Thông Tư 33/2015/Tt-Bca

  -  
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cố Văn bạn dạng song ngữ

Thông tứ 33/2015/TT-BCA hướng dẫn tiến hành Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đảm bảo bí mật bên nước do bộ trưởng Bộ Công an ban hành


*

BỘ CÔNG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 33/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 07 năm 2015

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2002/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM2002 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH chi TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh đảm bảo an toàn bí mật bên nướcsố 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 mon 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày28 tháng 3 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệbí mật công ty nước;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CPngày 17 mon 11 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Công an;

Xét kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cụcAn ninh;

Bộ trưởng cỗ Công an phát hành Thông tưhướng dẫn triển khai Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 củaChính che quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đảm bảo bí mật công ty nước.

Bạn đang xem: Thông tư 33/2015/tt-bca

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

2. Thông tứ này áp dụng đối với các cơquan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - làng mạc hội, tổ chức xã hội, tổchức kinh tế, đơn vị chức năng vũ trang dân chúng (sau phía trên gọi thông thường là cơ quan, tổ chức)và hầu hết công dân.

Điều 2. Giải thích từngữ

1. Độ mật là nấc độ đặc biệt của bímật đơn vị nước, mức độ thiệt hại giả dụ tin, tài liệu kín nhà nước bị ngày tiết lộ.

2. Danh mục kín đáo nhà nước là văn bảnquy phạm pháp luật bởi cấp tất cả thẩm quyền ban hành quy định các độ mật để bảo vệtheo quy định.

3. Vật mang kín nhà nước là đồ vật thểbao gồm tài liệu, thiết bị liệu, vật dụng móc trong những số ấy có giữ giữ, chứa đựng bí mật nhànước.

4. Bí mật nhà nước ở trong độ tuyệt mậtlà đầy đủ tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, khẩu ca (sau đâygọi tắt là tài liệu, vật dụng mang kín nhà nước) bao gồm nội dung quan trọng đặc biệt quan trọngthuộc danh mục kín đáo nhà nước do Thủ tướng chủ yếu phủ quyết định ban hành, chỉphổ đổi thay đến fan có trách nhiệm và nếu như bị bật mý sẽ khiến hậu quả đặc biệtnghiêm trọng cho lợi ích của bên nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Kín nhà nước ở trong độ tối mật lànhững tài liệu, đồ mang kín nhà nước tất cả nội dung rất đặc biệt quan trọng thuộc danhmục kín đáo nhà nước vày Thủ tướng bao gồm phủ quyết định ban hành, chỉ phổ biến đếnnhững bạn và đơn vị chức năng liên quan và nếu bị bật mí sẽ gây hậu quả siêu nghiêm trọngcho tác dụng của đơn vị nước cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam.

6. Kín nhà nước nằm trong độ Mật là nhữngtài liệu, đồ vật mang kín nhà nước bao gồm nội dung đặc trưng thuộc hạng mục bí mậtnhà nước do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an và bộ trưởng Bộ Quốc phòng đưa ra quyết định banhành, giả dụ bị bật mý sẽ tạo thiệt sợ hãi cho tác dụng của công ty nước cộng hòa làng hộichủ nghĩa Việt Nam.

7. Người được ủy quyền dụng cụ trongNghị định số 33/2002/NĐ-CP là Chánh Văn phòng trung ương Đảng; Trưởng những Ban củaĐảng cùng sản Việt Nam; chủ nhiệm văn phòng và công sở Quốc hội; nhà nhiệm Văn phòng công ty tịchnước.

8. Khu vực cấm, vị trí cấm trực thuộc phạmvi kín đáo nhà nước là những vị trí được tùy chỉnh thiết lập nhằm bảo vệ, quản lí lý, kiểmsoát nghiêm ngặt các hoạt động của con người, phương tiện nhằm bảo trì trật tự, anninh, phòng, chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập kín đáo nhà nướctrong khu vực vực, địa điểm đó.

9. Giải mật tài liệu, thiết bị mang túng thiếu mậtnhà nước là xóa bỏ độ mật đang được khẳng định của tài liệu, thứ mang kín đáo nhà nước.

10. Bớt mật tài liệu, đồ dùng mang túng thiếu mậtnhà nước là hạ độ mật sẽ được khẳng định của tài liệu, đồ mang bí mật nhà nước.

11. Tăng mật tài liệu, đồ gia dụng mang túng thiếu mậtnhà nước là tăng mức độ mật đang được xác định của tài liệu, vật dụng mang kín nhà nước.

12. Ra mắt tài liệu, thứ mang bí mậtnhà nước là bài toán thông báo công khai minh bạch cho mọi người biết để tiếp cận.

13. Auto giải mật tài liệu, vậtmang kín nhà nước là tự động xóa bỏ độ mật của tài liệu, thiết bị mang kín nhànước mà không cần thực hiện các thủ tục giải mật theo quy định.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Lập, sửa đổi,bổ sung, giải mật danh mục kín đáo nhà nước

1. Căn cứ quy định tại các Điều 5, 6 với 7 của Pháp lệnh đảm bảo an toàn bí mật bên nước, tín đồ đứngđầu hoặc bạn được ủy quyền của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ của chính mình tổ chức so sánh để xác minh phạm vi bí mật nhà nước độ Tuyệtmật, buổi tối mật, Mật của cơ quan, 1-1 vị, report theo hệ thống dọc đến tín đồ đứngđầu cơ quan, tổ chức ở Trung ương, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trựcthuộc trung ương tập hợp, để ý lập danh mục kín đáo nhà nước theo quy định tạiĐiều 3 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP.

2. Danh mục kín nhà nước độ tuyệt mậtvà buổi tối mật được nhờ cất hộ đến cỗ Công an để thẩm định trước khi trình Thủ tướng tá Chínhphủ quyết định. Danh mục kín nhà nước độ Mật gửi bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyếtđịnh.

3. Trên cơ sở khuyến cáo của người đứng đầucơ quan, tổ chức triển khai ở Trung ương; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương, Thủ tướng chính phủ nước nhà và bộ trưởng liên nghành Bộ Công an gồm trách nhiệmban hành danh mục kín đáo nhà nước của từng cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương vàdanh mục thông thường của tất cả các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.

4. Vào quý I sản phẩm năm, các cơ quan, tổchức ở Trung ương, Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw xemxét danh mục kín đáo nhà nước của cơ quan, tổ chức mình đã làm được cấp bao gồm thẩm quyềnxét để ý ban hành; trường hợp thấy danh mục không còn phù hợp, cần biến hóa độmật, yêu cầu giải mật hoặc khẳng định những câu chữ mới cần phải bảo mật, thì có tác dụng thủtục trình cấp bao gồm thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật danh mục kín đáo nhà nướchoặc thay đổi độ mật, giải mật danh mục bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chứcmình.

Điều 4. Văn bạn dạng quy địnhđộ mật đối với từng các loại tài liệu, trang bị mang bí mật nhà nước cầm thể

Căn cứ danh mục kín đáo nhà nước đang đượccấp gồm thẩm quyền quyết định, bạn đứng đầu hoặc bạn được ủy quyền của cơquan, tổ chức triển khai phải tất cả văn bạn dạng quy định vắt thể: loại tài liệu, thiết bị mang túng thiếu mậtnhà nước trực thuộc độ hay mật; một số loại tài liệu, vật dụng mang kín nhà nước ở trong độ Tốimật; một số loại tài liệu, đồ gia dụng mang kín đáo nhà nước nằm trong độ Mật vày cơ quan, tổ chứcmình nhà trì ban hành.

