Thông Tư 17/2016/Tt-Blđtbxh

     

Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH phía dẫn các bước rà thẩm tra hộ nghèo; hộ cận nghèo từng năm ở cấp các đại lý được thực hiện ngoài các cuộc điều tra xác định hộ nghèo; hộ cận nghèo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ làm cơ sở triển khai các cơ chế giảm nghèo; an sinh xã hội, tấn công giá tác dụng thực hiện kim chỉ nam giảm nghèo hằng năm.

Bạn đang xem: Thông tư 17/2016/tt-blđtbxh

Thuộc tính văn bản

Tóm tắt văn bản

1. Vẻ ngoài chung về thanh tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

– phương pháp rà kiểm tra theo Thông tứ số 17/2016 gồm: Đánh giá, chấm điểm tài sản, tích lũy thông tin quánh điểm, điều kiện sống của hộ mái ấm gia đình để cầu lượng thu nhập cá nhân và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xóm hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

– Yêu cầu rà soát: Đảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, bao gồm sự tham gia của tín đồ dân.

– thời khắc rà thẩm tra theo Thông tư 17/TT-BLĐTBXH là trường đoản cú 01/9 mang lại 31/12 hằng năm. Việc thanh tra rà soát được thực hiện tại thời điểm hộ mái ấm gia đình có giấy ý kiến đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp xã cho những trường phù hợp cần bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đk xét chuyên chú thoát nghèo, cận nghèo.

Xem thêm: Hai Lực Trực Đối Là Gì - Hai Lực Trực Đối Cân Bằng Là Gì

2. Quá trình rà thẩm tra hộ nghèo, hộ cận nghèo từng năm tại cấp xã

Thông bốn 17/2016 phía dẫn các bước rà rà hộ nghèo, hộ cận nghèo chu kỳ hằng năm và rà soát liên tục như sau:

– Về rà soát thường xuyên:

+ rà soát hộ nghèo, cận nghèo phạt sinh: Hộ gia đình gặp mặt khó khăn đột xuất có giấy đề xuất trưởng thôn xác nhận và gửi cho Ủy ban nhân dân cung cấp xã để tổ chức thẩm định bổ sung cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

+ thanh tra rà soát hộ thoát nghèo, cận nghèo: tựa như thì Thông tứ số 17 cũng chỉ dẫn hộ mái ấm gia đình có giấy đề xuất (trưởng làng xác nhận) gửi mang đến Ủy ban nhân dân cấp cho xã để tổ chức thẩm định và đánh giá và ra đưa ra quyết định công dấn hộ thoát nghèo, cận nghèo.

– Về rà soát theo thời hạn hằng năm: Thông tứ 17/BLĐTBXH hướng dẫn quá trình theo công việc sau:

+ Xác định, lập danh sách những hộ mái ấm gia đình cần rà soát;

+ tổ chức triển khai rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình;

+ tổ chức họp dân thống nhất công dụng rà soát;

+ Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bay nghèo, cận nghèo;

+ Báo cáo, xin ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện;

+ Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bay nghèo, cận nghèo trên địa bàn;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã report Ủy ban nhân dân cung cấp huyện kết quả rà thẩm tra hộ nghèo, hộ cận nghèo bên trên địa bàn.

Xem thêm: Top 10 Giáo Án Phụ Đạo Toán 9 2 Cột Violet 2022, Giáo Án Phụ Đạo Toán 9

Xem trước và thiết lập xuống


*
*
*
xuất hiện in new tab
Cơ quan làm sao thi hành Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH?

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; Văn phòng tw và những Ban của Đảng; văn phòng Tổng túng bấn thư; Văn phòng chủ tịch nước; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; văn phòng Quốc hội; tandtc nhân dân buổi tối cao; Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao; Ủy ban Giám gần kề tài chính Quốc gia; kiểm toán Nhà nước; Ngân hàng cơ chế Xã hội; Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; Ủy ban Trung ương chiến trận Tổ quốc Việt Nam; cơ quan Trung ương của những đoàn thể; Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực trực thuộc TW; viên Kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Bộ tứ pháp); Công báo, Cổng TTĐT chính phủ; cỗ LĐTBXH: cỗ trưởng, những Thứ trưởng, những đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ.


Thông bốn 17/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thực thi hiện hành khi nào?

Thông bốn 17/2016/TT-BLĐTBXH của cục Lao động- thương binh cùng Xã hội tất cả hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.