Bàng Thống, từ Sỹ Nguyên (178-214), đạo hiệu Phượng Sồ tiên sinh, sống vào thời điểm cuối thời nhà Hán, đầu thời Tam Quốc, thường được tín đồ đời sau so sánh là tài ngang cùng với Khổng Minh. Bốn Mã Huy (Thủy Kính tiên sinh) nhấn xét: “Nếu được 1 trong các hai fan Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phượng Sồ (tức Bàng Thống) thì rất có thể định hưng được thiên hạ”.

*

Trong trận Xích Bích, Bàng Thống hiến kế mang lại Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để né cho binh sĩ say sóng, nhưng thực chất là để quân Ngô Thục tiện sử dụng kế hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà lại khi Chu Du áp dụng hỏa công, thuyền của Tào Tháo triệu tập lại thành một cụm bắt buộc không chạy thoát được, cháy rụi hết, góp phần rất to cho trận chiến thắng Xích Bích.

Sau này khi du lãm mất, Tôn Quyền không thể trọng dụng, Bàng Thống sẽ về phò tá lưu Bị, có tác dụng chức Quân sư trung lang tướng, cùng cấp với Gia cat Lượng. Với mục đích quân sư, Bàng Thống dẫn 5 vạn quân vào Tây Xuyên, cùng Pháp thiết yếu bàn mưu chỉ chiếm Tây Thục của giữ Chương, khiến cho lãnh thổ rộng lớn lớn của nhà Thục Hán. Mặc dù nhiên, trong chiến chất dịch này ông bị trúng tên, mất trên đồi Lạc Phương khi mới 36 tuổi.

2. Tứ Mã Ý

Tư Mã Ý (179 - 251) trường đoản cú Trọng Đạt, là nhà bao gồm trị, nhà quân sự chiến lược kiệt xuất, fan đặt nền móng cho nhà Tây Tấn sửa chữa thay thế nhà Ngụỵ.

Ông lừng danh nhất với những chiến dịch bảo vệ lãnh thổ Tào Ngụy khỏi những cuộc Bắc phân phát của Gia mèo Lượng. Bốn Mã Ý là 1 vị tướng, nhà chiến lược quân sự đa mưu túc trí rất có thể sánh ngang Gia mèo Khổng Minh. Hai fan trở thành cặp kỳ phùng địch thủ, đánh nhau tương đối nhiều lần dẫu vậy không ai phá hủy được ai.

*

Trong thời gian ship hàng nhà Tào Ngụy, tư Mã Ý lập được không ít chiến công như: Đánh bại Công Tôn Uyên, dẹp loạn Vương Lăng và những chiến công hiển hách khác. Vị trí quyền lực tối cao nhất của ông vào triều đình công ty Ngụy đang tạo đk cho hai nhỏ ông là tư Mã Sư và tứ Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế trong phòng Ngụy, sinh sản tiền đề cho con cháu của ông là bốn Mã Viêm soán nơi ở Ngụy, thành lập và hoạt động nhà Tấn, thống độc nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Sau khi nhà Tấn lập, tứ Mã Ý được con cháu mình truy nã tôn thụy hiệu là Tấn Tuyên Đế, miếu hiệu Cao Tổ.

3. Quách Gia

Quách Gia (170 - 207), tự Phụng Hiếu, là nhà kế hoạch và quân sư hiểm yếu của Tào túa trong thời kỳ cuối trong phòng Đông Hán với thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc.

Trong 11 năm giao hàng cho Tào Tháo, kỹ năng của Quách Gia vẫn góp công to giúp Tào Tháo chiến thắng các lãnh chúa kẻ thù như Lã ba và Viên Thiệu, cũng tương tự thủ lĩnh của cục lạc Ô trả là Đạp Đốn. Bởi vì thế, ông là giữa những bộ hạ được tin cẩn và yêu dấu nhất của Tào Tháo.

