THÔNG TƯ 46/2015/TT-BGTVT

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 46/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH xe cộ QUÁ TẢI TRỌNG, xe cộ QUÁKHỔ GIỚI HẠN, xe pháo BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG;GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI gia nhập GIAOTHÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ phương pháp Giao thông đường đi bộ ngày13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 thời điểm năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giao thông vận tải;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấuhạ tầng giao thông và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải banhành Thông tư hiện tượng về mua trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu giữ hành xe pháo quátải trọng, xe vượt khổ giới hạn, xe bánh xích trên phố bộ; chuyên chở hàngsiêu trường, cực kỳ trọng và giới hạn xếp sản phẩm & hàng hóa trên phương tiện giao thông đườngbộ khi thâm nhập giao thông trên phố bộ.

Bạn đang xem: Thông tư 46/2015/tt-bgtvt

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này vẻ ngoài về mua trọng, khổgiới hạn của con đường bộ; ra mắt tải trọng, khổ số lượng giới hạn của mặt đường bộ; lưu hànhxe quá mua trọng, xe quá khổ giới hạn, xe cộ bánh xích trên tuyến đường bộ; vận chuyểnhàng cực kỳ trường, siêu trọng và số lượng giới hạn xếp mặt hàng hóatrên phương tiện đi lại giao thông đường đi bộ khi tham gia giao thông trê tuyến phố bộ.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức,cá nhân tương quan đến công bố tải trọng khổ số lượng giới hạn của đường bộ; lưu hành xequá thiết lập trọng, xe quá khổ giới hạn, xe pháo bánh xích trên phố bộ; vận tải hàngsiêu trường, hết sức trọng và giới hạn xếp mặt hàng hóatrên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trê tuyến phố bộ.

Điều 3. Phân tích và lý giải từngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ)của xe bao gồm trọng lượng (khối lượng) bạn dạng thân xe cùng với trọng lượng (khối lượng) của người, tư trang hành lý và sản phẩm & hàng hóa xếptrên xe (nếu có).

2. Cài đặt trọng trục xe cộ là tổng trọng lượngcủa xe phân bổ trên mỗi trục xe pháo hoặc cụm trục xe.

3. Form size tối đa cho phép củaphương tiện giao thông cơ giới đường đi bộ là size bao ngoài số lượng giới hạn về chiềurộng, chiều cao, chiều lâu năm của xe đề cập cả hàng hóa xếp trên xe (nếu có) được phéptham gia giao thông trên đường bộ.

4. Xe pháo bánh xích là đời xe máy chuyêndùng tự hành dịch chuyển bằng bánh xích, khi thâm nhập giao thông trên đường bộ,răng xích rất có thể gây hư hỏng mặt đường, lề đường.

5. Tổng hợp xe gồm một xe thân liềnkéo một rơ moóc hoặc một xe kéo kéo một sơmi rơ moóc.

6. Rơ moóc một các trục là rơ moóc chỉcó một cụm trục được bố trí tại quanh vùng giữa chiều dài của rơ moóc.

7. Rơ moóc nhiều các trục là rơ moóccó một trục trước hoặc một cụm trục trước được kết nối với thanh kéo và một trụcsau hoặc một các trục sau.

8. Hàng thiết yếu tháo rời (chia nhỏ)là mặt hàng dạng khiếu nại còn nguyên kẹp chì, niêm phong của phòng ban hải quan, an ninh,quốc phòng hoặc là tổng hợp cấu kiện, thiết bị, trang thiết bị nếu tháo dỡ rời, chia nhỏ dại sẽbị hư lỗi hoặc biến hóa công năng.

9. Đường ngang là đoạn đường bộ giaonhau cùng mức với mặt đường sắt, được cơ quan có thẩm quyền có thể chấp nhận được xây dựng vàkhai thác.

Chương II

QUY ĐỊNHVỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; CÔNG BỐ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNGBỘ

Điều 4. Sở hữu trọng củađường bộ

1. Sở hữu trọng của đường đi bộ là khả năngchịu tải khai quật của cầu và đường để bảo vệ tuổi thọ công trình xây dựng theo thiết kế.

2. Kĩ năng chịu tải khai thác của cầuđược xác định theo hồ sơ xây đắp cầu và tình trạng kỹ thuật thực tiễn của cầu,được cơ quan có thẩm quyền chào làng hoặc được thể hiện bằng biển đánh tiếng hạn chếtổng trọng lượng xe pháo qua cầu theo nguyên tắc vềbáo hiệu mặt đường bộ.

3. Kĩ năng chịu tải khai thác của đườngđược xác định theo hồ sơ xây cất mặt mặt đường và chứng trạng kỹ thuật thực tế củađường, được cơ quan gồm thẩm quyền công bố hoặc được thể hiện bởi biển báo hiệuhạn chế trọng lượng bên trên trục xe pháo theo dụng cụ về đánh tiếng đường bộ.

Điều 5. Khổ giới hạncủa con đường bộ

1. Khổ số lượng giới hạn của đường đi bộ là khoảngtrống có form size giới hạn về chiều cao, chiều rộng lớn của đường, cầu, bến phà,hầm đường bộ để những xe, nói cả hàng hóa xếp bên trên xe trải qua được an toàn.

2. Khổ giới hạn về chiều cao của đườngbộ là 4,75 mét so với đường cao tốc, đườngcấp I, II, III và 4,5 mét đối với đường cấp IV trở xuống.

3. Khổ số lượng giới hạn về chiều rộng của đườngbộ là giới hạn chiều rộng lớn làn xe, phụ thuộc vào vào cấp kỹ thuật của đường bộ và địahình xây cất tuyến đường.

Điều 6. Chào làng tảitrọng, khổ số lượng giới hạn của đường đi bộ và triệu chứng kỹ thuật con đường ngang

1. Tổng viên Đường bộ vn chịutrách nhiệm công bố tải trọng cùng khổ số lượng giới hạn của quốc lộ; cập nhật tải trọng,khổ số lượng giới hạn của đường bộ và triệu chứng kỹ thuật của đường ngang trong phạm vicả nước bên trên Trang thông tin điện tử của Tổngcục Đường cỗ Việt Nam.

2. Sở Giao thông vận tải đường bộ chịu tráchnhiệm ra mắt tải trọng với khổ số lượng giới hạn của con đường địa phương; bên cạnh đó gửi sốliệu về Tổng viên Đường bộ nước ta để cậpnhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường cỗ Việt Nam.

3. Viên Đường sắt nước ta chịu tráchnhiệm ra mắt tình trạng kỹ thuật con đường ngang trên mạng lưới đường tàu ViệtNam; mặt khác gửi số liệu về Tổng cục Đườngbộ vn để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ ViệtNam.

Điều 7. Điều chỉnhcông cha tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và chứng trạng kỹ thuật con đường ngang

1. Tổng viên Đường bộ việt nam chịutrách nhiệm update tải trọng, khổ giới hạn của đường đi bộ và chứng trạng kỹ thuậtcủa con đường ngang trong phạm vi cả nước theo chu kỳ 06 tháng (trước ngày 20tháng 6 và ngày 20 tháng 12 sản phẩm năm).

2. Sở Giao thông vận tải đường bộ chịu trách nhiệmcập nhật tải trọng, khổ giới hạn của mặt đường địa phương; mặt khác gửi số liệu vềTổng cục Đường bộ nước ta để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Tổng cụcĐường bộ vn theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 6 cùng ngày 15 tháng12 hàng năm).