Điều 5. Xác minh độ mậtđối với hồ sơ, tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nước

1. Căn cứ vào danh mục bí mật nhà nướcđã được cấp bao gồm thẩm quyền quyết định, người soạn thảo phải lời khuyên độ mật của từngvăn bản tại tờ trình duyệt ký kết văn bản; tín đồ duyệt cam kết văn phiên bản có trách nhiệmquyết định bài toán đóng lốt độ mật (Tuyệt mật, buổi tối mật, Mật), phạm vi lưu hành, sốlượng bạn dạng phát hành; văn thư có trọng trách đóng các loại bé dấu bên trên theo quyếtđịnh của fan duyệt ký kết tài liệu kín nhà nước.

2. đồ vật mang kín nhà nước, hồ sơ bímật bên nước được xác minh và đóng vệt độ mật ở bên phía ngoài vật mang kín đáo nhànước và phía bên ngoài bì hồ sơ theo độ mật cao nhất của tư liệu được lưu lại ở bêntrong trang bị mang kín nhà nước, hồ nước sơ kín nhà nước.

Điều 6. Thẩm quyềncho phép in, sao, chụp tài liệu, đồ dùng mang kín nhà nước

1. Người có trách nhiệm lập danh mụcbí mật nhà nước giải pháp tại Điều 1 cùng Điều 2 Nghị định số 33/2002/NĐ-CPcó thể ủy quyền thẩm quyền có thể chấp nhận được in, sao, chụp tài liệu, vật mang kín đáo nhànước cho cấp thấp hơn, rứa thể:

a) chỉ huy cơ quan, tổ chức có thẩmquyền được cho phép in, sao chụp tài liệu, thứ mang bí mật nhà nước độ hay mật, Tốimật, Mật;

b) cấp cho Cục trưởng (hoặc tương đương) ởcác cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương và giám đốc Sở (hoặc tương đương) ngơi nghỉ địaphương có thẩm quyền chất nhận được in, sao, chụp tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhà nướcđộ buổi tối mật, Mật;

c) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hànhchính hoặc Trưởng một số cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền cho phép in, sao, chụptài liệu, đồ dùng mang kín nhà nước độ Mật.

2. Việc ủy quyền thẩm quyền in, sao,chụp yêu cầu được quy định ví dụ tại Quy chế bảo đảm an toàn bí mật công ty nước của cơ quan,tổ chức.

Điều 7. Vận chuyển,giao nhấn tài liệu, thứ mang kín nhà nước

1. Tài liệu, đồ gia dụng mang bí mật nhà nướckhi vận chuyển nên được đựng trong vỏ hộp chắc chắn bằng loại vật tư phù hợp;khi cần thiết phải niêm phong theo quy định; có phương tiện vận đưa an toàn;trường hòa hợp xét thấy cần thiết thì phải sắp xếp người bảo vệ việc vận động cáctài liệu, đồ dùng mang kín nhà nước.

2. Mọi trường đúng theo giao, nhận tài liệu,vật mang kín nhà nước buộc phải vào sổ chuyển nhượng bàn giao văn bản mật và gồm ký dấn giữabên giao và mặt nhận tài liệu. Giả dụ vận chuyển, giao dìm theo con đường bưu điện phảithực hiện nay theo luật riêng của ngành bưu điện.

3. Gởi tài liệu, đồ vật mang kín đáo nhànước:

a) Văn bạn dạng mật đi được đăng ký vào mộthệ thống sổ riêng;

b) Vào sổ: trước khi gửi tài liệu, vậtmang kín nhà nước buộc phải vào “sổ đk văn bạn dạng mật đi”. Chủng loại “sổ đk vănbản mật đi” được triển khai theo lí giải tại Phụlục VII của Thông bốn số 07/2012/TT-BNV ngày 22 mon 11 năm 2012 của cục Nộivụ phía dẫn cai quản văn bản, lập hồ nước sơ cùng nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu giữ trữcơ quan tiền (riêng so với tài liệu tuyệt mật chỉ ghi trích yếu hèn khi tín đồ duyệt kývăn phiên bản đồng ý);

c) có tác dụng bì: Tài liệu, thứ mang bí mậtnhà nước khi nhờ cất hộ đi yêu cầu làm so bì riêng. Giấy làm cho bì phải dùng loại giấy dai, bền,khó ngấm nước, không nhìn thấu qua được; hồ nước dán buộc phải dính, nặng nề bóc;

Riêng tài liệu, đồ gia dụng mang kín nhà nướcthuộc độ “Tuyệt mật” được gửi bởi hai lớp phong bì: bì trong ghi rõ số, ký kết hiệucủa tài liệu, tên bạn nhận, đóng vết Tuyệt mật ở ko kể bì. Ví như là tài liệu, vậtmang kín nhà nước gởi đích danh người có trách nhiệm giải quyết thì đóng dấu“chỉ người có tên mới được tách bóc bì”. Tị nạnh ngoài: Ghi như gửi tài liệu hay vàđóng dấu cam kết hiệu chữ “A” ở không tính bì;

Tài liệu, đồ mang kín đáo nhà nước độTối mật cùng Mật được gửi bởi một lớp phong bì, bên phía ngoài bì gồm đóng vệt chữ “B”và chữ “C” tương ứng với độ mật của tài liệu bên trong bì;

4. Nhấn tài liệu, đồ vật mang bí mật nhànước:

a) Khi dìm tài liệu, đồ mang túng mậtnhà nước, văn thư cần vào “sổ đk văn bản mật đến”. Mẫu mã “sổ đăng ký văn bảnmật đến” được tiến hành theo giải đáp tại Phụlục II của Thông tứ số 07/2012/TT-BNV.

Tài liệu, đồ mang bí mật nhà nước cóthể được đăng ký bằng cơ sở dữ liệu làm chủ văn phiên bản mật mang đến trên thiết bị vi tính.Tài liệu, thiết bị mang kín đáo nhà nước được đk vào cơ sở dữ liệu quản lý văn bảnmật đến buộc phải được in ra giấy để cam kết nhận bạn dạng chính và đóng sổ nhằm quản lý.

Máy vi tính dùng để làm đăng cam kết tài liệu,vật mang bí mật nhà nước ko được nối các loại mạng (internet, mạng nội cỗ vàmạng diện rộng...);

b) giả dụ tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhànước mà phong bì có dấu “Chỉ người mang tên mới được tách bóc bì”, văn thư vào sổ theoký hiệu không tính bì và chuyển ngay cho người có tên trên phong bì. Nếu fan cótên trên phong tị nạnh đi vắng với trên phong bì gồm thêm dấu khẩn cấp thì gửi đếnlãnh đạo đơn vị chức năng giải quyết. Văn thư ko được mở phong bì;

c) Trường hợp tài liệu, đồ gia dụng mang túng bấn mậtnhà nước được gửi mang đến mà không thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn bí mật công ty nướcthì gửi đến tín đồ có trách nhiệm giải quyết, mặt khác báo lại khu vực gửi biếtđể rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục kịp thời. Nếu phát hiện tài liệu,vật mang bí mật nhà nước gửi mang đến có tín hiệu bóc, mở bao bì hoặc tư liệu bịtráo đổi, mất, hư lỗi thì tín đồ nhận phải report ngay bạn đứng đầu đơn vị đểcó phương án xử lý kịp thời.