*

Trong trận quan tiền Độ, đứng trước trận tiền ông tất cả nói với Tào Tháo: “Thừa tướng mạo còn đã theo dõi chờ lâu à?”. Tào tháo trả lời: “Viên Thiệu cầm định sắp tới đáng nhẽ bắt buộc giữ vắt tấn công, nay hắn lại sử dụng phụng bài trước trận tiền, ý của ngươi là hắn ý muốn thủ?”. Khi đó Quách Gia nói một câu chính xác ý nghĩa cho cả trận đánh: “Viên Thiệu có thể thủ, tuy vậy Thừa tướng không thể nào làm như vậy, quân ta giỏi nhất một chọi lại mười, rất cần được tác chiến ngay lập tức lập tức, chần chờ đôi thời điểm lòng quân phập phồng thì gian nguy lắm”.

Quách Gia thường được coi là một trong những mưu sĩ xuất sắc nhất thời Tam Quốc và cả xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, không còn thua kém fan đương thời là Gia cát Lượng.

4. Gia cát Lượng

Gia cát Lượng (181 - 234) là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là 1 trong chính trị gia, nhà quân sự chiến lược kiệt xuất, đơn vị tiên tri nổi tiếng.

Gia mèo Lượng là 1 trong những nhà nước ngoài giao gánh vác và cũng là một trong những nhà phát minh sáng tạo tài ba. Trong nghành quân sự, ông đã tạo nên các chiến thuật như: chén trận vật (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên phun ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ con ngữa máy). Tương truyền, ông còn là một người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) với món bánh bao. Gia cat Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa.

*

Đóng góp lớn số 1 của Gia mèo Lượng chính là việc bày ra “Long Trung đối sách”. Kế hoạch này được xem như là nền tảng nhằm Lưu bị xâm chiếm đất đai nhằm mục đích tạo nỗ lực chân phạt với hai quyền lực chính thời bấy giờ là Tào toá và Tôn Quyền. Ông được công nhận là giữa những chiến lược gia đồ sộ và xuất sắc độc nhất vô nhị trong thời đại của bản thân và được đối chiếu với một chiến lược gia sản ba không giống của china là Tôn Tử.

5. Chu Du

Chu Du (175 - 210), trường đoản cú Công Cẩn, đương thời điện thoại tư vấn Chu Lang, là danh tướng khai quốc công thần của nước Ngô (Đông Ngô) thời Tam Quốc. Tương truyền, chu du đẹp trai với rất xuất sắc âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang. Ông là nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ đồng ý là Đại đô đốc thủy quân, nên người ta gọi là Chu Đô đốc. Chu Du nổi tiếng với thắng lợi ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn tuyệt nhất thời đó.

*

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, La tiệm Trung gây ra Chu Du thành hình mẫu một người luôn đố kỵ với năng lực của Gia cát Lượng, lừng danh hơn cả cùng với câu nói: “Trời vẫn sinh Du sao còn sinh Lượng?“. Mặc dù nhiên, bên trên thực tế, chu du là người khí độ dài thượng, phú quý tài tử, văn võ toàn tài, hoàn toàn không tất cả chuyện đố kỵ nhỏ tuổi nhen như thế. Trong “Tam Quốc Chí” (sử liệu xứng đáng tin tốt nhất về thời Tam Quốc của sử gia nai lưng Thọ) reviews Chu Du: “Tính tình khoáng đạt, đại lượng… là bậc kỳ tài!”. Ông đối với người bề dưới đều có lễ nghĩa, được mọi người vô cùng kính trọng.

Sau này, khi du lãm mất trong tuổi 35, Giang Đông cũng không còn một tướng mạo quân dũng lược, chí khí, so với Ngụy và Thục trước sau chỉ rất có thể là phòng vệ mà thôi. Nếu như Chu Lang hoàn toàn có thể sống thêm hai mươi năm nữa, cục diện Tam Quốc có lẽ đã không giống đi nhiều lắm.

6. Lục Tốn

Lục Tốn (183 - 245) tự Bá Ngôn, là tướng lĩnh cũng là quân sư của Đông Ngô sống vào thời điểm cuối đời Hán, quãng đời đầu Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng qua trận Di Lăng vào thời điểm năm 222 vượt mặt quân Thục Hán của lưu lại Bị, khiến ông trở thành giữa những quân sư danh tiếng của thời Tam Quốc.

Xem thêm: - Xem Phim Hoàn Châu Cách Cách Tập 36

Năm 219, nhân dịp Lưu Bị cùng Tào tháo đanh tranh nhau Hán Trung, quan lại Vũ lại dẫn quân tiến công Tương Dương, không quan tâm đến Kinh Châu - vị trí Đông Ngô vẫn dòm ngó từ rất lâu - Lục Tốn đang bày kế đến Lã Mông chỉ chiếm Kinh Châu, giết được đại tướng của Thục Hán là quan lại Vũ, phá tan âm mưu lấy tởm Châu có tác dụng bàn đạp đánh Tào Ngụy của Gia cát Lượng.

*

Năm 222, lưu lại Bị dẫn 75 vạn quân đánh Đông Ngô phục thù cho quan liêu Vũ. Lúc này các quân sư hàng đầu của Đông Ngô như Chu Du, Lỗ Túc cùng Lã Mông đang qua đời đề xuất trọng trách bảo đảm Đông Ngô được giao đến Lục Tốn. Biết lưu giữ Bị không có kinh nghiệm sử dụng binh, đóng quân ở nơi tử địa yêu cầu Lục Tốn đã sử dụng hỏa công tiêu diệt 70 doanh trại của lưu giữ Bị, làm tan 75 vạn quân của giữ Bị.

Sau trận Di Lăng, Đông Ngô với Thục Hán kí hòa cầu nên từ năm 222 mang lại năm 245, Lục Tốn đã các lần tiến công đuổi quân Ngụy, bảo đảm an toàn thành công Đông Ngô. Ông được cho là fan phát ngôn lời nói nổi tiếng: “Lấy dân làm cho gốc, dân nhiều thì nước mạnh, dân nghèo thì nước yếu”.

7. Khương Tử Nha

Khương Tử Nha (1156 - 1017 TCN), nguyên họ tên là Khương Vọng, còn tên là Tử Nha, vốn thuộc thị tộc có huyết thống bọn họ Khương, sau thiên di sang đất Lã (phía tây-nam Dương, Hà phái nam ngày nay) đề xuất đổi sang bọn họ Lã. Khi làm cho Thái sứ triều Chu, được tôn xưng là Sư Thượng phu (người cha tôn kính của quân đội) nên đời sau điện thoại tư vấn ông là Lã Thượng. Ông phò tá Chu Vũ Vương khử nhà Thương, đồng thời cũng là người thiết kế và xây dựng nên nước Tề, nhờ tất cả công mà ông được phong cho đất Tề và biến thủy tổ của nước Tề thời Chu. Vươn lên là Quốc Quân một nước chư hầu, Lã Thượng sẽ thi hành một chế độ sáng trong cả và láu lỉnh để thu phục lòng người, như tôn kính phong tục bạn dạng địa, dễ dàng mọi lễ thức phiền toái, mở với công yêu đương nghiệp, khai quật nguồn lợi của nghề đánh cá, có tác dụng muối... Tề trong tương lai trở thành một nước bạo dạn suốt trong thời Tây cùng Đông Chu là nhờ công khai sáng của Lã Thượng.

*

Trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, Khương Tử Nha là nhà chính trị, nhà quân sự và mưu lược danh tiếng nhất. Khương Tử Nha thọ đến 139 tuổi. Dân gian trung hoa cũng lưu giữ truyền lời nói rằng "Khương Thượng trước, Tôn Tẫn sau, năm trăm năm trước Gia cát Lượng, năm trăm năm sau Lưu Bá Ôn".

Đã có rất nhiều truyền thuyết được lưu lại truyền xung quanh cuộc đời ông trước khi ông theo phò tá bên Chu, hầu hết đều nhắc tới bài toán ""Lã Vọng là bé cháu của một chiếc họ quý tộc đang sa giảm cuối đời Thượng, thời niên thiếu hụt được hấp thụ nền giáo dục giành riêng cho giới quý tộc nên tất cả học vấn uyên bác. Sau vày lận đận nhiều trong cuộc sống, ko được vua Trụ trọng dụng, ông phiêu lưu khắp nước với rồi về ngồi câu cá bên Sông Vị để đợi thời". Điển tích này là đề bài cho tranh ảnh ông già buông đề xuất câu bên Sông Vị. Sau Chu Văn vương vãi đi tới, gặp gỡ với đàm đạo, phát chỉ ra ông là thiên tài xuất bọn chúng liền đón về, phong làm Thái sư - chức quan cao nhất cả về quân sự chiến lược và chính trị đầu đời Chu.

8. Tôn Tẫn

*

Tôn Tẫn là vị quân sư nổi danh thời Chiến Quốc, là hậu duệ của Tôn Vũ. Thuở niên thiếu, ông từng cùng với Bàng Quyên theo học tập binh pháp của Quỷ cốc Tử. Sau khoản thời gian Bàng Quyên có tác dụng tướng bên Ngụy, lập tức đố kỵ với tài của Tôn Tẫn mà lại lừa gạt ông cho nước Ngụy rồi vu tội cho, khiến cho Tôn Tẫn bị chặt xương đầu gối (tẫn hình).Chữ Tẫn trong thương hiệu của ông xuất phát từ hình phân phát này nhưng ra. Sau này ông được sứ mang nước Tề đem về Tề Quốc. Tướng tá Tề là Điền Kỵ phục tài của Tôn Tẫn cần đã tâu với Tề Uy vương phong ông có tác dụng thầy. Thời ấy, Tề Uy Vương đang tranh chấp thuộc Ngụy nên muốn thu nhận hiền tài, coi trọng năng lực quân sự của Tôn Tẫn nhưng mà thu thừa nhận ông làm cho quân sự. "Tôn Tẫn binh pháp" của ông là kế thừa tư tưởng quân sự chiến lược của Tôn Vũ.

9. Trương Lương

Trương Lương(250 - 186 TCN), từ là Tử Phòng, là mưu thần của Hán Cao Tổ lưu giữ Bang, là công ty quân sự, chính trị kiệt xuất thời Tần mạt, Hán sơ kỳ. Ông là người có công to trong khai quốc Hán vương triều. Trương Lương được xưng là một trong trong tía người tài năng xuất chúng thời đầu đơn vị Hán (Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà).

Do gồm công lao trong chiến tranh Hán - Sở, Trương Lương được lưu lại Bang (tức Hán Cao Tổ) rất là kính trọng và đánh giá: ""Bàn định mưu lược vào màn trướng, quyết định thành công ngoài ngàn dặm, ta không bởi Trương Lương" và cho ông được chọn lấy một vùng có tía vạn hộ ở đất Tề để phong, tuy thế Trương Lương trường đoản cú tạ, chỉ xin thừa nhận phong ở đất Lưu - một vùng nhỏ tuổi hẹp hơn nhiều là khu vực mà Trương Lương chạm mặt Lưu Bang ngày trước. Hán Cao Tổ ngay tức khắc phong ông là lưu giữ hầu.

*

Tài năng của Trương Lương trong vấn đề phò tá lưu giữ Bang dựng nên nghiệp nhà Hán đang tỏ rõ ông tất cả tầm nhìn chính trị xa rộng, năng lực phân tích tâm lý tinh tế, thị lực chiến lược tinh tế và sắc sảo và tài phân tích, thu phục lòng tín đồ khôn khéo.

Những năm cuối đời, Trương Lương sống như 1 ẩn sĩ. Khi viết Sử ký, nhà sử học lừng danh Tư Mã Thiên đã xếp những câu chuyện về ông vào phần thế gia là phần dành riêng cho những nước chư hầu, những người có vị thế lớn trong giới quý tộc, phần lớn nhân vật lừng danh như è Thiệp (tức trần Thắng) giỏi Khổng Tử, trong khi chỉ xếp truyện về Hàn Tín vào phần Liệt truyện (những fan hoặc sự khiếu nại kém quan trọng hơn.