3. Cục Đường sắt việt nam chịu tráchnhiệm update tình trạng kỹ thuật con đường ngang trên mạng lưới đường sắt ViệtNam; mặt khác gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ vn để cập nhật trên Trangthông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ nước ta theo định kỳ 06 mon (trướcngày 15 mon 6 và ngày 15 mon 12 mặt hàng năm).

4. Các nhà đầu tư chi tiêu theo bề ngoài đốitác công bốn chịu trách nhiệm update tải trọng, khổ giới hạn của các đoạn tuyếnđường bộ trong phạm vi quản ngại lý; đôi khi gửi số liệu về Sở Giao thông vận tải (đối vớiđường địa phương), Tổng viên Đường bộ nước ta (đốivới quốc lộ) để update trênTrang tin tức điện tử của Tổng cục Đường bộ nước ta theo chu kỳ 06 tháng(trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 mặt hàng năm).

5. Cầu trên những tuyến, đoạn con đường đườngbộ đã được ra mắt nhưng không được cải tạo, nâng cấp đồng nhất với thiết lập trọng, khổgiới hạn của đường đi bộ đã được công bố, cơ quan thống trị đường bộ phải kê biểnbáo hiệu giới hạn tải trọng, khổ giới hạn thực tiễn của cầu.

Điều 8. Giữ hànhphương tiện giao thông vận tải cơ giới con đường bộ

1. Phương tiện giao thông cơ giới đườngbộ vừa lòng điều kiện về download trọng cùng khổ giới hạn của đường đi bộ đã được công bốvà những quy định về số lượng giới hạn xếp hàng hóatại Điều 16, Điều 17, Điều 18 với Điều 19 của Thông bốn này được giữ hành bìnhthường trên các tuyến, đoạn đường đã công bố.

2. Trên các tuyến, đoạn tuyến phố bộkhác ngoài danh mục được công bố về sở hữu trọng cùng khổ giới hạn của mặt đường bộ, chủphương tiện, người thuê vận tải, người điều khiển và tinh chỉnh phương một thể phải vâng lệnh biểnbáo hiệu tinh giảm trọng lượng xe, khổ giới hạn chất nhận được của con đường bộ, tốc độ,khoảng bí quyết giữa các phương một thể khi giữ hành trên đường bộ.

3. Trường hợp sẽ phải vận chuyểnhàng cần thiết tháo tách hoặc giữ hành phương tiện đi lại có tổng trọng lượng, kích thướcvượt quá sở hữu trọng hoặc khổ giới hạn của đường bộ, nhà phương tiện, bạn thuêvận thiết lập hoặc người tinh chỉnh và điều khiển phương luôn thể phải đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền cấpGiấy phép lưu lại hành xe trước lúc đưa phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải trên đườngbộ.

Chương III

QUY ĐỊNHVỀ xe QUÁ TẢI TRỌNG, xe QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, xe cộ BÁNH XÍCH LƯU HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Điều 9. Nguyên tắc vềxe quá download trọng, xe quá khổ số lượng giới hạn lưu hành trên phố bộ

1. Xe cộ quá sở hữu trọng là phương tiệngiao thông cơ giới đường đi bộ có tổng trọng lượng của xe hoặc bao gồm tải trọng trụcxe thừa quá cài đặt trọng khai thác của con đường bộ.

2. Xe quá khổ số lượng giới hạn là phương tiệngiao thông cơ giới đường đi bộ có 1 trong các các form size bao bên cạnh kể cả sản phẩm & hàng hóa xếp trên xe (nếu có) thừa quá kích thước tốiđa có thể chấp nhận được của những phương tiện thể khi tham gia giao thông trên tuyến đường bộ, cụ thể như sau:

a) Chiều dài lớn hơn 20 mét hoặc lớnhơn 1,1 lần chiều dài cục bộ của xe;

b) Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét;

c) chiều cao tính từ mặt đường đi bộ trởlên to hơn 4,2 mét (trừ xe chở container).

3. Xe máy siêng dùng có tổng trọng lượngcủa xe, cài trọng trục xe vượt quá download trọng khai quật của đường bộ hoặc kíchthước bao quanh đó vượt quá size tối đa có thể chấp nhận được quy định tại khoản 2 Điềunày khi tham gia giao thông trên đường đi bộ được xem như là xe quá mua trọng, xe cộ quákhổ giới hạn.

Điều 10. Lý lẽ vềxe bánh xích tham gia giao thông trên đườngbộ

Xe bánh xích tham gia giao thông vận tải trênđường bộ phải tiến hành các phương án bắt buộc như gắn thêm guốc xích, rải tấm đan, ghi thép hoặc biệnpháp khác để bảo vệ mặt mặt đường bộ. Ngôi trường hợpkhông triển khai các phương án bắt buộc nêu trên, xe bánh xích cần được chởtrên những phương tiện vận tải khác.

Điều 11. Giữ hành xequá sở hữu trọng, xe vượt khổ giới hạn, xe bánh xích trên tuyến đường bộ

1. Câu hỏi lưu hành xe quá sở hữu trọng, xequá khổ giới hạn, xe pháo bánh xích trên đường bộ phải bảo đảm bình an giao thông vàan toàn cho dự án công trình đường bộ.

2. Tổ chức, cá nhân làchủ phương tiện, tín đồ vận tải, người thuê vận tải hoặc người tinh chỉnh phươngtiện khi lưu lại hành xe quá mua trọng, xe vượt khổ giới hạn, xe bánh xích trên đườngbộ phải triển khai các luật pháp sau:

a) Có giấy tờ lưu hành xe quá download trọng,xe quá khổ giới hạn, xe pháo bánh xích trên đường đi bộ do cơ quan gồm thẩm quyền cấp;

b) vâng lệnh các lý lẽ được ghitrong giấy tờ lưu hành xe.

3. Xe cộ chở hàng hóa vượt quá khối lượng hàng hóa chất nhận được của xe theo thi công củanhà thêm vào hoặc vượt quá khối lượng hàng hóa có thể chấp nhận được ghi trên giấy tờ chứng nhậnkiểm định bình an kỹ thuật và bảo vệ môi ngôi trường của xe không được phép lưu hànhtrên đường bộ.

Chương IV

VẬN CHUYỂNHÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Điều 12. Mức sử dụng vềhàng rất trường, cực kỳ trọng

1. Hàng khôn xiết trường là hàng chẳng thể tháorời, khi xếp lên phương tiện vận chuyển có 1 trong các kích cỡ bao ngoài(của tổ hợp phương tiện thể và hàng hóa xếptrên phương tiện) như sau:

a) Chiều dài lớn hơn20,0 mét;

b) Chiều rộng lớn hơn 2,5 mét;

c) chiều cao tính trường đoản cú điểm tối đa củamặt đường xe chạy trở lên lớn hơn 4,2 mét; so với xe chở container bự hơn4,35 mét.

2. Hàng siêu trọng là sản phẩm không thểtháo rời, gồm trọng lượng to hơn 32 tấn.

Điều 13. Phương tiệnvận ship hàng siêu trường, siêu trọng

1. Phương tiện vận chuyển hàng siêu trường,siêu trọng là phương tiện có kích thước, cài đặt trọng phù hợp với loại sản phẩm & hàng hóa vậnchuyển; đồng thời cân xứng với các thông số ghi trong Giấy ghi nhận kiểm địnhan toàn kỹ thuật và bảo đảm môi trường của xe.

