SỐ CÁC SỐ TỰ NHIÊN KHÔNG VƯỢT QUÁ 78

     
- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập phù hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: thiết bị tự triển khai các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước phổ biến và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung to nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hòa hợp con khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 4 trang 12: những tập thích hợp sau tất cả bao nhiêu bộ phận ?

D = 0, E = bút, thước, H = x ∈ N .

Bạn đang xem: Số các số tự nhiên không vượt quá 78

Lời giải

– Tập vừa lòng D có một phần tử là 0

– Tập hòa hợp E có 2 phần tử là bút, thước

– H = x ≤ 10 tuyệt H = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Vậy tập vừa lòng H gồm 11 phần tử

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài 4 trang 12: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x nhưng mà x + 5 = 2.

Lời giải

Ta tất cả : x + 5 = 2

⇒ x = 2 – 5 (vô lý)

Vậy không có giá trị của x.

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Cho ba tập hợp: M = 1; 5, A = 1; 3; 5, B = 5; 1; 3.

Dùng kí hiệu ⊂ để mô tả quan hệ thân hai trong bố trường thích hợp trên.

Lời giải

Ta có:

Tập phù hợp M tất cả 2 thành phần là: 3; 5

Tập đúng theo A gồm 3 bộ phận là: 1; 3; 5

Tập hòa hợp B tất cả 3 thành phần là: 5; 1; 3

Mọi thành phần của tập hòa hợp M hồ hết thuộc tập phù hợp A phải M ⊂ A

Mọi thành phần của tập hợp M phần nhiều thuộc tập phù hợp B phải M ⊂ B

Mọi bộ phận của tập phù hợp A đều thuộc tập vừa lòng B phải A ⊂ B

Mọi bộ phận của tập phù hợp B các thuộc tập hòa hợp A cần B ⊂ A

Bài 16 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): mỗi tập đúng theo sau tất cả bao nhiêu phần tử?

a) Tập thích hợp A các số tự nhiên và thoải mái x nhưng mà x – 8 = 12


b) Tập hòa hợp B những số thoải mái và tự nhiên x cơ mà x + 7 = 7

c) Tập hợp C các số tự nhiên và thoải mái x nhưng x . 0 = 0

d) Tập hợp D những số thoải mái và tự nhiên x mà x . 0 = 3

Lời giải:

a) Ta viết A = x – 8 = 12.

x – 8 = 12 ⇒ x = 8 + 12 ⇒ x = 20 ∈ N.

Vậy A = 20, A có một phần tử là 20.

b) Ta viết B = x ∈ N

x + 7 = 7 ⇒ x = 7 – 7 ⇒ x = 0 ∈ N.

Vậy B = 0, B có một trong những phần tử là 0.

c) Ta viết: C = x ∈ N .

Mà ta vẫn biết phần lớn số tự nhiên nhân với 0 đều bởi 0.

Do đó C = N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …., C tất cả vô số phần tử.

d) Ta viết D = x.0 = 3.

Mà ta vẫn biết đầy đủ số tự nhiên nhân cùng với 0 đều bởi 0.

Do đó không tồn tại số thoải mái và tự nhiên nào nhân cùng với 0 bằng 3.

Nên D = ∅, D ko có bộ phận nào.

Bài 17 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): Viết các tập vừa lòng sau và cho thấy mỗi tập hợp gồm bao nhiêu phần tử?

a) Tập vừa lòng A các số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 20

b) Tập đúng theo B những số từ bỏ nhiên lớn hơn 5 nhưng bé dại hơn 6

Lời giải:

a) các số tự nhiên và thoải mái không vượt vượt 20 tức là các số tự nhiên ≤ 20. Vì đó:

A = 0, 1, 2, 3, … , 19, 20

Vậy A bao gồm 21 phần tử.

b) giữa hai số thường xuyên nhau 5 cùng 6 không có số nào. Bởi đó:

B = ∅

Vậy B không có phần tử nào.

Bài 18 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): mang đến A = 0. Có thể nói rằng A là tập phù hợp rỗng hay không?

Lời giải:

Ta tất cả A = 0 đề nghị A có một trong những phần tử là 0.

Tập rỗng là tập vừa lòng không có bộ phận nào, cơ mà A có 1 phần tử phải tập hợp A không giống tập rỗng (viết là A ≠ ∅).

Bài 19 (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): Viết tập phù hợp A các số tự nhiên nhỏ dại hơn 10, tập hòa hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5 rồi dùng kí hiệu ⊂ để trình bày quan hệ giữa hai tập đúng theo trên.

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Các Ký Hiệu Linh Kiện Điện Tử Trên Mạch, Ký Hiệu Linh Kiện Điện Tử Trên Mạch

Lời giải:

Các số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 10 là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Do kia viết A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Các số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 5 là 0, 1, 2, 3, 4.