10. Vương Mãnh

*

Vương Mãnh(325 - 375),tên chữ là Cảnh Lược, tín đồ Bắc Hải thời Đông Tấn. Ông là nhà bao gồm trị, nhà quân sự chiến lược nổi danh của thời kỳ Thập lục quốc, quá tướng của nước tiền Tần, đại tướng tá quân, giúp sức Phù Kiên bình định thiên hạ, thống độc nhất phương bắc. Thuở nhỏ, vương Mãnh sinh sống trong cảnh nghèo khổ nhưng yêu mếm học tập, đọc sách binh pháp. Ông là bạn cẩn trọng, khí độ bất phàm, ko câu nệ tiểu tiết, cũng hãn hữu khi hòa hợp với người khác, không nhiều kết giao đề xuất bị những học mang thời ấy khinh thường. Mặc dù nhiên, vương vãi Mãnh không chính vì vậy mà cảm thấy bi thiết bã.

11. Triệu Phổ

*

Triệu Phổ(922 - 992), tự là Tắc Bình, là nhà chủ yếu trị kiệt xuất thời đầu Bắc Tống và cũng chính là mưu sĩ lừng danh trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa. Triệu Phổ 3 lần làm tướng, nức tiếng 1 triều, làm chính trị 50 năm, thọ 71 tuổi. Triệu Phổ ít phát âm sách tuy vậy lại túc trí nhiều mưu. Ông chỉ gồm quyển "Bán cỗ Luận ngữ trị thiên hạ".

12. Giữ Cơ

Lưu Cơ từ là Bá Ôn, sinh năm 1311 tại buôn bản Dương Võ, thị xã Thanh Điền. Ông là nhà mưu lược quân sự kiệt xuất cuối nhà Nguyên đầu công ty Minh. Ông vừa là nhà chủ yếu trị, tác gia với nhà bốn tưởng, thông kinh sử gọi thiên văn, tinh binh pháp. Ông là fan Hán cùng là khai quốc công thần triều Minh.

*

Lưu Bá Ôn là công thần khai quốc của nhà Minh trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Ông hiện ra trong một mái ấm gia đình Nho học tập từng có truyền thống chiến đấu can đảm chống lại quân xâm lược Nguyên Mông trước đây. Nhờ chăm chỉ, yêu thích đọc sách cần ông nhanh chóng làu thông tởm sử, văn chương, binh pháp cùng thiên văn. Năm Nguyên Thống trước tiên đời Nguyên Thuận Đế (1333), ông thi và đỗ tiến sĩ, rồi được xẻ làm quan, nhưng vị bị chèn ép, chỉ trích phải ông vứt về sinh hoạt ẩn năm 1360.

Từ sau thời điểm trở thành mưu sĩ tài tía của Chu Nguyên Chương, ông đã hỗ trợ Chu Nguyên Chương lần lượt đánh bại những tập đoàn quân phiệt khác ví như Trần Hữu Lượng với Trương Sĩ Thành, những lần trở thành nguy thành an. Các thắng lợi quan trọng sống thành Thái Bình, An Khánh, Giang Châu, hồ Bà Dương chống Trần Hữu Lượng, ở con kiến Đức chống lại Trương Sĩ Thành tương tự như việc quy sản phẩm của Phương Quốc Trân với nhiều thế lực địa phương không giống đều vày Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế. Đặc biệt tại hồ nước Bà Dương, ông cùng rất Chu Nguyên Chương trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến và đã một lần cứu vớt thoát Chu Nguyên Chương không bị đạn pháo của quân địch bắn trúng.

Xem thêm: Nêu Đặc Sắc Nghệ Thuật Của Bài Đập Đá Ở Côn Lôn ”, Nội Dung Và Nghệ Thuật Bài Thơ Đập Đá Ở Côn Lôn

Nếu khác nước ngoài là người dân có niềm đam mê với văn hóa, lịch sử dân tộc của quốc gia Trung Hoa thì hãy đặt cho bạn một tourdu định kỳ Trung QuốccủaViet Viet Tourismnhé! chắc chắn du khách sẽ có được được mọi sự gọi biết thú vị khi đặt chân mang lại vùng đất to lớn này.