2. Ngôi trường hợp những rơ moóc mẫu mã module có tác dụng ghép nối được cùng với nhau thực hiện đểchở hàng siêu trường, rất trọng, phòng ban đăng kiểm xác thực vào Giấy hội chứng nhậnkiểm định bình yên kỹ thuật và bảo vệ môi ngôi trường của xe cộ với nội dung: “Được phépghép nối những module cùng nhau và đề nghị có giấy tờ lưu hành xe vị cơ quan có thẩm quyền cấp phép”.

Điều 14. Lưu hànhphương tiện chuyên chở hàng siêu trường, khôn cùng trọng trên đường bộ

1. Phương tiện đi lại vận giao hàng siêutrường, khôn xiết trọng lưu hành trên đường bộ phải thực hiện theo những quy định tạiĐiều 11 của Thông tứ này.

2. Người điều khiển và tinh chỉnh phương nhân tiện vậnchuyển hàng hết sức trường, khôn xiết trọng khi lưu lại thông trên đường đi bộ phải tuân thủcác điều kiện quy định ghi trong giấy tờ phép lưu hành xe; đồng thời tuân hành chỉdẫn của bạn điều hành cung cấp dẫn đường, hộ tống(nếu có).

3. Các trường phù hợp phải gồm xe hỗ trợ dẫnđường, hộ tống:

a) khi xếp hàng hóa lên phương tiện đi lại vậnchuyển có 1 trong các kích thước bao ngoài (của tổ hợp phương tiện cùng hànghóa xếp trên phương tiện) như sau: chiều rộng to hơn 3,5 mét; chiều lâu năm lớnhơn trăng tròn mét;

b) trên vị trí công trình xây dựng phải gia cườngđường bộ.

4. Các trường phù hợp phải điều tra đườngbộ:

a) lúc xếp sản phẩm lên phương tiện đi lại có mộttrong các kích cỡ bao quanh đó như sau: chiều rộng lớn hơn 3,75 mét hoặc chiềucao to hơn 4,75 mét hoặc chiều dài lớn hơn 20 mét đối với đường cung cấp IV trở xuốnghoặc lớn hơn 30 mét đối với đường cấp III trở lên;

b) Phương tiện giao thông vận tải cơ giới đườngbộ bao gồm tổng trọng lượng của xe hoặc có tải trọng trục xe quá quá kĩ năng khaithác của con đường bộ.

Chương V

GIỚI HẠNXẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI thâm nhập GIAO THÔNG TRÊNĐƯỜNG BỘ

Điều 15. Giới hạn xếphàng hóa trên phương tiện giao thông đườngbộ khi thâm nhập giao thông trê tuyến phố bộ

1. Việc xếp sản phẩm & hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khitham gia giao thông vận tải trên đường bộ phải theo những quy định về tổng trọng lượng củaxe, sở hữu trọng trục xe, chiều cao, chiều rộng, chiều lâu năm xếp hàng hóa được phép của xe qui định tại Điều 16, Điều17, Điều 18 và Điều 19 của Thông tứ này cùng không vượt quá cân nặng hàng hóađược phép chuyên chở ghi vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật với bảovệ môi trường thiên nhiên của xe.

2. Hàng hóaxếp trên xe bắt buộc gọn gàng, chằng buộc chắc chắn là và không làm khó cho việcđiều khiển xe, bảo đảm bình an giao thông khi thâm nhập giao thông trên đường bộ.

Điều 16. Số lượng giới hạn tảitrọng trục xe

1. Trục đơn: download trọng trục xe cộ ≤ 10 tấn.

2. Cụm trục kép, dựa vào vào khoảngcách (d) của hai tâm trục:

a) Trường phù hợp d ≤11tấn;

b) Trường vừa lòng 1,0 mét ≤ d ≤ 16 tấn;

c) Trường thích hợp d ≥ 1,3 mét, tảitrọng cụm trục xe cộ ≤18tấn.

3. Các trục ba, nhờ vào vào khoảngcách (d) của hai trung tâm trục tức thời kề:

a) Trường hòa hợp d ≤ 1,3 mét, sở hữu trọngcụm trục xe cộ ≤21tấn;

b) Trường thích hợp d > 1,3 mét, tải trọngcụm trục xe pháo ≤24tấn.

Điều 17. Số lượng giới hạn tổng trọng lượng của xe

1. Đối với xe pháo thân liền tất cả tổng số trục:

a) bằng hai, tổng trọng lượng của xe cộ ≤ 16 tấn;

b) bởi ba, tổng trọng lượng của xe pháo ≤ 24 tấn;

c) bởi bốn, tổng trọng lượng của xe cộ ≤ 30 tấn;

d) bằng năm hoặc to hơn và khoảngcách tính từ trọng điểm trục thứ nhất đến trung khu trục cuối cùng:

- nhỏ dại hơn hoặc bởi 7 mét, tổng trọnglượng của xe pháo ≤32tấn;

- to hơn 7 mét, tổng trọng lượng củaxe ≤ 34 tấn.

2. Đối với tổ hợp xe đầu kéo kéo sơmirơ moóc có tổng số trục:

a) bằng ba, tổng trọng lượng của tổ hợpxe ≤ 26 tấn;

b) bằng bốn, tổng trọng lượng của tổ hợpxe ≤ 34 tấn;

c) bằng năm và khoảng cách từ tâm chốtkéo đến trung khu trục bánh thứ nhất của sơmi rơ moóc:

- từ bỏ 3,2 mét cho 4,5 mét, tổng trọnglượng của tổng hợp xe ≤38tấn;

- lớn hơn 4,5 mét, tổng trọng lượng củatổ vừa lòng xe ≤42tấn.

d) bởi sáu hoặc lớn hơn và khoảngcách từ tâm chốt kéo đến vai trung phong trục bánh đầu tiên của sơmi rơ moóc:

- từ bỏ 3,2 mét mang đến 4,5 mét, tổng trọnglượng của tổ hợp xe ≤40tấn; trường thích hợp chở một container, tổng trọng lượng của tổng hợp xe ≤ 42 tấn;

- lớn hơn 4,5 mét mang đến 6,5 mét, tổng trọnglượng của tổng hợp xe ≤44tấn;

- lớn hơn 6,5 mét, tổng trọng lượng củatổ vừa lòng xe ≤48tấn.

3. Đối với tổ hợp xe thân lập tức kéo rơmoóc: tổng trọng lượng của tổ hợp xe tất cả tổng trọng lượng của xe cộ thân liền(tương ứng cùng với tổng trọng lượng của xe cộ được phương tiện tại khoản 1 Điều này) cùng tổngtải trọng những trục xe cộ của rơ moóc được kéo theo (tương ứng với sở hữu trọng trụcxe được nguyên lý tại Điều 16), ví dụ như sau:

a) Trường phù hợp xe thân ngay tức khắc kéo rơ moócmột các trục với khoảng cách tính từ chổ chính giữa lỗ chốt kéo của thanh kéo đến điểm giữa của nhiều trục của rơ moóc đo trên mặtphẳng nằm theo chiều ngang của thanh kéo lớn hơn hoặc bằng 3,7 mét, tổng trọng lượng của tổhợp xe cộ ≤45tấn;

b) Trường phù hợp xe thân ngay lập tức kéo rơ moócnhiều nhiều trục với khoảng cách tính từ chổ chính giữa lỗ chốt kéo của thanh kéo đến vai trung phong trụctrước hoặc điểm giữa của nhiều trục trước của rơ moóc đo theo khía cạnh phẳng ở ngangcủa thanh kéo to hơn hoặc bằng 3,0 mét, tổng trọng lượng của tổ hợp xe ≤ 45 tấn.

