The Amount Of Alcohol A Person Can Drink Before Reaching

     

Lượng rượu mà một người hoàn toàn có thể uống trước khi đạt cho giới hạn pháp lý là ___________.

A.

Bạn đang xem: The amount of alcohol a person can drink before reaching

800 mg rượu nguyên hóa học

B. tỷ lệ đúng mực với trọng lượng cơ thể

C. khoảng chừng ba ly thông thường

D.

Xem thêm: Hv Quản Lý Giáo Dục Điểm Chuẩn Là Bao Nhiêu, Học Viện Quản Lý Giáo Dục Điểm Chuẩn Là Bao Nhiêu

khác biệt với đa số người không giống nhau

Thông tin: But there is no sure way of telling how much you can drink before you reach this limit. It varies with each person depending on your weight, your sex, if you’ve just eaten & what sort of drinks you’ve had.

Tạm dịch: Nhưng không tồn tại cách nào chắc chắn rằng để cho chính mình biết chúng ta cũng có thể uống từng nào trước khi bạn đạt đến số lượng giới hạn này. Nó biến hóa theo từng tín đồ tùy nằm trong vào cân nặng nặng, giới tính, vào vấn đề bạn gồm vừa mới nạp năng lượng không và loại đồ uống chúng ta đã uống


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Some candidates failed the oral examination because they didn’t have enough _______


A. confide


B. confident


C. confidential


D. confidence


Câu 2:


We couldn’t have managed our business successfully without my father’s money


A. We could have managed our business successfully with my father’s money


B. If we could manage our business successfully, my father would give us his money


C. Hadn’t it been for my father’s money, we couldn’t have managed our business successfully


D. Had it not been for my father’s money, we couldn’t have managed our business successfully


Câu 3:


_______ her fiction describes women in unhappy marriages


A. Many of


B. A large number of


C. A great volume of


D. Much of


Câu 4:


We are delighted that you will be working with us, welcome ______!


A. by


B. in


C. to


D. aboard


Câu 5:


Another _______ will be drawn from the experiment


A. conclusion


B. attention


C. contrast


D. inference


Câu 6:


It is important that you turned off the heater every morning before you leave for class


A. turned off


B. before


C. leave for


D. It


Câu 7:


Jane _______ always _______ her room untidy these days


A. is/leaving


B. was / leaving


C. Ø / leaves


D. Ø /left


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại vienthammytuanlinh.vn


*

links
thông tin vienthammytuanlinh.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


vienthammytuanlinh.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


vienthammytuanlinh.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Xem Phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 2 Thuyết Minh, Huyền Thoại Biển Xanh


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


vienthammytuanlinh.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
vienthammytuanlinh.vn