5. Các tài liệu, trang bị mang kín đáo nhànước bao gồm đóng dấu “Tài liệu thu hồi”, văn thư hoặc người phát tài - phát lộc liệu yêu cầu cótrách nhiệm thu hồi hoặc trả lại nơi gửi đúng thời hạn ghi trên văn bản. Khi nhậncũng như lúc trả bắt buộc kiểm tra, đối chiếu bảo vệ tài liệu không bị thất lạc.

Người dìm tài liệu, đồ vật mang túng bấn mậtnhà nước có trọng trách trả lại “tài liệu thu hồi” đúng thời hạn quy định. Trườnghợp ko trả lại tài liệu thì tùy tính chất, kết quả của hành vi vi phạm luật gâyra sẽ ảnh hưởng xử lý theo pháp luật của pháp luật.

Điều 8. Lưu giữ giữ, bảoquản, thực hiện tài liệu, thiết bị mang kín nhà nước

Mọi tài liệu, đồ vật mang kín đáo nhà nướcphải được lưu giữ giữ, bảo vệ chặt chẽ và áp dụng đúng mục đích.

Tài liệu, đồ dùng mang bí mật nhà nước saukhi xử lý dứt phải được phân loại, gìn giữ vào hồ nước sơ, để vào tủ, hậu sự hoặc kétsắt, không được auto mang ra khỏi cơ quan. Trường hợp quan trọng phải mangtài liệu, thứ mang kín đáo nhà nước đi công tác, đem đến nhà riêng biệt thì buộc phải đượcsự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, phải đk với thành phần bảo mậtvà gồm phương án bảo mật thông tin chặt chẽ. Phần nhiều trường đúng theo khi phát hiện nay tài liệu, vậtmang kín nhà nước bị mất, tráo đổi, hư hư hoặc kín đáo nhà nước bị lộ lọtphải report ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức để có biện pháp giải quyếtkịp thời.

Điều 9. Giấy tờ thủ tục xétduyệt hỗ trợ tài liệu, vật mang kín đáo nhà nước mang đến tổ chức, cá thể nướcngoài

1. Cơ quan, tổ chức và công dân ViệtNam quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ko kể không được tiết lộ bí mậtnhà nước. Việc cung cấp những tin tức thuộc kín nhà nước mang lại tổ chức, cánhân quốc tế phải theo đúng quy định trên Điều 19 của Nghị địnhsố 33/2002/NĐ-CP.

2. Khi tiến hành chương trình hợp tácquốc tế hoặc thực hiện công vụ nếu có yêu ước phải cung cấp những tin thuộc phạmvi kín nhà nước mang đến tổ chức, cá thể nước ko kể phải vâng lệnh nguyên tắc:

a) bảo đảm lợi ích quốc gia;

b) Chỉ cung ứng những tin được các cấpcó thẩm quyền duyệt;

c) yêu thương cầu mặt nhận tin sử dụng đúng mụcđích thỏa thuận và không được bật mí cho bên thứ ba.

3. Việc kiến nghị cấp bao gồm thẩm quyền duyệtcho phép cung cấp tin thuộc phạm vi kín đáo nhà nước mang lại tổ chức, cá nhân nướcngoài phải bởi văn bản, trong những số đó nêu rõ fan hoặc tổ chức hỗ trợ tin; loạitin thuộc bí mật nhà nước đang cung cấp; tổ chức, cá nhân nước xung quanh sẽ dìm tin;phạm vi, mục tiêu sử dụng tin.

4. Văn bản đề nghị tin báo thuộcđộ xuất xắc mật gửi cho Văn phòng chính phủ để trình Thủ tướng chính phủ duyệt.Văn bản đề nghị tin báo thuộc phạm vi kín đáo nhà nước độ buổi tối mật gửi mang lại BộCông an để bộ trưởng Bộ Công an cẩn thận (trừ lĩnh vực quốc phòng). Văn bản đề nghịcung cấp cho tin nằm trong phạm vi kín đáo nhà nước độ Mật được nhờ cất hộ đến tín đồ đứng đầuhoặc tín đồ được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương, chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw duyệt.

Trong thời hạn muộn nhất là 30 ngày kểtừ ngày cảm nhận văn bạn dạng đề nghị hợp lệ, người có thẩm quyền theo nguyên tắc cótrách nhiệm thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu mong về câu hỏi đồng ýcung cấp tin xuất xắc từ chối đưa thông tin và lý do phủ nhận cung cấp.

Điều 10. Giấy tờ thủ tục xinphép có tài liệu, vật dụng mang kín đáo nhà nước ra nước ngoài

Người sở hữu tài liệu, đồ dùng mang túng bấn mậtnhà nước ra nước ngoài phải tất cả văn bản xin phép cùng được bạn đứng đầu hoặc ngườiđược ủy quyền của cơ quan, tổ chức triển khai ở Trung ương, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc tw đồng ý; văn bản xin phép yêu cầu nêu rõ bạn mangtài liệu, đồ dùng mang bí mật nhà nước ra nước ngoài; tài liệu, đồ gia dụng sẽ sở hữu đi; phạmvi, mục đích sử dụng. Khi xuất cảnh phải trình văn bạn dạng xin phép có sự phê duyệtcủa cấp gồm thẩm quyền mang lại cơ quan cai quản xuất, nhập cư tại cửa khẩu.

Điều 11. Tiêu bỏ tàiliệu, đồ gia dụng mang kín nhà nước

1. Lý lẽ tiêu diệt tài liệu, vậtmang kín nhà nước:

a) cần đảm bảo bảo đảm an toàn lợi ích của Nhànước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam;

b) Phải bảo vệ yêu cầu không nhằm lộ, lọttài liệu, thiết bị mang bí mật nhà nước;

c) bài toán tiêu diệt tài liệu, vật có bímật nhà nước phải đảm bảo đốt, xén, ép nhỏ, làm đổi khác hình dạng, tínhnăng, tác dụng, không thể phục hồi được.

2. Căn cứ tiêu hủy tài liệu, vật dụng mangbí mật đơn vị nước: địa thế căn cứ vào tài liệu, vật mang kín nhà nước không thể giá trịsử dụng hoặc không hề giá trị giữ lại trên thực tế.

3. Thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vậtmang kín đáo nhà nước:

a) vấn đề tiêu diệt tài liệu, vật sở hữu bímật bên nước ở các cơ quan, tổ chức triển khai ở trung ương do cấp Cục trưởng (hoặc tươngđương) quyết định;

b) việc tiêu bỏ tài liệu, vật có bímật nhà nước ở các tỉnh, tp trực thuộc tw do người đứng đầu Sở (hoặctương đương) quyết định;

c) vấn đề tiêu bỏ mật mã được thực hiệntheo phương tiện của Ban Cơ yếu bao gồm phủ;

d) fan có trách nhiệm in, sao, chụptài liệu, thứ mang kín đáo nhà nước có nhiệm vụ tiêu hủy tại địa điểm các bản dư thừa,bị hỏng sau khi chấm dứt việc in, sao, chụp.

4. Trình tự, thủ tục tiêu hủy:

a) sản phẩm năm, đơn vị chức năng trực tiếp quản lý,lưu giữ tài liệu, đồ mang kín nhà nước tất cả trách nhiệm thành lập Hội đồngtiêu diệt tài liệu, thứ mang bí mật nhà nước bao gồm: Đại diện lãnh đạo đối chọi vịtrực tiếp lưu giữ giữ, thống trị tài liệu, đồ gia dụng mang bí mật nhà nước, cán bộ được phâncông giữ giữ, cai quản tài liệu và đại diện thay mặt các thành phần khác bao gồm liên quan. Hội đồngcó nhiệm vụ xem xét, rà soát soát, thống kê các tài liệu để đề xuất người tất cả thẩmquyền theo chính sách của Khoản 3 Điều này được cho phép tiêu hủy;

Hội đồng tiêu hủy làm việc theo chế độtập thể và quyết định theo nhiều số, từ bỏ giải thể sau thời điểm việc tiêu diệt được tiếnhành;

b) vấn đề tiêu bỏ tài liệu, vật có bímật công ty nước chỉ được triển khai khi tất cả quyết định chấp nhận bằng văn bạn dạng của ngườicó thẩm quyền;

c) việc tiêu bỏ tài liệu, vật sở hữu bímật bên nước yêu cầu được lập biên phiên bản có xác nhận của người tiến hành tiêu bỏ vàlãnh đạo đơn vị quản lý, bảo quản tài liệu, thiết bị mang kín nhà nước được tiêu hủy;

d) toàn thể quá trình tiêu hủy tài liệu,vật mang bí mật nhà nước buộc phải được lập hồ sơ, bao gồm: Quyết định ra đời Hộiđồng tiêu hủy; danh mục các tài liệu, trang bị mang bí mật nhà nước đề xuất tiêu hủy;bản thuyết minh về việc các tài liệu, trang bị mang kín đáo nhà nước ý kiến đề nghị tiêu hủy;quyết định được cho phép tiêu bỏ của người có thẩm quyền, biên phiên bản về việc tiêu hủy.

Hồ sơ về việc tiêu hủy tài liệu, vậtmang kín đáo nhà nước đề xuất được lưu giữ giữ, bảo vệ tại cơ quan, tổ chức triển khai theo quyđịnh của điều khoản lưu trữ.

5. Vào trường hợp quan trọng đặc biệt nếu tàiliệu, thiết bị mang kín nhà nước ko được tiêu diệt ngay sẽ gây hậu trái nghiêmtrọng đến an ninh, quốc phòng hoặc các tiện ích khác trong phòng nước thì tín đồ đangquản lý tài liệu, đồ dùng mang bí mật nhà nước được quyền trường đoản cú tiêu hủy nhưng lại ngaysau kia phải báo cáo bằng văn bạn dạng với tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai và cơ quancông an thuộc cấp. Nếu việc tự tiêu diệt tài liệu, đồ gia dụng mang kín nhà nước khôngcó lý do quang minh chính đại thì bạn tiêu bỏ phải phụ trách trước pháp luật.

Điều 12. Giải mật, giảmmật, tăng mật tài liệu, trang bị mang bí mật nhà nước do những cơ quan, tổ chức triển khai soạnthảo

1. Chính sách giải mật, bớt mật, tăngmật tài liệu, thiết bị mang bí mật nhà nước buộc phải đảm bảo bảo đảm lợi ích ở trong nhà nướcCộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam.

2. địa thế căn cứ để khuyến cáo giải mật, giảm mật,tăng mật:

a) căn cứ vào danh mục kín nhà nướcdo các cơ quan có thẩm quyền ban hành để rà soát và khuyến nghị giải mật, bớt mật,tăng mật;

b) căn cứ vào chuyển đổi của tình hìnhthực tế khuyến cáo giải mật, sút mật, tăng mật;

c) căn cứ vào câu chữ của từng tài liệu,vật mang kín đáo nhà nước vắt thể, nếu như thấy việc bật mí không gây gian nguy cho lợiích của phòng nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa vn thì lời khuyên giải mật;

d) căn cứ vào việc toàn thể hoặc một phầntài liệu, vật dụng mang bí mật nhà nước được ra mắt trong tư liệu khác.

3. Thẩm quyền giải mật, giảm mật, tăngmật: bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức quyết định giải mật, sút mật, tăng mậtcác tài liệu, vật mang kín nhà nước bởi cơ quan, tổ chức soạn thảo.

4. Thời gian giải mật, sút mật, tăngmật:

a) Vào quý I sản phẩm năm, những cơ quan, tổchức có nhiệm vụ rà soát để giải mật, giảm mật, tăng mật những tài liệu, vậtmang bí mật nhà nước bởi vì cơ quan, tổ chức soạn thảo;

b) vào trường hợp hốt nhiên xuất đề xuất tiếnhành giải mật, bớt mật, tăng mật các tài liệu, đồ vật mang bí mật nhà nước nhằm phụcvụ công tác, cơ quan, tổ chức có thể tiến hành giải mật, sút mật, tăng mậttheo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này.

5. Trình tự, giấy tờ thủ tục giải mật, giảm mật,tăng mật:

a) sau khoản thời gian tiến hành rà soát những tàiliệu, vật dụng mang kín đáo nhà nước cân nặng giải mật, giảm mật, tăng mật, đơn vị chức năng đượcgiao nhà trì biên soạn thảo thành lập Hội đồng giải mật, sút mật, tăng mật, bao gồm:Lãnh đạo đơn vị chức năng chủ trì soạn thảo thống trị tịch Hội đồng; đại diện bộ phận trựctiếp soạn thảo tài liệu, vật dụng mang kín đáo nhà nước mật và đại diện các cỗ phậnkhác có liên quan.

Hội đồng giải mật, sút mật, tăng mậtlàm bài toán theo cơ chế tập thể, quyết định theo phần nhiều và tự giải thể sau khi tiếnhành giải mật, giảm mật, tăng mật;

b) Hội đồng giải mật, sút mật, tăng mậtcó trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, đánh giá đề xuất tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổchức quyết định việc giải mật, bớt mật, tăng mật.

Trong ngôi trường hợp bắt buộc thiết, Hội đồnggiải mật, bớt mật, tăng mật rất có thể xin ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức cóliên quan;

c) danh mục tài liệu, thiết bị mang túng mậtnhà nước ý kiến đề nghị giải mật, sút mật, tăng mật của Hội đồng phải được thể hiện bằngvăn bản. Quá trình giải mật, bớt mật, tăng mật cần được lập thành hồ sơ vàlưu giữ lại tại solo vị triển khai giải mật, sút mật, tăng mật.