4. Đối với ngôi trường hợp tổng hợp xe đầu kéo kéo sơmi rơ moóc (quy định tại khoản2 Điều này) tuy thế có khoảng cách tính từ trung tâm chốt kéo đến trung tâm trục bánh đầutiên của sơmi rơ moóc

5. Đối với xe hoặc tổ hợp xe tất cả trụcphụ (có tổ chức cơ cấu nâng, hạ trục phụ), tổng trọng lượng của xe cộ hoặc tổng hợp xe đượcxác định theo lao lý tại Điều 16 và khoản 1, 2 với khoản 3 Điều này tương ứngvới tổng cộng trục xe thực tế chức năng trực tiếp lên mặt con đường khi lưu lại thông trênđường bộ.

Điều 18. độ cao xếphàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ

1. Đối với xe thiết lập thùng hở bao gồm mui, chiềucao xếp hàng hóa chất nhận được là chiều cao giớihạn trong phạm vi thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo kiến tạo cảitạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối cùng với xe thiết lập thùng hở ko mui,hàng hóa xếp trên xe quá quá độ cao củathùng xe pháo (theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo xây cất cải chế tạo ra đã được cơquan tất cả thẩm quyền phê duyệt) phải được chằng buộc, kê, chèn chắn chắn chắn bảo vệ antoàn khi gia nhập giao thông trên phố bộ. Chiều cao xếp sản phẩm hóa chất nhận được không quá quá độ cao quy địnhdưới đây, tính trường đoản cú điểm cao nhất của mặtđường xe chạy trở lên:

a) xe có khối lượng hàng hóa siêng chởtừ 5t trở lên (ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định bình an kỹ thuật và bảo vệmôi ngôi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa không thật 4,2 mét;

b) xe pháo có trọng lượng hàng hóa chuyên chởtừ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn (ghi trong Giấy ghi nhận kiểm định an ninh kỹ thuậtvà đảm bảo môi ngôi trường của xe): chiều cao xếp sản phẩm hóa không thực sự 3,5 mét;

c) xe pháo có trọng lượng hàng hóa chuyên chởdưới 2,5t (ghi vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật với bảo vệmôi ngôi trường của xe): độ cao xếp hàng hóa không thật 2,8 mét.

3. Xe pháo chuyên cần sử dụng và xe pháo chở container:chiều cao xếp sản phẩm & hàng hóa tính từ bỏ điểm caonhất của mặt mặt đường xe chạy trở lên trên khôngquá 4,35 mét.

4. Trường phù hợp xe chở sản phẩm rời, vật liệuxây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc những hàng có tính chất tương tự,chiều cao xếp sản phẩm & hàng hóa không thừa quá độ cao của thùng xe pháo ghi trên giấy tờ chứngnhận kiểm định bình an kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi trường của xe.

Điều 19. Chiều rộngvà chiều nhiều năm xếp hàng hóa trên phương tiện đi lại giao thông đường đi bộ khi giữ thôngtrên đường bộ

1. Chiều rộng xếp sản phẩm & hàng hóa cho phéptrên phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe cộ theothiết kế trong phòng sản xuất hoặc theo thi công cải chế tạo ra đã được cơ quan bao gồm thẩmquyền phê duyệt.

2. Chiều nhiều năm xếp sản phẩm & hàng hóa cho phéptrên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiềudài cục bộ của xe pháo theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo xây cất cải sinh sản đãđược cơ quan có thẩm quyền phê coi sóc và không to hơn 20,0 mét. Lúc chở hàng hóa có chiều dài to hơn chiều lâu năm của thùng xephải có báo cáo theo điều khoản và yêu cầu được chằng buộc chắc hẳn chắn, đảm bảo an toàn antoàn khi tham gia giao thông trên tuyến đường bộ.

3. Xe chở khách không được phép xếphàng hóa, tư trang nhô ra vượt kích thướcbao quanh đó của xe.

4. Xe tế bào tô, xe thêm máy ko được xếphàng hóa, hành lý vượt quá chiều rộng giáđèo hàng theo thiết kế ở trong phòng sản xuất về mỗi bên 0,3 mét, vượt thừa phía saugiá đèo mặt hàng là 0,5 mét. độ cao xếp hàng hóatính tự mặt mặt đường xe chạy không vượt thừa 1,5 mét.

5. Xe cộ thô sơ không được xếp hàng hóa vượt phía trước với phía sau quá 1/3 chiềudài thân xe cộ và không quá 1,0 mét; không được vượt quá 0,4 mét về mỗi mặt bánhxe.

Chương VI

CẤP GIẤYPHÉP LƯU HÀNH xe pháo QUÁ TẢI TRỌNG, xe QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, xe BÁNH XÍCH, xe VẬN CHUYỂNHÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Điều 20. Quy địnhchung về cấp thủ tục phép giữ hành xe quá tải trọng, xe thừa khổ giới hạn, xe bánhxích, xe di chuyển hàng vô cùng trường, cực kỳ trọng trên đường bộ

1. Chỉ cấp giấy phép lưu lại hành xe thừa tảitrọng, xe vượt khổ giới hạn, xe bánh xích, xe tải hàng siêu trường, siêutrọng (sau đây điện thoại tư vấn là giấy phép lưu hành xe) trên phố bộ một trong những trường hợpđặc biệt, khi không hề phương án chuyên chở nào khác hoặc không thể sử dụng chủngloại phương tiện giao thông cơ giới đường đi bộ khác tương xứng để vận chuyển trên đường bộ.

2. Cơ quan cấp thủ tục phép giữ hành xe:

a) gạn lọc tuyến đường hợp lý và phải chăng trên cơsở bảo đảm bình yên giao thông và an ninh cho dự án công trình đường bộ;

b) Không cấp chứng từ phép lưu giữ hành xetrong trường hợp chở sản phẩm & hàng hóa vượt quá cân nặng hàng hóa chuyên chở theo thiếtkế ở trong phòng sản xuất hoặc thừa quá trọng lượng hàng hóa chất nhận được của xe sau khithiết kế cải tạo đã được phê duyệt và được ghi bên trên Giấy ghi nhận kiểm địnhan toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe;

c) Khi được cho phép lưu hành bên trên đườngcao tốc, buộc phải quy định ví dụ các đk bảo đảm an ninh khi tham gia giaothông như tốc độ, làn xe đua và thời hạn được phép giữ hành trên giấy tờ phéplưu hành xe.

3. Đối với trường hợp lưu hành xe vượtquá khả năng khai thác của đường đi bộ mà đề xuất khảo sát, kiểm định hoặc gia cườngđường bộ, tổ chức, cá nhân có yêu cầu lưu hành xe pháo phải chịu trách nhiệm chi trảtoàn bộ những khoản ngân sách chi tiêu có liên quan. Cơ quan gồm thẩm quyền chỉ cấp thủ tục phéplưu hành xe sau khi tổ chức, cá nhân đã chấm dứt các các bước nêu trên.

4. Thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của Giấy phéplưu hành xe:

a) những xe quá cài trọng, xe thừa khổ giớihạn khi lưu giữ hành ko phải tiến hành các đk bắt buộc như đi theo lànquy định, tất cả xe cung cấp dẫn đường, hộ vệ hoặc phải gia cường mặt đường bộ: trườnghợp lưu hành trên đường bộ, đoạn đường đi bộ đã được cải tạo, nâng cấp đồng nhất thìthời hạn của giấy tờ lưu hành xe không quá 60 ngày; trườnghợp giữ hành trê tuyến phố bộ, đoạn đường bộ chưa được cải tạo, tăng cấp hoặc cảitạo, nâng cấp chưa đồng điệu thì thời hạn của bản thảo lưu hành xe không thật 30ngày.

Xem thêm: Vnedu: Tra Cứu Kết Quả Học Tập Của Con, Ứng Dụng Vnedu

b) những xe quá cài đặt trọng, xe thừa khổ giớihạn, xe vận tải hàng siêu trường, khôn xiết trọng khi lưu giữ hành phải thực hiện cácđiều kiện đề nghị như theo làn quy định, tất cả xe cung ứng dẫn đường, hộ tống hoặcphải gia cường đường bộ: thời hạn của bản thảo lưu hành xe không thực sự 30 ngày.

c) những xe bánh xích tự di chuyển trênđường bộ: thời hạn của giấy tờ lưu hành xe là thời gian từng lượt từ vị trí đi đếnnơi đến.

d) Thời hạn hiệu lực của bản thảo lưuhành xe giải pháp tại những điểm a, b cùng điểm c khoản này nên nằm trong thời hạnhiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và đảm bảo môi ngôi trường củaxe; trường đúng theo thời hạn hiệu lực hiện hành của Giấy chứng nhận kiểm định bình an kỹ thuậtvà bảo đảm môi trường của xe ngắn lại hơn nữa thời hạn pháp luật tại những điểm a, b, c khoảnnày, thời hạn hiệu lực hiện hành của bản thảo lưu hành xe bởi thời hạn hiệu lực còn lạicủa Giấy chứng nhận kiểm định an ninh kỹ thuật và đảm bảo môi trường của xe.

Điều 21. Thủ tục cấpGiấy phép giữ hành xe

1. Tổ chức, cá thể đề nghị cấp cho Giấyphép giữ hành xe pháo lập 01 bộ hồ sơ nhờ cất hộ trực tiếp, qua hệ thống bưu chủ yếu hoặc nộpở mọi nơi có quy định dấn hồ sơ trực tuyến cho cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe.

2. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn ý kiến đề xuất theo mẫu chính sách tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 củaThông bốn này;

b) bản sao Giấy đk xe hoặc Giấyđăng ký kết tạm thời đối với phương tiện new nhận;

c) bạn dạng sao Giấy chứng nhận kiểm định antoàn chuyên môn và bảo đảm môi trường phương tiện giao thông vận tải cơ giới mặt đường bộ; bảnsao nhân kiệt kỹ thuật của xe so với phương tiện new nhận (do nhà sản xuất gửikèm theo xe);

d) giải pháp vận chuyển đối với trườnghợp phải điều tra đường cỗ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyếnđường vận chuyển; tin tức về phương tiện đi lại vận chuyển; tin tức hàng hóachuyên chở có chứng thực của chủ hàng, gồm những thông số size về chiều dài,chiều rộng và độ cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); phù hợp đồngvận đưa hoặc văn bạn dạng chỉ định đơn vị vận gửi của công ty hàng hoặc đơn vịthuê vận chuyển.

3. Trong thời hạn không quá 02 ngàylàm việc, tính từ lúc ngày dấn đủ làm hồ sơ theo quy định, căn cứ tác dụng kiểm tra, cơquan có thẩm quyền theo lao lý tại Điều 22 của Thông tứ này cấp thủ tục phép lưuhành xe pháo theo mẫu lao lý tại những Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Thông tư này; ngôi trường hợp không đủ điều kiệncấp giấy tờ lưu hành xe pháo phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp phải khảo sát điều tra đường bộ đểquy định điều kiện tham gia giao thông vận tải hoặc gia cường mặt đường bộ, trong vòng 02ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ vừa lòng lệ theo công cụ tại khoản 2 Điềunày, cơ quan tất cả thẩm quyền cấp thủ tục phép lưu giữ hành xe phải tất cả văn bản yêu ước tổchức, cá thể đề nghị cấp thủ tục phép lưu hành xe trên đường bộ thực hiện khảosát hoặc gia cường mặt đường bộ.

Thời hạn xem xét cấp chứng từ phép lưuhành xe không thực sự 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được report kết quả khảo sáthoặc báo cáo kết quả dứt gia cường đường bộ của tổ chức hỗ trợ tư vấn đủ điềukiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu lại hành an toàn.

Điều 22. Thẩm quyền cấpGiấy phép giữ hành xe

1. Giám đốc Sở giao thông vận tải, Cụctrưởng Cục thống trị đường bộ cấp thủ tục phép giữ hành xe trên mạng lưới đường bộtrong phạm vi cả nước.

2. Ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng phục vụ anninh, quốc phòng, công trình xây dựng năng lượng, phòng phòng thiên tai cùng tìm tìm cứunạn do bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Điều 23. Trách nhiệmcủa cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe

1. Cơ quan cấp chứng từ phép lưu giữ hành xephải chịu trách nhiệm trước quy định về việc cấp chứng từ phép lưu lại hành xe pháo bảo đảmđúng đối tượng, cân xứng với chứng trạng của con đường bộ, phương tiện vận tải và bảođảm bình an giao thông.

2. Có quyền thu hồiGiấy phép lưu giữ hành xe so với trường hợpvi phạm những điều khiếu nại được quy định trong giấy phép lưu hành xe cộ hoặc tạo hư hỏngcông trình đường bộ mà chưa kết thúc công tác sửa chữa, xung khắc phục.

3. Trả lời tổ chức, cá nhân có nhu cầuvận chuyển lựa chọn tuyến phố vận chuyển phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho côngtrình đường đi bộ và bình yên cho phương tiện đi lại vận tải.

4. Cung ứng hiện trạng của mặt đường bộtrên tuyến đi lại theo ý kiến đề xuất của tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoặc của cơquan cấp chứng từ phép lưu giữ hành xe gồm liên quan.

5. Thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phéplưu hành xe theo quy định của cục Tài chính.

Chương VII

TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều 24. Thanh tra,kiểm tra, xử lý vi phạm luật và bồi hoàn thiệt hại

1. Bài toán thanh tra, bình chọn và xử lýcác hành vi phạm luật quy định của Thông tư này thực hiện theo lý lẽ hiện hànhcủa pháp luật về thanh tra, kiểm soát và xửlý vi phạm.

2. Trường hợp xẩy ra hư hư côngtrình đường bộ do việc lưu hành xe pháo quá sở hữu trọng, xe vượt khổ giới hạn, xe pháo bánhxích, xe vận tải hàng siêu trường, rất trọng trên đường bộ khi ko thựchiện theo những quy định tại Thông tứ này, tổ chức,cá nhân vi phạm phải phụ trách bồi thường thiệt hại theo phép tắc củapháp luật.

Điều 25. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể ngày 01tháng 12 năm năm ngoái và thay thế sửa chữa Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 mon 02 năm2010 của bộ trưởng bộ Giao thông vận tải quy định về thiết lập trọng, khổ giới hạn củađường bộ; chào làng tải trọng, khổ số lượng giới hạn của đường bộ; lưu giữ hành xe quá sở hữu trọng,xe vượt khổ giới hạn, xe bánh xích trên tuyến đường bộ; vận động hàng khôn xiết trường,siêu trọng và số lượng giới hạn xếp hàng hóa trênphương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông vận tải trên đường đi bộ (sau đâygọi tắt là Thông bốn số 07/2010/TT-BGTVT); Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22tháng 02 năm 2011 của bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 07/2010/TT-BGTVT (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thông bốn số 03/2011/TT-BGTVT) vàThông tư số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Giaothông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT .

2. Đối với xe sản xuất, gắn thêm ráp trongnước:

a) Giấy triệu chứng nhận unique an toànkỹ thuật và đảm bảo môi trường đã cấp cho kiểu loại xe mà không tương xứng quy địnhtại Thông bốn này sẽ không hề giá trị sử dụng tính từ lúc ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Thôngtư này;

b) Phiếu kiểm tra unique xuất xưởngđã cấp trước thời điểm ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của Thông bốn này vẫn có mức giá trị thực hiện để giảiquyết những thủ tục đăng ký phương tiện, kiểm định an ninh kỹ thuật và đảm bảo an toàn môitrường.

3. Đối với xe pháo nhập khẩu:

a) những xe nhập khẩu gồm ngày cập bến hoặcđã về đến cửa khẩu vn trước ngày có hiệu lực của Thông tư này vẫn tiếp tụcđược xác định khối lượng toàn cỗ ghi trong Giấy chứng nhận chất lượng an ninh kỹthuật và đảm bảo an toàn môi ngôi trường theo lý lẽ tại Thông tứ số 07/2010/TT-BGTVT vàThông tứ số 03/2011/TT-BGTVT của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải;

b) Giấy bệnh nhận unique an toànkỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường xe cơ giới nhập khẩu, thông tin miễn soát sổ chấtlượng bình an kỹ thuật và bảo đảm môi trường của xe cộ cơ giới nhập khẩu cấp cho cho xecó ngày cặp cảng hoặc đang về cho cửa khẩuViệt Nam trước thời điểm ngày có hiệu lực hiện hành của Thông tư này vẫn có giá trị sử dụng để giảiquyết những thủ tục nhập khẩu, kiểm định an toàn kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi ngôi trường lầnđầu, thu phí trước bạ, đăng ký phương luôn tiện theo quy định.

4. Các xe đang được cấp chứng từ chứng nhậnan toàn chuyên môn và bảo đảm an toàn môi trường trước ngày có hiệu lực hiện hành của Thông tư này nếuchở sản phẩm & hàng hóa vượt quá trọng lượng hàng hóa chăm chở chất nhận được sẽ phải thực hiệnđiều chỉnh các thông số có liên quan theo chính sách tại Thông tư này.

Điều 26. Tổ chức thựchiện

1. Tổng cục Đường bộ nước ta có tráchnhiệm:

a) Tổ chức, khám nghiệm và giám sát thựchiện những quy định tại Thông tư này; nhà trì, phốihợp với những cơ quan cấp chứng từ phép lưu giữ hành xe trong việc liên kết mạng truyền số liệu về Tổng cục Đường cỗ Việt Nam; thống trị dữ liệu cấp Giấyphép lưu hành xe cộ theo quy định;

b) tổ chức triển khai tập huấn tiến hành Thôngtư; lý giải sử dụng phần mềm cấp giấy phép lưu hành xe cho những cơ quan cấpphép lưu hành xe;

c) Kiểm tra, đo lường và tính toán thường xuyên, địnhkỳ và đột nhiên xuất vận động cấp phép của các cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe; xửlý hoặc đề nghị xử lý không nên phạm của tổ chức,cá nhân cấp giấy phép lưu hành xe theo công cụ của pháp luật.

2. Cục cai quản đường bộ, Sở Giao thôngvận tải gồm trách nhiệm:

a) Tuân thủ triển khai các khí cụ tạiThông tư này;

b) công khai minh bạch thủ tục, lệ chi phí và thờigian cấp thủ tục phép giữ hành xe;

c) Thực hiện cơ chế lưu trữ, báo cáotheo quy định; kết nối, bảo vệ mật khẩu và cập nhật số liệu từ mạng dữ liệudo Tổng cục Đường bộ vn cấp;

d) Chấp hành với tạo điều kiện thuận lợicho vấn đề thanh tra, kiểm tra, giám sát vận động cấp giấy tờ lưu hành xe pháo củacơ quan chức năng;

đ) report địnhkỳ hàng quý, hàng năm tình trạng cấp giấy phép lưu hành xe pháo về Tổng viên Đường bộ ViệtNam theo mẫu mã tại Phụ lục 5a, Phụ lục 5b, Phụ lục 5c cùng Phụ lục 6 kèm theo Thông tưnày. Thời gian report định kỳ hàng quý trước thời gian ngày 20 tháng cuối quý; báo cáo địnhkỳ hàng năm kia ngày 15 tháng 12.

3. Chánh công sở Bộ, Chánh Thanh traBộ, Vụ trưởng những Vụ, Tổng viên trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cục trưởng CụcĐăng kiểm Việt Nam, viên trưởng viên Đường sắt Việt Nam, người có quyền lực cao Sở giao thông vậntải, Thủ trưởng những cơ quan, tổ chức triển khai vàcá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này.

4. Trong quá trình thực hiện, các cơquan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp lúc về cỗ Giao thông vận tải đường bộ những vướngmắc vạc sinh giúp thấy xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Như khoản 3 Điều 26; - Văn phòng thiết yếu phủ; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ; - UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn bạn dạng (Bộ bốn pháp); - Cục điều hành và kiểm soát thủ tục hành chủ yếu (Bộ tứ pháp); - Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ; - Cổng tin tức điện tử bộ GTVT; - Công báo; - Báo Giao thông, tập san GTVT; - Lưu: VT, KCHT (20).

BỘ TRƯỞNG Đinh La Thăng

PHỤLỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH xe pháo QUÁ TẢI TRỌNG, XEQUÁ KHỔ GIỚI HẠN, xe pháo VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: (tên Cơ quancấp giấy phép lưu hành xe)

- Cá nhân, tổ chức triển khai đề nghị:……………………………………………………………………

Đề nghị cấp giấy phép lưu giữ hành đến xequá download trọng, xe quá khổ giới hạn với các thông số kỹ thuật sau:

1. Thông tin tổng hợp xe đầu kéo với sơ mày rơ moóc (SMRM) tải:

Thông số kỹ thuật

Đầu kéo hoặc xe thân liền

Rơ moóc/ Sơmi rơ moóc RM/SMRM

Nhãn hiệu

Biển số

Số trục

Khối lượng bản thân (tấn)

Khối lượng hàng hóa chuyên chở được cho phép tham gia giao thông (tấn)

Khối lượng toàn bộ chất nhận được tham gia giao thông (tấn)

Khối lượng được cho phép kéo theo (tấn)

Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng lớn x cao) (m)

2. Tin tức hàng hóa ý kiến đề nghị chuyên chở:

Loại hàng:

Kích thước (D x R x C) m:

Tổng cân nặng (tấn):

3. Thông tin kích thước, cân nặng toàn cỗ của tổ hợp xe sau khoản thời gian xếp sản phẩm & hàng hóa lên xe:

Kích thước (D x R x C) m:

Hàng vượt vùng trước thùng xe: m

Hàng vượt hai bên thùng xe: m

Hàng vượt phía đằng sau thùng xe: m

Tổng khối lượng: tấn

(gồm khối lượng phiên bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bạn dạng thân sơ mi rơ moóc + trọng lượng số bạn ngồi trên xe + cân nặng hàng)

4. Tải trọng lớn số 1 được phân chia lên trục xe sau thời điểm xếp hàng hóa lên xe:

Trục đơn: tấn

Cụm trục kép: tấn, khoảng cách giữa 02 vai trung phong trục tức tốc kề: d =….m

Cụm trục ba: tấn, khoảng cách giữa 02 trọng tâm trục liền kề: d =…m

5. Tuyến phố và thời hạn vận chuyển:

- tuyến đường vận gửi (ghi đầy đủ,cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, những vị trí gửi hướng, trải qua đườngngang tại Km …….): .............................................................................................................