Do kia viết B = 0, 1, 2, 3, 4.

Nhận thấy toàn bộ các phần tử của tập đúng theo B đầy đủ thuộc tập thích hợp A ( 0 ∈ A, 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∈ A, 4 ∈ A).

Do kia ta viết B ⊂ A.

Bài trăng tròn (trang 13 sgk Toán 6 Tập 1): đến tập đúng theo A = 15 ,24. Điền kí hiệu ∈, ⊂, = vào ô vuông đến đúng:

*

Lời giải:

Nhận xét: tập đúng theo A = 15, 24 là tập hợp gồm hai thành phần là 15 với 24.

15 là một trong những phần tử của A. Ta viết 15 ∈ A.

15 là tập thích hợp có 1 phần tử 15, nhưng mà 15 ∈ A. Vậy 15 ⊂ A.

15, 24 là 1 tập hợp bao gồm hai phần tử là 15 với 24. Ta viết 15,24 = A.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 21 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Tập hợp A = 8, 9, 10, …, 20 có đôi mươi – 8 + 1 = 13 (phần tử).

Tổng quát: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái từ a cho b bao gồm b – a + 1 phần tử

Hãy tính số bộ phận của tập thích hợp B = 10, 11, 12, …, 99

Lời giải:

Tập phù hợp B = 10, 11, 12, 13, …, 99 là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên từ 10 cho 99.


Do đó B gồm 99 – 10 +1 = 90 (phần tử).

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 22 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn nhát nhau 2 1-1 vị.

a) Viết tập thích hợp C các số chẵn nhỏ dại hơn 10

b) Viết tập thích hợp L các sổ lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ dại hơn 20

c) Viết tập hòa hợp A bố số chẵn thường xuyên trong đó số bé dại nhất là 18

d) Viết tập vừa lòng B tứ số lẻ liên tiếp, trong các số ấy số lớn số 1 là 31

Lời giải:

Dựa vào những định nghĩa của đề bài xích ta có :

a) những số chẵn nhỏ dại hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8.

Do đó ta viết C = 0, 2, 4, 6, 8.

b) những số lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 là 11, 13, 15, 17, 19.

Do kia ta viết L = 11, 13, 15, 17, 19.

c) Số chẵn liền sau 18 là 20, số chẵn tức thì sau trăng tròn là 22.

Do đó ba số chẵn tiếp tục trong kia 18 là số bé dại nhất là 18, 20, 22.

Ta viết A = 18, 20, 22.

d) bốn số lẻ liên tiếp, số lớn số 1 là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = 25, 27, 29, 31.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 22 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Nhị số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn nhát nhau 2 đối chọi vị.

a) Viết tập thích hợp C những số chẵn bé dại hơn 10

b) Viết tập vừa lòng L những sổ lẻ lớn hơn 10 nhưng bé dại hơn 20

c) Viết tập đúng theo A tía số chẵn liên tục trong kia số bé dại nhất là 18

d) Viết tập phù hợp B tư số lẻ liên tiếp, trong những số ấy số lớn nhất là 31

Lời giải:

Dựa vào những định nghĩa của đề bài ta gồm :

a) các số chẵn bé dại hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8.

Do đó ta viết C = 0, 2, 4, 6, 8.

b) các số lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ tuổi hơn đôi mươi là 11, 13, 15, 17, 19.

Do đó ta viết L = 11, 13, 15, 17, 19.

c) Số chẵn liền sau 18 là 20, số chẵn ngay tức khắc sau trăng tròn là 22.

Do đó tía số chẵn liên tục trong đó 18 là số bé dại nhất là 18, 20, 22.

Ta viết A = 18, 20, 22.

d) bốn số lẻ liên tiếp, số lớn số 1 là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = 25, 27, 29, 31.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 22 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên và thoải mái có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9. Nhị số chẵn (hoặc lẻ) thường xuyên thì hơn hèn nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hòa hợp C các số chẵn nhỏ tuổi hơn 10

b) Viết tập thích hợp L các sổ lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ dại hơn 20

c) Viết tập thích hợp A tía số chẵn thường xuyên trong kia số nhỏ dại nhất là 18

d) Viết tập phù hợp B tư số lẻ liên tiếp, trong số ấy số lớn nhất là 31

Lời giải:

Dựa vào các định nghĩa của đề bài ta tất cả :

a) những số chẵn nhỏ tuổi hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8.

Do đó ta viết C = 0, 2, 4, 6, 8.

b) những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 là 11, 13, 15, 17, 19.

Do đó ta viết L = 11, 13, 15, 17, 19.

c) Số chẵn ngay tức thì sau 18 là 20, số chẵn lập tức sau 20 là 22.

Do đó bố số chẵn liên tiếp trong kia 18 là số bé dại nhất là 18, 20, 22.


Ta viết A = 18, 20, 22.

d) tứ số lẻ liên tiếp, số lớn nhất là 31 là 31, 29, 27, 25.

Do đó ta viết B = 25, 27, 29, 31.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 23 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): Tập đúng theo C = 8, 10, 12, …, 30 gồm (30 – 8) : 2 + 1 = 12 (phần tử).

Tổng quát:

– Tập hợp những số chẵn tự số chẵn a đến số chẵn b gồm (b – a) : 2 + 1 phần tử

– Tập hợp những số lẻ tự số lẻ m cho số lẻ n tất cả (n – m) : 2 + một trong những phần tử

Hãy tính số bộ phận của các tập hòa hợp sau:

D = 21, 23, 25, …, 99

E = 32, 34, 36, …, 96

Lời giải:

+ Tập phù hợp D = 21 ; 23 ; 25 ;……. ; 99 là tập hợp các số lẻ tự 21 cho 99

Nên D tất cả (99 – 21) : 2 + 1 = 78 : 2 + 1 = 39 + 1 = 40 (phần tử).

+ Tập phù hợp E = 32 ; 34 ; 36 ; … ; 96 là tập hợp những số chẵn tự 32 mang đến 96

Nên E tất cả (96 – 32) : 2 + 1 = 64 : 2 + 1 = 32 + 1 = 33 (phần tử).

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 24 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): mang đến A là tập hợp những số tự nhiên bé dại hơn 10 ;

B là tập hợp các số chẵn;

N* là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên khác 0.

Dùng ký kết hiệu ⊂ để biểu thị quan hệ của mỗi tập thích hợp trên cùng với tập hòa hợp N các số từ nhiên.

Lời giải:

Các số tự nhiên bé dại hơn 10 tất cả : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Các số chẵn bao hàm : 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

Do đó :

A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

B = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, …

N* = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; …

N = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; ….

Nhận thấy mọi thành phần của những tập đúng theo A, B, N* đông đảo là phần tử của tập hòa hợp N.

Do đó ta viết : A ⊂ N, B ⊂ N, N* ⊂ N.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 25 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): mang đến bảng sau (theo Niên giám năm 1999)
Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Bru-nây 6 Mi-an-ma 677
Cam-pu-chia 181 Phi-lip-pin 300
In-đô-nê-xi-a 1919 Thái Lan 513
Lào 237 Việt phái nam 331
Ma-lai-xi-a 330 Xin-ga-po 1

Viết tập phù hợp A tư nước có diện tích lớn nhất, viết tập vừa lòng B tía nước bao gồm diện tích bé dại nhất.

Xem thêm: Vì Sao Ếch Thường Sống Ở Nơi Ẩm Ướt Gần Bờ Nước Và Bắt Mồi Về Đêm

Lời giải:

Sắp xếp những diện tích theo thiết bị tự từ bự đến nhỏ là:

1919 > 677 > 513 > 331 > 330 > 300 > 237 > 181 > 6 > 1.

Do đó những nước theo sản phẩm công nghệ tự tất cả diện tích nhỏ dại dần là:

Indonesia; Myanmar; Thái Lan; Việt Nam; Malaysia; Philippines; Lào; Campuchia; Brunei; Singapore.

Tập hợp tứ nước có diện tích lớn tuyệt nhất là :

A = Indonesia; Myanmar; Thái Lan; Việt Nam

Tập hợp tía nước tất cả diện tích nhỏ tuổi nhất là:

B = Campuchia; Brunei; Singapore.

Luyện tập (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1)

Bài 25 (trang 14 sgk Toán 6 Tập 1): mang lại bảng sau (theo Niên giám năm 1999)
Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Nước

Diện tích

(nghìn km2)

Bru-nây 6 Mi-an-ma 677
Cam-pu-chia 181 Phi-lip-pin 300
In-đô-nê-xi-a 1919 Thái Lan 513
Lào 237 Việt nam giới 331
Ma-lai-xi-a 330 Xin-ga-po 1

Viết tập đúng theo A tư nước có diện tích lớn nhất, viết tập hòa hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

Lời giải:

Sắp xếp những diện tích theo máy tự từ phệ đến bé dại là:

1919 > 677 > 513 > 331 > 330 > 300 > 237 > 181 > 6 > 1.


Do đó các nước theo thiết bị tự tất cả diện tích nhỏ dại dần là:

Indonesia; Myanmar; Thái Lan; Việt Nam; Malaysia; Philippines; Lào; Campuchia; Brunei; Singapore.