Xem thêm: Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng

Hồ sơ giải mật, giảm mật, tăng mật tàiliệu, thiết bị mang kín đáo nhà nước bao gồm: Quyết định ra đời Hội đồng giải mật,giảm mật, tăng mật; danh mục các tài liệu, vật mang kín nhà nước đề xuất giảimật, sút mật, tăng mật; phiên bản thuyết minh về bài toán giải mật, bớt mật, tăng mật;biên bạn dạng họp Hội đồng; đưa ra quyết định giải mật, bớt mật, tăng mật; ý kiến tham giacủa các cơ quan tính năng và những tài liệu khác tất cả liên quan;

d) sau khoản thời gian có đưa ra quyết định giải mật, giảmmật, tăng mật, văn thư có trọng trách đóng vệt giải mật, sút mật, tăng mậttheo quy định;

e) Sau 15 ngày kể từ khi tài liệu, vậtmang kín nhà nước được giải mật, bớt mật, tăng mật, solo vị triển khai giải mậtcó trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức đã nhận tài liệu biết để thựchiện đóng vệt giải mật, bớt mật, tăng mật so với tài liệu vì chưng mình quản ngại lý.

6. Tài liệu, thiết bị mang kín đáo nhà nướcsẽ auto giải mật trong số trường vừa lòng sau:

a) Đăng cài trên trang thông tin điệntử của cơ quan, đơn vị;

b) công bố trên phương tiện đi lại thông tinđại chúng;

c) Đăng Công báo;

d) Niêm yết trên trụ sở cơ quan, đối chọi vịhoặc tại các địa điểm khác;

e) Các hiệ tượng công cha công khaikhác.

Sau lúc tài liệu, đồ dùng mang kín đáo nhànước tự động hóa được giải mật, văn thư có trọng trách đóng dấu giải mật theo quy định.

7. Tài liệu lưu trữ có nội dung túng bấn mậtnhà nước lúc nộp lưu giữ vào Kho lưu trữ Trung ương Đảng và tài liệu của Kho lưu lại trữTrung ương Đảng được giải mật theo luật của Ban túng bấn thư trung ương Đảng Cộngsản Việt Nam.

Điều 13. Giải mật tàiliệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử

1. Hiệ tượng giải mật tài liệu lưu giữ trữtại lưu trữ lịch sử dân tộc có nội dung kín đáo nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn tắt là tài liệulưu trữ) phải đảm bảo bảo đảm an toàn lợi ích ở trong phòng nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa ViệtNam.

2. Căn cứ để khuyến cáo giải mật tài liệulưu trữ:

a) địa thế căn cứ vào danh mục kín đáo nhà nướcdo các cơ quan gồm thẩm quyền ban hành;

b) địa thế căn cứ vào câu chữ của từng tài liệulưu trữ cố thể, giả dụ thấy việc bật mý không gây nguy nan cho ích lợi của bên nướcCộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) căn cứ vào biến hóa của tình hìnhthực tế;

d) địa thế căn cứ vào thời hạn tài liệu giữ trữđược sử dụng rộng thoải mái theo chính sách của qui định Lưu trữ;

e) căn cứ vào việc cục bộ hoặc một phầntài liệu tàng trữ được chào làng trong tài liệu khác.

3. Thẩm quyền giải mật: fan đứng đầucơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu giữ trữ những cấp quyết địnhviệc giải mật tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử dân tộc cùng cấp.

4. Trình tự, thủ tục giải mật:

a) sau khi tiến hành rà soát những tàiliệu lưu trữ cần giải mật, fan đứng đầu tư mạnh quan thực hiện nhiệm vụ quản lí lýnhà nước về văn thư, lưu lại trữ thành lập và hoạt động Hôi đồng giải mật tài liệu tàng trữ tạiLưu trữ lịch sử vẻ vang cùng cấp, gồm những: Lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lýnhà nước về văn thư, giữ trữ cai quản tịch Hội đồng; lãnh đạo đơn vị chức năng trực tiếp bảoquản tài liệu tàng trữ và thay mặt đại diện các cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu nộp lưu đượcgiải mật.

Hội đồng giải mật làm việc theo chế độtập thể, đưa ra quyết định theo phần nhiều và từ giải thể sau thời điểm tiến hành giải mật;

b) Hội đồng giải mật tài liệu lưu giữ trữtại lưu giữ trữ lịch sử hào hùng các cấp tất cả trách nhiệm phân tích tài liệu, xem xét, đánhgiá đề xuất người đứng đầu tư mạnh quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về vănthư, tàng trữ cùng cấp đưa ra quyết định việc giải mật tài liệu lưu trữ.

Đối với các tài liệu lưu trữ lịch sửthuộc độ giỏi mật thì trước khi thực hiện giải mật Hội đồng phải tất cả trách nhiệmxin ý kiến của các Bộ, ngành có tương quan trước khi report lãnh đạo bao gồm thẩmquyền quyết định;

c) quá trình giải mật tài liệu lưu trữphải được lập thành làm hồ sơ và gìn giữ tại cơ quan, tổ chức triển khai nhiệm vụ giảimật.

Hồ sơ giải mật tài liệu lưu trữ bao gồm:Quyết định thành lập Hội đồng giải mật tài liệu lưu giữ trữ; danh mục tài liệu đềnghị giải mật; phiên bản thuyết minh về câu hỏi giải mật; biên bản họp Hội đồng; Quyết địnhgiải mật; chủ kiến tham gia của những cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liênquan;

d) sau khoản thời gian có quyết định giải mật tàiliệu lưu giữ trữ, văn thư có trọng trách đóng vết giải mật theo quy định;

e) Việc thông báo danh mục tài liệulưu trữ đã có giải mật thực hiện theo chế độ của lao lý lưu trữ.

Điều 14. đồ vật cơsở thiết bị chất, kỹ thuật ship hàng công tác đảm bảo an toàn bí mật bên nước

1. Câu hỏi trang bị các đại lý vật chất, kỹthuật giao hàng công tác bảo vệ bí mật đơn vị nước do bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứcquyết định.

Điều 15. Thanh tra,kiểm tra, xử lý phạm luật và xử lý khiếu nại, tố cáo trong nghành nghề dịch vụ bảo vệbí mật nhà nước

1. Bộ Công an thực hiện thanh tra, kiểmtra thời hạn hoặc thốt nhiên xuất vào lĩnh vực bảo đảm an toàn bí mật công ty nước so với các cơquan, tổ chức.

Thanh tra được triển khai định kỳ 3 nămmột lần, đánh giá được triển khai hàng năm; thanh tra, kiểm tra tự dưng xuất được tiếnhành lúc phát hiện nay cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi bất hợp pháp luật về bảovệ bí mật nhà nước xét thấy nên phải tiến hành thanh tra, kiểm tra.

2. Fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thựchiện việc kiểm tra thời hạn hoặc tự dưng xuất trong lĩnh vực bảo vệ bí mật bên nướcđối với những đơn vị vào phạm vi cai quản của mình theo hiện tượng tại những khoản 3 cùng 4 Điều 24 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP.

3. Người có hành vi phạm luật quy định phápluật về bảo đảm bí mật công ty nước thì tùy thuộc vào tính chất của hành vi phạm luật mà xửlý kỷ luật, xử lý vi phạm hành thiết yếu hoặc truy vấn cứu trọng trách hình sự.

4. Khi tất cả khiếu nại, cáo giác trong lĩnhvực bảo vệ bí mật công ty nước, cỗ Công an có trọng trách phối phù hợp với các cơ quan,tổ chức có tương quan để giải quyết theo phương pháp của pháp luật về năng khiếu nại, tốcáo.

Điều 16. Chủng loại dấu mậtvà mẫu đại dương cấm

1. Fonts chữ được sử dụng đối với cácmẫu lốt mật và mẫu biển lớn cấm là font chữ tiếng Việt của cục mã ký tự Unicodetheo Tiêu chuẩn chỉnh Việt phái mạnh TCVN 6909:2001.

2. Mực dùng làm đóng những loại con dấu mậtlà mực màu đỏ tươi.

3. địa điểm đóng những con vết mật được thựchiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tưnày. Không in sẵn vệt chỉ độ mật vào tài liệu kín nhà nước. Trong trường hợpđặc biệt, tài liệu, sách được in, xuất bạn dạng với con số lớn thì đề xuất in dấu chỉđộ mật bằng mực màu đỏ tươi ở phía bên ngoài tài liệu, bìa sách.

4. Mẫu mã dấu mật bao gồm:

a) mẫu dấu "TUYỆT MẬT": Hìnhchữ nhật, form size 40mm x 8mm, có hai tuyến phố viền xung quanh, khoảng cách giữahai đường viền là 01 mm; phía bên trong của hai tuyến phố viền là chữ “TUYỆT MẬT” đượctrình bày bằng chữ in hoa, loại chữ đứng, đậm; cách đều mặt đường viền bên ngoài là02mm (mẫu vết độ TUYỆT MẬT triển khai theo trả lời tại Phụlục I);

b) mẫu dấu "TỐI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa nhị đườngviền là 01 mm; phía bên trong của hai tuyến đường viền là chữ “TỐI MẬT” được trình diễn bằngchữ in hoa, hình trạng chữ đứng, đậm; cách đều đường viền phía bên ngoài là 02mm (mẫu dấuTỐI MẬT thực hiện theo giải đáp tại Phụ lục I);

c) mẫu dấu "MẬT": Hình chữnhật, form size 20mm x 8mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa haiđường viền là 01mm; bên trong của hai tuyến phố viền là chữ “MẬT” được trình diễn bằngchữ in hoa, loại chữ đứng, đậm; phương pháp đều con đường viền bên ngoài 02mm (mẫu lốt MẬTthực hiện theo phía dẫn trên Phụ lục I);

d) chủng loại dấu “GIẢI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 13mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa nhì đườngviền là 01 mm; bên trong có nhị hàng chữ phương pháp nhau 02mm và giải pháp đều đường viềnbên xung quanh 02mm; được trình bày bằng chữ in hoa, hình trạng chữ đứng, đậm: Hàng đồ vật nhấtlà nhiều từ “GIẢI MẬT”, hàng trang bị hai là chữ "TỪ:….. ” làm việc đầu hàng và những dấuchấm cho tới hết (mẫu vệt GIẢI MẬT triển khai theo trả lời tại Phụ lục I).

Sau lúc đóng lốt "GIẢI MẬT” ởdòng “TỪ:.....” nên ghi rõ thời gian giải mật bắt đầu từ ngày, tháng, năm lãnhđạo gồm thẩm quyền ký ra quyết định giải mật;

e) mẫu dấu bớt mật bao gồm:

Mẫu vết “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”: Hình chữnhật, kích thước 55mm x 13mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai mặt đường viền là 01mm; bên phía trong có nhị hàng chữ cách nhau 02mm và bí quyết đều đườngviền bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, đẳng cấp chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất là dòng chữ “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”, hàng thiết bị hai là chữ "TỪ:....” ởđầu sản phẩm và những dấu chấm cho đến hết (mẫu lốt “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT” thực hiệntheo lý giải tại Phụ lục I);

- chủng loại dấu “GIẢM XUỐNG MẬT”: Hinh chữnhật, kích thước 50mm x 13mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai con đường viền là 01mm; phía bên trong có nhị hàng chữ cách nhau 02mm và biện pháp đều đườngviền bên phía ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, hình dạng chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất là dòng chữ “GIẢM XUỐNG MẬT”, hàng sản phẩm hai là chữ “TỪ:……” ở đầu hàngvà những dấu chấm cho đến hết (mẫu vệt “GIẢM XUỐNG MẬT” triển khai theo hướng dẫntại Phụ lục I);

Sau khi đóng vết "GIẢM XUỐNG TỐIMẬT" và dấu “GIẢM XUỐNG MẬT” ở chiếc “TỪ:....” cần ghi rõ thời hạn giảm mậtbắt đầu tự ngày, tháng, năm lãnh đạo có thẩm quyền ký ra quyết định giảm mật;

g) chủng loại dấu tăng mật bao gồm:

Mẫu vết “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”: Hình chữnhật, size 55mm x 13mm, có hai tuyến phố viền xung quanh, khoảng cách giữahai con đường viền là 01mm; phía bên trong có nhị hàng chữ giải pháp nhau 02mm và biện pháp đều đườngviền bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, vẻ bên ngoài chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất là dòng chữ “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”, hàng trang bị hai là chữ "TỪ:....."ở đầu mặt hàng và những dấu chấm cho đến hết (mẫu vệt “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT” thực hiệntheo giải đáp tại Phụ lục I);

- chủng loại dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT”: Hình chữnhật, size 50mm x 13mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữahai đường viền là 01mm; phía bên trong có nhì hàng chữ biện pháp nhau 02mm và biện pháp đều đườngviền phía bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, giao diện chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất thuộc dòng chữ “TĂNG LÊN TỐI MẬT”, hàng sản phẩm hai là chữ "TỪ:….. "ở đầu mặt hàng và các dấu chấm cho đến hết (mẫu vết “TĂNG LÊN TỐI MẬT” thực hiệntheo lí giải tại Phụ lục I);

Sau lúc đóng lốt "TĂNG LÊN TUYỆTMẬT" cùng dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT” ở cái “TỪ:…. ” bắt buộc ghi rõ thời hạn tăngmật ban đầu từ ngày, tháng, năm lãnh đạo bao gồm thẩm quyền ký đưa ra quyết định tăng mật;

h) Mẫu bé dấu “TÀI LIỆU THU HỒI”:Hình chữ nhật, form size 55mm x 13mm có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng chừng cáchgiữa hai tuyến đường viền là 01mm; bên phía trong có nhị hàng chữ biện pháp nhau 02mm và phương pháp đềuđường viền bên ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, hình trạng chữ đứng, đậm:Hàng đầu tiên là mẫu chữ "TÀI LIỆU THU HỒI", hàng đồ vật hai là dòng chữ“THỜI HẠN" làm việc đầu mặt hàng và những dấu chấm cho đến hết (mẫu vệt TÀI LIỆU THU HỒIthực hiện theo hướng dẫn trên Phụ lục I);

Dấu TÀI LIỆU THU HỒI được sử dụngtrong trường phù hợp tài liệu kín nhà nước được phát ra trong một thời gian nhấtđịnh, người sử dụng chỉ được áp dụng trong thời hạn đó rồi nộp lại cho nơi pháttài liệu. Sau khoản thời gian đóng lốt "TÀI LIỆU THU HỒI” ở dòng “THỜI HẠN” cần ghirõ thời gian thu hồi tài liệu trước ngày, giờ chũm thể;

i) chủng loại dấu "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚIĐƯỢC BÓC BÌ”: Hình chữ nhật, form size 70mm x 9mm, có hai đường viền xungquanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm, bên trong là mặt hàng chữ “CHỈ NGƯỜICÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ" trình diễn bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm;cách đa số đường viền bên ngoài 02mm (mẫu dấu CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ thựchiện theo phía dẫn tại Phụ lục I);

Dấu "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢCBÓC BÌ” thực hiện trong ngôi trường hợp gửi tài liệu, thứ mang kín đáo nhà nước độTuyệt mật mà lại chỉ tín đồ nhận bắt đầu được tách bì để đảm bảo bí mật của tài liệu,ngoài suy bì ghi rõ tên người nhận, thành phần chuyển tài liệu đề xuất chuyển tận nơi ngườicó tên trên bì;

k) chủng loại dấu chữ “A”: Hình tròn, đườngkính 15 mm, có hai tuyến đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến phố viền là 01mm,chiều cao của chữ “A” là 10 mm, được trình bày ở thân hình tròn, bằng văn bản in hoa,kiểu chữ đứng, đậm (mẫu dấu “A” thực hiện theo gợi ý tại Phụ lục I);

Mẫu vết “A” được sử dụng để đóng góp bênngoài bì đựng tài liệu bao gồm nội dung nằm trong độ hay mật;

l) chủng loại dấu chữ “B”: Hình tròn, đườngkính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm,chiều cao của chữ “B” là 10mm, được trình diễn ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa,kiểu chữ đứng, đậm (mẫu dấu “B” triển khai theo chỉ dẫn tại Phụ lục I);

Mẫu lốt “B” được thực hiện để đóng bênngoài tị nạnh đựng tài liệu bao gồm nội dung thuộc độ buổi tối mật;

m) mẫu dấu chữ “C”: Hình tròn, đườngkính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm,chiều cao của chữ “C” là 10mm, được trình diễn ở thân hình tròn, bằng chữ inhoa, mẫu mã chữ đứng, đậm (mẫu vệt “C” thực hiện theo trả lời tại Phụ lục I);

Mẫu vệt “C” được thực hiện để đóng bênngoài so bì đựng tài liệu bao gồm nội dung ở trong độ Mật;

5. Mẫu hải dương cấm bao gồm:

Mẫu biển “KHU VỰC CẤM”: hình chữ nhậtnằm ngang, có form size 80cm x 60cm, được làm bằng vật tư bền vững; chữ viếtmàu đen trên nền hải dương màu trắng; in hoa, hình dáng chữ đứng, đậm; cụm từ “KHU VỰC CẤM”được viết bằng tiếng Việt (ở loại trên), độ cao hàng chữ là 12cm và tiếngAnh (“RESTRICTED AREA” và “NO TRESPASSING”) sinh sống hai dòng dưới, chiều cao hàng chữlà 10cm (mẫu biển lớn “KHU VỰC CẤM” tiến hành theo gợi ý tại Phụ lục II);

Mẫu biển “KHU VỰC CẤM” được áp dụng đểcấm tại các khoanh vùng được cấp gồm thẩm quyền xác định là khu vực cấm;

b) Mẫu biển “ĐỊA ĐIỂM CẤM” hình chữ nhậtnằm ngang size 60cm x 40cm, có tác dụng bằng vật liệu bền vững; chữ viết color đentrên nền hải dương màu trắng; in hoa, hình dáng chữ đứng, đậm; được viết bởi tiếng Việt(“ĐỊA ĐIỂM CẤM”) ở chiếc trên, chiều cao hàng chữ 8cm và tiếng Anh (“RESTRICTEDPLACE” với “NO TRESPASSING”) ở hai loại dưới, chiều cao hàng chữ là 6cm (mẫu biển“ĐỊA ĐIỂM CẤM” thực hiện theo gợi ý tại Phụ lục II).

Mẫu biển lớn “ĐỊA ĐIỂM CẤM” được sử dụng đểcấm tại các địa điểm được cấp bao gồm thẩm quyền xác định là địa điểm cấm.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành

Thông tư này còn có hiệu lực từ ngày 07tháng 9 năm 2015 và sửa chữa thay thế Thông tứ số 12/2002/TT-BCA ngày 13 mon 9 năm2002 của bộ Công an phía dẫn tiến hành Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28tháng 3 năm 2002 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh bảo đảm an toàn bí mậtnhà nước.

Điều 18. Trách nhiệmthi hành

1. Những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quantrực thuộc bao gồm phủ; Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực nằm trong Trungương; tòa án nhân dân buổi tối cao; Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao; tổ chức chính trị;tổ chức thiết yếu trị-xã hội; tổ chức triển khai xã hội; tổ chức kinh tế; tổ chức triển khai khác chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện giả dụ cókhó khăn, vướng mắc ý kiến đề nghị kịp thời phản ảnh về cỗ Công an để được hướng dẫn./.

Nơi nhận: - Thủ tướng bao gồm phủ, những Phó Thủ tướng tá CP; - các bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - UBND những tỉnh, tp trực ở trong TW; - văn phòng Quốc hội, Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - tand nhân dân về tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - cơ sở TW của các đoàn thể; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - Cục kiểm tra văn phiên bản Bộ tứ pháp; - Công báo; - Lưu: VT, A61(A83).N(03).

BỘ TRƯỞNG Đại tướng è Đại Quang

 

PHỤLỤC I

MẪU DẤU MẬT(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm năm ngoái hướngdẫn thực hiện một trong những điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 mon 3 năm2002 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo đảm bí mật nhà nước)

1. chủng loại dấu "TUYỆTMẬT": Hình chữ nhật, form size 40mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảngcách giữa hai tuyến phố viền là 01mm; bên trong của hai tuyến đường viền là chữ “TUYỆT MẬT”được trình diễn bằng chữ in hoa, thứ hạng chữ đứng, đậm; biện pháp đều con đường viền bênngoài là 02mm.

2. mẫu dấu "TỐI MẬT": Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 8mm, có hai đườngviền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; bên phía trong của nhị đườngviền là chữ “TỐI MẬT” được trình bày bằng chữ in hoa, hình dạng chữ đứng, đậm; cáchđều đường viền phía bên ngoài là 02mm.

3. mẫu mã dấu "MẬT": Hình chữ nhật, kíchthước 20mm x 8mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến phố viền là 01mm; bêntrong của hai tuyến phố viền là chữ “MẬT” được trình bày bằng chữ in hoa, hình trạng chữđứng, đậm; biện pháp đều đường viền phía bên ngoài 02mm.

4. chủng loại dấu “GIẢI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 30mm x 13mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; mặt trongcó nhị hàng chữ giải pháp nhau 02mm và biện pháp đều đường viền phía bên ngoài 02mm; đượctrình bày bằng chữ in hoa, hình dáng chữ đứng, đậm: Hàng thứ nhất là dòngchữ “GIẢI MẬT”, hàng thứ hai là chữ "TỪ:…… " nghỉ ngơi đầu mặt hàng và những dấuchấm cho tới hết.

5. chủng loại dấu “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 55mm x 13mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; bên trong cóhai hàng chữ phương pháp nhau 02mm và bí quyết đều con đường viền bên ngoài 02mm; được trìnhbày bằng chữ in hoa, kiểuchữ đứng, đậm: Hàng thứ nhất là chiếc chữ “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”, hàng máy hai làchữ "TỪ:….. "ở đầu sản phẩm và những dấu chấm cho đến hết

6. Mẫu vết “GIẢM XUỐNG MẬT”: Hình chữ nhật, kích thước50mm x 13mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm; bên phía trong cóhai sản phẩm chữ cách nhau 02mm và phương pháp đều mặt đường viền bên phía ngoài 02mm; được trìnhbày bằng văn bản in hoa, thứ hạng chữ đứng, đậm: Hàng thứ nhất làdòng chữ “GIẢM XUỐNG MẬT”, hàng trang bị hai là chữ "TỪ:……….. "ở đầu sản phẩm và những dấu chấm cho đến hết.

7. chủng loại dấu “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”: Hình chữ nhật,kích thước 55mm x 13mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến phố viền là 01mm; bên phía trong cóhai mặt hàng chữ giải pháp nhau 02mm và phương pháp đều đường viền bên ngoài 02mm; được trìnhbày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm: Hàng trước tiên là chiếc chữ “TĂNG LÊNTUYỆT MẬT”, hàng thứ hai là chữ "TỪ: …….." nghỉ ngơi đầu sản phẩm và các dấu chấm chođến hết.

8. mẫu mã dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT”: Hình chữ nhật, kíchthước 50mm x 13mm, gồm haiđường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm; bên phía trong cóhai hàng chữ phương pháp nhau 02mm và giải pháp đều mặt đường viền bên phía ngoài 02mm; được trìnhbày bằng văn bản in hoa, phong cách chữ đứng, đậm: Hàng trước tiên là chiếc chữ “TĂNG LÊN TỐIMẬT”, hàng sản phẩm hai là chữ "TỪ:……… " ở đầu sản phẩm và các dấuchấm cho tới hết.

9. mẫu mã dấu “TÀI LIỆU THU HỒI”: Hìnhchữ nhật, form size 55rnm x 13mm có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa haiđường viền là 01mm; phía bên trong có nhị hàng chữ phương pháp nhau 02mm và biện pháp đều đườngviền bên phía ngoài 02mm; được trình diễn bằng chữ in hoa, kiểu dáng chữ đứng, đậm: Hàngthứ nhất là dòng chữ "TÀI LIỆU THU HỒI", hàng sản phẩm hai được coi là dòng chữ "THỜIHẠN" sống đầu mặt hàng và các dấu chấm cho đến hết.

10. chủng loại dấu "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓCBÌ”: Hình chữ nhật, form size 70mm x 9mm, có hai đường viền xung quanh, khoảngcách giữa hai tuyến đường viền là 01mm, bên phía trong là hàng chữ "CHỈ NGƯỜI CÓ TÊNMỚI ĐƯỢC BÓC BÌ" trình diễn bằng chữ in hoa, hình trạng chữ đứng, đậm, cách đềuđường viền bên ngoài 02mm.

11. mẫu dấu chữ “A”: Hình tròn, đường kính 15mm, cóhai con đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai tuyến đường viền là 01mm, chiều cao củachữ“A”là 10 mm, đượctrình bày trọng tâm hình tròn, bằng chữ in hoa, loại chữ đứng, đậm

12. mẫu mã dấu chữ “B”:Hình tròn, đường kính 15mm, có hai tuyến phố viền xung quanh, khoảng cách giữa haiđường viền là 01mm, chiều cao của chữ “B” là 10mm, được trình diễn ở thân hìnhtròn, bằng văn bản in hoa, dạng hình chữ đứng, đậm

13. mẫu mã dấu chữ “C”: Hìnhtròn, 2 lần bán kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa nhị đườngviền là 01mm, độ cao của chữ “C” là 10 mm, được trình bày ở giữa hình tròn,bằng chữ in hoa, đẳng cấp chữ đứng, đậm

PHỤ LỤCII

MẪUBIỂN CẤM(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày trăng tròn tháng 7 năm 2015 hướngdẫn thực hiện một vài điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm2002 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành Pháp lệnh bảo đảm bí mật đơn vị nước)

1. Mẫu đại dương “KHU VỰC CẤM”: Hình chữ nhật nằmngang, có kích thước 80cm x 60cm, được gia công bằng vật liệu bền vững; chữ viết color đentrên nền biển màu trắng; in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; các từ “KHU VỰC CẤM” đượcviết bởi tiếng Việt (ở dòng trên),chiều cao hàng chữ là 12cm cùng tiếng Anh (“RESTRICTED AREA” và “NOTRESPASSING”) làm việc hai chiếc dưới, độ cao hàng chữ là 10 cm.

2.

Xem thêm: Phim Quán Âm Thị Kính Phim Phật Giáo Mới Nhất 2021, Cổ Tích Quan Âm Thị Kính

Mẫu biển khơi “ĐỊA ĐIỂM CẤM” hình chữ nhật nằmngang, kích thước 40cm x 60cm, làm bằngvật liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển cả màu trắng; in hoa, dạng hình chữ đứng,đậm; được viết bằng tiếng Việt (“ĐỊA ĐIỂM CẤM”) ở mẫu trên, độ cao hàng chữ8cm cùng tiếng Anh (“RESTRICTED PLACE” cùng “NO TRESPASSING”) sinh hoạt hai dòng dưới, chiềucao hàng chữ là 6cm.

PHỤ LỤCIII

SƠĐỒ VỊ TRÍ CÁC DẤU MẬT TRÊN VĂN BẢN(Trên một trang giấy A4: 210 milimet x 297 mm)(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 33/2015/TT-BCA ngày đôi mươi tháng 7 năm 2015hướng dẫn thực hiện một số trong những điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3năm 2002 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đảm bảo an toàn bí mật nhànước)

Ghi chú:

Ô số

:

Thành phần thể thức văn bản

1

:

Quốc hiệu

2

:

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

3

:

Số, ký hiệu của văn bản

4

:

Địa danh cùng ngày, tháng năm ban hành văn bản

5a

:

Tên loại và trích yếu câu chữ văn bản

5b

:

Trích yếu nội dung văn bản

6

:

Nội dung văn bản

7a, 7b, 7c

:

Quyền hạn, chức vụ, họ tên cùng chữ ký kết của người dân có thẩm quyền

8

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

9a, 9b

:

Nơi nhận

10a

:

Dấu chỉ cường độ mật (Tuyệt mật, tối mật, Mật)

10b

:

Dấu chỉ cường độ khẩn

10c

:

Dấu giải mật

10d

:

Dấu tăng mật, giảm mật

11

:

Dấu tài liệu thu hồi

12

:

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

13

:

Ký hiệu fan đánh máy với số lượng bạn dạng phát hành

14

:

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ cửa hàng E-Mail; add Website; số năng lượng điện thoại; số Telex; số Fax