- thời gian đề nghị lưu hành: Từ………………đến.....................................................

6. Cam kết của công ty phương tiện: về quyền sởhữu phương tiện đi lại và sản phẩm & hàng hóa tại thời điểmđề nghị cấp giấy phép lưu hành xe.

(Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe buộc phải kèm theo sơ đồ gia dụng xe biểu lộ rõ những kích thước: Chiều dài, chiều rộng, độ cao của xe vẫn xếp sản phẩm và khoảng cách giữa các trục xe, chiều nhiều năm đuôi xe)

…..., ngày…. Tháng… năm…. Đại diện cá nhân, tổ chức ý kiến đề nghị ký tên, đóng góp dấu

PHỤLỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH xe BÁNH XÍCH TỰ HÀNHTRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: (tên Cơ quancó thẩm quyền cấp thủ tục lưu hành)

- Cá nhân, tổ chức đề nghị:....................................................................................

- Đề nghị cấp chứng từ phép lưu giữ hành choxe bánh xích: .................................................

- đại dương số đk (nếu có):.....................................................................................

- Khối lượng bạn dạng thân xe: ………………………………(tấn)

- kích cỡ của xe:

+ Chiều dài: ………………………………..(m)

+ Chiều rộng: ……………………………….. (m)

+ Chiều cao: ……………………………….. (m)

- một số loại xích (nhọn hoặc bằng):………………………………..

- Chiều rộng bánh xích mỗi bên:……………….. (m)

- khoảng cách giữa nhì mép kế bên của bánh:……………….. (m)

- tuyến đường vận gửi (ghi đầy đủ,cụ thể thương hiệu từng đoạn tuyến phố bộ, những vị trí gửi hướng, đi qua đườngngang trên Km …..): ………………………………………….

- thời hạn đề nghị giữ hành: Từ…………….. đến …………………

(Đơn đề nghị cấp giấy tờ lưu hành xe phải kèm theo sơ vật xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe)

……, ngày…. Tháng… năm…. Đại diện cá nhân, tổ chức ý kiến đề xuất ký tên, đóng dấu

PHỤLỤC 3

CƠ quan lại CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH xe pháo -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: …../CQCP GLHX

…., ngày … mon … năm ….

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH xe cộ QUÁ TẢI TRỌNG, xe cộ QUÁKHỔ GIỚI HẠN, xe cộ VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Cógiá trị cho đến khi xong ngày…….tháng….năm…..

- địa thế căn cứ Thông tứ số/2015/TT-BGTVT ngày /9/2015 của bộ trưởng bộ GTVT quy địnhvề mua trọng, khổ giới hạn của con đường bộ; giữ hành xe pháo quá tải trọng, xe thừa khổgiới hạn, xe bánh xích trê tuyến phố bộ; chuyên chở hàng rất trường, rất trọng;giới hạn xếp sản phẩm & hàng hóa trên phương tiệngiao thông đường đi bộ khi gia nhập giao thông trên phố bộ;

- Xét đơn đề xuất cấp giấy tờ lưuhành xe pháo quá mua trọng, xe thừa khổ số lượng giới hạn của …… (tên tổ chức, cá nhân đứngđơn) …..ngày…..tháng…..năm……….,

Cho phép giữ hành xe cộ quá cài đặt trọng, xequá khổ số lượng giới hạn trên đường đi bộ của .... (tên tổchức cá thể chủ xe) với những thôngtin như sau:

1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo với sơ mày rơ moóc (SMRM) tải:

Thông số kỹ thuật

Đầu kéo hoặc xe cộ thân liền

Rơ moóc/ Sơ mày rơ moóc RM/SMRM

Nhãn hiệu

Biển số

Số trục

Khối lượng bạn dạng thân (tấn)

Khối số lượng hàng hóa chuyên chở chất nhận được tham gia giao thông (tấn)

Khối lượng toàn bộ được cho phép tham gia giao thông vận tải (tấn)

Khối lượng có thể chấp nhận được kéo theo (tấn)

Kích thước bao của tổng hợp (dài x rộng x cao) (m)

2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:

Loại hàng:

Kích thước (D x R x C) m:

Tổng khối lượng: tấn

3. Thông tin kích thước, cân nặng toàn bộ của tổng hợp xe sau khi xếp sản phẩm & hàng hóa lên xe:

Kích thước (D x R x C) m:

Hàng vượt vùng trước thùng xe: m

Hàng vượt phía hai bên thùng xe: m

Hàng vượt vùng sau thùng xe: m

Tổng khối lượng: tấn

(gồm khối lượng phiên bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ ngươi rơ moóc + khối lượng số bạn ngồi bên trên xe + khối lượng hàng hóa)

4. Cài đặt trọng lớn nhất được phân chia lên trục xe sau khoản thời gian xếp hàng hóa lên xe:

Trục đơn: tấn

Cụm trục kép: tấn, khoảng cách giữa 02 vai trung phong trục tức khắc kề: d = ……m

Cụm trục ba: tấn, khoảng cách giữa 02 trọng điểm trục lập tức kề: d = ……m

5. Tuyến đường vận đưa

- vị trí đi ……….. (ghi rõ ràng Km ……/QL (ĐT) ….., địa danh)

- Nơi cho .…….. (ghi rõ ràng Km ……/QL (ĐT) ….., địa danh)

- những tuyến mặt đường được đi: ...…… (ghi đầy đủ, ví dụ tên đoạn tuyến đường đi bộ được đi, các vị trí đưa hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm chế ước từ nơi đi đến nơi đến)

Các điều kiệnquy định khi lưu giữ hành xe trê tuyến phố bộ

- chủ phương tiện, người điều khiểnphương nhân tiện phải tuân hành các luật của Luật giao thông đường bộ.

- Xe nên có hệ thống hãm đủ hiệu lực thực thi hiện hành (kể cả sơmi rơ moóc hoặc rơ moóc kéo theo).Hệ thống liên kết nối xe đầu kéo với sơmi rơ moóc hoặc rơ moóc cần chắc chắn,bảo đảm bình yên và đúng quy định ở trong nhà sản xuất.

- khi qua cầu, xe cộ chạy đúng làn đường …… vớitốc độ ………. để tránh khiến xung kích và tránh gây ra sự lệch trọng điểm làm tăng sự ảnhhưởng của download trọng lên khối hệ thống dầm phương diện cầu. Ko dừng, đỗ, phanh, hãm xetrên cầu; không dừng, đỗ xe vào phạm vi mặt đường ngang.

