TÊN TỆP TIN GỒM CÓ MẤY PHẦN

  -  

Tin học, tiếng Anh: informatics, giờ Pháp: informatique, là một trong ngành kỹ thuật chuyên phân tích quá trình auto hóa vấn đề tổ chức, lưu giữ trữ, xử trí và truyền dẫn thông tin của một khối hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với cách hiểu hiện nay nay, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có tương quan đến vấn đề mô phỏng, chuyển đổi và tái chế tác thông tin.

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp trung học tập cơ sở. Được sinh sống lại những khỉ niệm như ngày làm sao còn lần đầu tới trường 1, được quen các bạn mới, ngôi trường mới, một sau này mới!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá