Tạo form liên hệ bằng html

     

Trang tương tác luôn là trang "phải có" ở hầu như website, những tưởng nó phổ cập nên ai ai cũng có thể có tác dụng được, nhưng số đông mọi bạn đều chạm mặt vấn đề với cái trang này.

Kể cả khi dùng WordPress, bạn cũng sẽ không dễ ợt tạo một form liên hệ tiêu chuẩn chỉnh cân bởi về vận hành và xây dựng kể cả khi bao gồm nhờ trợ giúp của những plugin đắt tiền.

Tạo một trang contact sẽ không dễ như đa số chúng ta tưởng