- ……………. (các đk quy định cầnthiết bảo đảm an ninh khác) ……………….

- nên chịu sự kiểm tra, kiểm soát điều hành củacác lực lượng điều hành và kiểm soát giao thông trên tuyến đường bộ.

- Khi mong muốn đổi lại giấy tờ lưuhành mới phải nộp lại Giấy này./.

Lãnh đạo cơ quan cấp thủ tục phép lưu giữ hành xe (ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

PHỤLỤC 4

CƠ quan liêu CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH xe -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: …../CQCP-GLHX

…., ngày … mon … năm ….

GIẤY PHÉP LƯU HÀNH xe cộ BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊNĐƯỜNG BỘ

Có cực hiếm đếnhết ngày……tháng…..năm….

- địa thế căn cứ Thông bốn số …../2015/TT-BGTVTngày ..../9/2015 của bộ trưởng bộ GTVT về qui định về mua trọng, khổ số lượng giới hạn củađường bộ; lưu giữ hành xe pháo quá mua trọng, xe vượt khổ giới hạn, xe cộ bánh xích trên đườngbộ; vận chuyển hàng khôn xiết trường, khôn xiết trọng; số lượng giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện đi lại giao thông đường bộ khitham gia giao thông trên đường bộ;

- Xét đơn kiến nghị cấp giấy phép lưuhành xe bánh xích từ hành trên đường đi bộ của ……. (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn)….ngày….tháng…..năm………..,

Cho phép lưu lại hành xe bánh xích từ bỏ hànhtrên đường bộ ví dụ như sau:

Xe bánh xích (nhãn hiệu xe): …………………..Biển số đăng ký: ……………………………… của ………………… (tên tổ chức, cá thể chủ xe) …………………

Với các thông số kỹ thuật như sau:

- Chiều dài: …………..m;

- Chiều rộng: …………..m;

- độ cao (tính từ mặt mặt đường trởlên): ……..m;

- trọng lượng toàn bộ của xe: ……..tấn;

- các loại bánh xích (bằng giỏi nhọn):……………………………………………………………

+ nơi đi ……(ghi rõ ràng Km ……/QL (ĐT)……, địa danh) ………………………………..

+ Nơi mang lại ……(ghi cụ thể Km ……/QL (ĐT)……, địa danh) ………………………………

+ các tuyến được đi: ………. (ghi đầy đủ,cụ thể thương hiệu đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí gửi hướng, trải qua đườngngang (nếu có), những điểm kiềm chế từ địa điểm đi mang đến nơi đến)………………………..

Các điều kiệnquy định khi lưu lại hành xe trê tuyến phố bộ

- chủ phương tiện, tín đồ điều khiểnphương nhân thể phải tuân thủ các pháp luật của Luật giao thông vận tải đường bộ.

- Phải đảm bảo an toàn các điều kiện bình yên kỹthuật của xe pháo và cần lắp guốc đến bánh xích.

- Chạy phía bên đề xuất của chiều đi,đúng tốc độ kiến tạo của xe cộ và không thực sự tốc độ cơ chế trên đường; nhường đườngcho những phương luôn tiện khác.

- khi qua cầu cần đi đúng tim cầu, đivới tốc độ chậm, không dừng, đỗ bên trên cầu;không dừng, đỗ xe vào phạm vi mặt đường ngang.

- ……………… (các điều kiện quy định cầnthiết bảo đảm bình yên khác) …………….

- cần chịu sự kiểm tra, điều hành và kiểm soát củacác lực lượng kiểm soát và điều hành giao thông bên trên đường.

- Khi mong muốn đổi lại giấy phép lưuhành mới phải nộp lại Giấy này./.

Lãnh đạo cơ quan cấp thủ tục phép lưu hành xe (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤLỤC 5A

Cơ quan cấp giấy phép lưu giữ hành xe -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ..../CQCP-GLHX

…., ngày … tháng …. Năm ….

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH mang đến XE QUÁ TẢITRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ (KỂ CẢ xe BÁNH XÍCH)

(Tháng…..năm…..)

Kính gửi: ……………………………….

Dạng phương tiện

Tuyến đường

Xe 02 trục đơn

Xe 03 trục

Xe 04 trục

Xe bánh xích

Tổ phù hợp xe - sơ mày rơ moóc (03 trục)

Tổ hòa hợp xe - sơ mày rơ moóc (04 trục)

Tổ đúng theo xe - sơ mày rơ moóc (05 trục)

Tổ thích hợp xe - sơ mày rơ moóc (06 trục)

Tổng cộng

Vận chuyển hàng quá tải

Ghi chú

Quốc lộ ...

Đường tỉnh

….

Tổng cộng

Lưu ý: Cột chú giải ghi ví dụ loại phương tiện đã cấp cho có trọng lượng toàn bộ, gồm xe + hàng;

- CQCP: Sở giao thông vận tải, Cục thống trị đường bộ

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép lưu giữ hành xe pháo (ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

PHỤLỤC 5B

Cơ quan cấp giấy phép lưu giữ hành xe cộ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: ..../CQCP-GLHX

…., ngày … mon …. Năm ….

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH mang đến XE QUÁ KHỔGIỚI HẠN TRÊN ĐƯỜNG BỘ (KỂ CẢ xe pháo BÁNH XÍCH)

(Tháng……năm…….)

Kính gửi: ……………………………………..

Dạng phương tiện

Tuyến đường

Xe 02 trục đơn

Xe 03 trục

Xe 04 trục

Xe bánh xích

Tổ hòa hợp xe - sơ mày rơ moóc (03 trục)

Tổ vừa lòng xe - sơ mày rơ moóc (04 trục)

Tổ phù hợp xe - sơ mi rơ moóc (05 trục)

Tổ hợp xe - sơ mày rơ moóc (06 trục)

Tổng cộng

Vận ship hàng quá tải

Ghi chú

Quốc lộ ...

Đường tỉnh giấc …

….

Tổng cộng

Lưu ý: Cột ghi chú ghi rõ ràng loại phương tiện đã cấp có:

- kích cỡ bao không tính gồm: xe + hàng (dài, rộng cao);

- khối lượng toàn bộ gồm: xe pháo + hàng.

- CQCP: Sở giao thông vận tải vận tải, Cục quản lý đường bộ.

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép lưu lại hành xe cộ (ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)

PHỤLỤC 5C

Cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: ..../CQCP-GLHX

…., ngày … mon …. Năm ….

BÁO CÁO CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH mang đến XE QUÁ TẢITRỌNG, VÀ xe cộ QUÁ KHỔ GIỚI HẠN (KỂ CẢ xe BÁNH XÍCH)

(Tháng……năm…….)

Kính gửi: ……………………………………..

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Một Cây Làm Chẳng Nên Non Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao

Dạng phương tiện

Tuyến đường

Xe 02 trục đơn

Xe 03 trục

Xe 04 trục

Xe bánh xích

Tổ hợp xe - sơ mi rơ moóc (03 trục)

Tổ vừa lòng xe - sơ mi rơ moóc (04 trục)

Tổ hợp xe - sơ ngươi rơ moóc (05 trục)

Tổ phù hợp xe - sơ ngươi rơ moóc (06 trục)

Tổng cộng

Vận chuyển hàng quá tải

Ghi chú

Quốc lộ ...