Thì Quá Khứ Đơn Giản

     

Một giữa những thì quá khứ vô cùng đơn giản và dễ dàng trong kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh chính là thì quá khứ đối kháng – past simple tense. Vậy bạn đã nắm rõ về công ty điểm ngữ pháp giờ Anh này xuất xắc chưa? Trong nội dung bài viết dưới đây vienthammytuanlinh.vn xin ra mắt với chúng ta định nghĩa, cấu trúc, biện pháp dùng, dấu hiệu nhận biết và bài bác tập về thì quá khứ đơn. Tham khảo ngay bài viết để dễ dàng chinh phục dạng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này nhé!


*

Lý thuyết và bài bác tập về thì quá khứ 1-1 – Past Simple vào tiếng anh bạn nên tham khảo


I. Định nghĩa và cấu trúc thì thừa khứ đơn

1. Thì vượt khứ đối chọi là gì?

Thì vượt khứ 1-1 là thì vượt khứ cần sử dụng để mô tả hoặc bộc lộ một hành động, vụ việc hoặc sự kiện nào đó ra mắt và xong trong vượt khứ. Lấy một ví dụ về thì quá khứ đơn:


*

Ví dụ về thì quá khứ đơn


*

Cấu trúc thì vượt khứ đơn


3. Cách thực hiện thì quá khứ đơn và ví dụ nạm thể

Dưới đó là 6 cách thực hiện thì vượt khứ đối chọi cơ bạn dạng nhất hiện tại nay:

Diễn tả một hành động, vấn đề đã ra mắt tại 1 thời điểm thay thể, hoặc một khoảng thời gian trong vượt khứ với đã dứt hoàn toàn làm việc quá khứVí dụ:World War II (also known as World War II, World War II or World War II) was a world war that began in 1939 & ended in 1945.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn giản

Diễn tả một hành vi lặp đi tái diễn trong quá khứVí dụ:When I was a little girl, I always read comics.

Xem thêm: Cách Xoá Fanpage Trên Facebook Của Tôi? Làm Cách Nào Để Xóa Trang Facebook Của Tôi

Diễn đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong quá khứVí dụ:Susie opened the door, turned on the light & took off her clothes.

Xem thêm: Soạn Văn Bài: Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự Ngắn Nhất, Soạn Bài Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự

Diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong thừa khứVí dụ:The children were playing football when their mother came back home
Dùng vào câu đk loại IIVí dụ:If I were you, I wouldn’t buy it. 
Dùng vào câu ước không tồn tại thậtVí dụ: I didn’t study hard at school, và now I’m sorry about it

4. Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ đơn

Yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với gần như khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã cho lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Tham khảo thêm bài viết:

II. Bài tập về thì quá khứ đơn

1. Chia động từ

Yesterday, I (go)______ to a restaurant with a client.We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins to lớn find a parking space.When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.I (say), “No, my secretary forgets khổng lồ make them.”The waitress (tell)______ us lớn come back in two hours.My client & I slowly (walk) ______ back lớn the car.Then we (see) ______ a small grocery store.We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.That (be) ______ better than waiting for two hours

2. Phân chia động từ vào ngoặc đúng dạng thì quá khứ đơn

I _____ at home all weekend. (stay)Angela ______ khổng lồ the cinema last night.My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)My vacation in Hue ______ wonderful. (be)Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)My parents ____ very tired after the trip. (be) _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)Lan và Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium. (see)Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return)We _____ the food was delicious.(think)Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins lớn find a parking space.When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.I (say), “No, my secretary forgets to lớn make them.”The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

Trên đây là tổng thể lý thuyết và bài tập về thì thừa khứ 1-1 – Past Simple Tense trong giờ đồng hồ Anh góp bạn dễ dàng luyện thi trung học phổ thông Quốc gia tương tự như kỳ thi IELTS. vienthammytuanlinh.vn chúc chúng ta ôn luyện thi công dụng và đạt band điểm IELTS thiệt cao nhé!