Take credit for nghĩa là gì

     

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese vienthammytuanlinh.vnVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

credit


*

creditdanh từ bỏ lòng tin; sự tín nhiệm; sự tin cậy the rumour is gaining credit lời đồn thổi ngày càng có nhiều người tin recent developments lend credit to lớn previous reports hầu hết sự vạc triển vừa mới đây đã mang lại lòngtin về những báo cáo trước phía trên sự tăng lên uy tín hoặc khét tiếng của ai/cái gì the brilliant pupil is a credit to lớn his teachers cậu học tập trò xuất dung nhan này đã đem vinh dự về cho những thầy của chính bản thân mình he is a credit khổng lồ the school nó có tác dụng vẻ vang cho cả trường (số nhiều) danh sách những diễn viên, đạo diễn, fan quay phim… đã triển khai phim, chương trình TV… được giới thiệu ban đầu hoặc cuối phim (cũng) credit titles (số nhiều) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự ghi vào hồ nước sơ ghi nhận người sinh viên đã học dứt giáo trình; chứng chỉ to gain credits in nuclear physics rước được chứng chỉ về môn thứ lý hạt nhân (credit for something) sự khen ngợi; sự tán thành; sự công nhận he got all the credit for the discovery ông ấy nhận được hầu hết danh vọng về hầu như thứ đã phát minh I can”t take any credit; the others did all the work tôi thiết yếu nhận lời khen làm sao cả; vớ cả các bước là do tín đồ khác làm she was given the credit for what I”d done chị ấy được khen ngợi về quá trình mà tôi đã có tác dụng give credit where it”s due hãy khen mang lại thích đáng there was little credit for those who had worked hardest những người dân đã thao tác làm việc tích rất nhất lại không nhiều được khen his courage has brought great credit to/reflects credit on his regiment lòng quả cảm của anh ấy đã đem lại danh tiếng/đem lại tiếng xuất sắc cho trung đoàn của anh ý ấy sự chất nhận được hoãn vấn đề trả tiền sản phẩm hoá cùng dịch vụ; sự mang lại nợ; sự cho chịu, tín dụng thanh toán to buy on credit tải chịu lớn grant somebody credit cho ai cài đặt chịu to refuse somebody credit cấm đoán ai thiết lập chịu no credit is given at this shop cửa hàng này không buôn bán chịu letter of credit thư tín dụng thanh toán high interest rates make credit expensive lãi suất cao làm cho giá thành chịu đắt hẳn to lớn give somebody six months” interest-free credit phân phối chịu cho ai vào sáu tháng mà lại miễn trả tiền lời a credit period, agreement, limit thời hạn, hòa hợp đồng, giới hạn cho chịu đựng (tài chính) số tiền ngân hàng cho vay; tín dụng thanh toán the bank refused further credits lớn the company ngân hàng không cho doanh nghiệp vay hơn nữa tiền gửi ngân hàng how much vị I have lớn my credit? tôi thực tất cả bao nhiêu tiền trong ngân hàng? your account is in credit thông tin tài khoản của anh vẫn tồn tại tiền (kế toán) bên có is this chiến thắng a debit or a credit? khoản này thuộc bên nợ hay bên có? lớn be lớn somebody”s credit; to vì somebody credit; to bởi credit to lớn somebody làm cho ai xứng danh với sự đánh giá cao to have something khổng lồ one”s credit tiến hành được loại gìngoại đụng từ (to credit somebody / something with something; to credit something khổng lồ somebody / something) có niềm tin rằng ai/cái gì gồm cái gì; quy đồ vật gi cho ai/cái gì Until now, I”ve always credited you with more sense cho tới giờ, tôi vẫn thừa nhận là anh tất cả ý thức rộng The relics are credited with miraculous powers; Miraculous powers are credited to lớn the relics hầu như thánh tích được tin là có thế lực thần kỳ; Những quyền năng thần kỳ được gán cho những thánh tích (trong câu hỏi và câu che định) tin I can barely credit what she said Tôi cần thiết nào tin điều cô ta nói (kế toán) ghi vào bên gồm To credit a customer with 100 dollars; khổng lồ credit 100 dollars to a customer/an tài khoản Ghi vào bên bao gồm cho khách 100 đô la; Ghi 100 đô la vào bên có cho khách/vào thông tin tài khoản cấp chứng chỉ cho ai (thống kê) tín dụng, sự mang đến vay, giải ngân cho vay on c. Nợ, download chịu; chào bán chịu

*

/”kredit/ danh từ bỏ sự tin, tín nhiệm to give credit lớn a story tin một câu chuyện danh tiếng; danh vọng, đáng tin tưởng a man of the highest credit người có uy tín độc nhất to bởi vì someone credit; to bởi credit to someone làm ai danh tiếng to showroom to someone”s credit tạo thêm danh tiếng mang đến ai nguồn vẻ vang; sự vinh quang he is a credit lớn the school nó làm cho vẻ vang cho cả trường nắm lực, ảnh hưởng công trạng khổng lồ take (get) credit for; to have the credit of hưởng lao động về (việc gì) sự cho nợ, sự cho chịu đựng to buy on credit thiết lập chịu lớn sell on credit chào bán chịu (tài chính) chi phí gửi ngân hàng (kế toán) bên có !to give someone credit for ghi vào bên có của người nào (một món tiền…) công nhận ai gồm (công trạng, đức tính gì) ngoại rượu cồn từ tin khổng lồ credit a story tin một câu chuyện công nhận, chỉ ra rằng to credit someone with courage công nhận ai là kiêu dũng (kế toán) vào sổ bên tất cả