Thông Tư 22 Bộ Y Tế

     
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưng chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay nạm Văn bản song ngữ

Thông bốn 22/2021/TT-BYT công cụ về ngưng hiệu lực thực thi hiện hành Thông bốn 04/2021/TT-BYT gợi ý thanh toán chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế theo định suất do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành


*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 22/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-BYT NGÀY 29THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN đưa ra PHÍ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO ĐỊNH SUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phát hành văn bảnquy phi pháp luật ngày 22 mon 6 năm 2015 và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tếngày 14 tháng 11 năm 2008 và lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của luật Bảo hiểmy tế ngày 13 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn giải pháp thi hành một số trong những điều của Luật bảo hiểm y tế;

Theo đề xuất của Vụ trưởng VụKế hoạch - Tài chính,

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hànhThông tư cách thức ngưng hiệu lực thực thi Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm2021 của bộ trưởng cỗ Y tế khuyên bảo thanh toán chi phí khám bệnh, chữa căn bệnh bảohiểm y tế theo định suất.

Bạn đang xem: Thông tư 22 bộ y tế

Điều 1.Ngưng hiệu lực thực hiện thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tếtheo định suất

1. Ngưng hiệu lực toàn thể đối vớiThông bốn số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của cục trưởng cỗ Y tế hướngdẫn thanh toán chi tiêu khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế theo định suất trênphạm vi toàn quốc.

2. Chi phí khám bệnh, trị bệnhbảo hiểm y tế nước ngoài trú vào phạm vi định suất từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đượcthanh toán theo giá dịch vụ thương mại khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số146/2018/NĐ-CP ngày 17 mon 10 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn biện pháp thi hành một số trong những điều của Luật bảo đảm y tế.

Điều 2. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Xem thêm: Th Xây Dựng Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Sạch Ở Thái Bình, Chế Biến Thực Phẩm

2. Thời hạn ngưng hiệu lực thực thi nộidung qui định tại khoản 1 Điều 1 Thông bốn này được triển khai từ thời điểm Thôngtư này có hiệu lực thi hành cho tới thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành của văn bảnquy bất hợp pháp luật new quy định về hướng dẫn thanh toán ngân sách khám bệnh, chữabệnh bảo đảm y tế theo định suất.

Điều 3.Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ chiến lược - Tàichính, Chánh văn phòng và công sở Bộ, Chánh điều tra Bộ, Vụ trưởng, cục trưởng, Tổng Cụctrưởng những Vụ, Cục, Tổng cục thuộc cỗ Y tế và Thủ trưởng những đơn vị, các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này./.

Xem thêm: Hình Vẽ Trống Đồng Đông Sơn, Hoa Văn Trên Trống Đồng Đông Sơn

vị trí nhận: - Ủy ban làng mạc hội của Quốc hội (để báo cáo); - PTTgCP. Vũ Đức Đam (để báo cáo); - BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); - các Thứ trưởng (để kết hợp chỉ đạo); - Văn phòng chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT chủ yếu phủ); - cỗ Tư pháp (Cục khám nghiệm văn bản QPPL); - cỗ Tài chính; - bảo đảm xã hội Việt Nam; - UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - những đơn vị thuộc, trực thuộc bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Y tế những Bộ, ngành; - hiệp hội cộng đồng Bệnh viện tư nhân; - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, KHTC.

kimsa88
cf68