THÔNG TƯ 58 VỀ MUA SẮM TÀI SẢN

     
Thông tứ 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc áp dụng vốn công ty nước để sắm sửa nhằm bảo trì hoạt động liên tiếp của ban ngành nhà nước, đơn vị chức năng thuộc lực lượng trang bị nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội,…

 

I. Nhiệm vụ thẩm định, phê coi ngó trong lựa chọn nhà thầu buôn bán tài sản bên nước

Theo hiện tượng về thẩm quyền quyết định buôn bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ thương mại tại Thông bốn 58:

- HĐND cung cấp tỉnh phân cung cấp thẩm quyền quyết định buôn bán tài sản đơn vị nước tại cơ sở nhà nước trực thuộc phạm vi cai quản của địa phương.

Bạn đang xem: Thông tư 58 về mua sắm tài sản

- Theo Thông tứ số 58/2016 bộ Tài chính, thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp đưa ra quyết định việc bán buôn tài sản, mặt hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan gồm thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định sắm sửa các nội dung, danh mục dự toán bán buôn có giá bán trị không thực sự 100 triệu vnd trong phạm vi dự trù đã được cơ quan gồm thẩm quyền giao.

II. Kế hoạch chọn lọc nhà thầu mua sắm tài sản đơn vị nước

Theo cơ chế lập kế hoạch tuyển lựa nhà thầu, Thông tứ 58 năm năm 2016 quy định:

Việc phân chia dự toán bán buôn tài sản, hàng hóa, dịch vụ thương mại thành các gói thầu phải căn cứ theo đặc điểm kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm an toàn tính đồng điệu trong việc buôn bán và bao gồm quy tế bào gói thầu phù hợp lý. Nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để triển khai việc mua sắm theo các bề ngoài không phải đấu thầu hoặc áp dụng hiệ tượng lựa lựa chọn nhà thầu không nên quy định.

III. Chỉ định và hướng dẫn thầu, xin chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và sàng lọc nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Các trường hợp được vận dụng chỉ định thầu được Điều 15 Thông bốn số 58/2016/TT-BTC quy định, đơn cử trường hợp:

- Gói thầu cung cấp dịch vụ support lập report nghiên cứu khả thi, thi công xây dựng được hướng dẫn và chỉ định cho tác giả của xây cất kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ Điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu xây cất xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật gắn cùng với quyền tác giả từ khâu biến đổi đến kiến thiết công trình.

- Gói thầu buôn bán tài sản, sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán buôn bán thường xuyên có giá gói thầu không thật 100.000.000 đồng.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 58/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ sở hữu SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠTĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂNDÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI,TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀNGHIỆP.

Căn cứ Luật chi tiêu nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 mon 12 năm 2002;

Căn cứ hiện tượng Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những Điều của phương tiện Đấu thầu và tuyển lựa nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tàichính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu ban hànhThông bốn quy định cụ thể việc thực hiện vốn đơn vị nướcđể bán buôn nhằm gia hạn hoạt động thường xuyên củacơ quan đơn vị nước, đơn vị thuộc lực lượng trang bị nhân dân, đơn vị sự nghiệpcông lập, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, tổ chức chính trị buôn bản hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Đối tượngáp dụng

Các ban ngành nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị làng hội - nghề nghiệp, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng khí giới nhân dân,đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và technology công lập (sau đâygọi tắt là cơ quan, đối chọi vị) khi sử dụng vốn bên nước theo biện pháp tại Khoản 2Điều 2 Thông bốn này để buôn bán tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ nhằm gia hạn hoạt độngthường xuyên.

Điều 2. Phạm viĐiều chỉnh

1. Nội dung bán buôn gồm:

a) sắm sửa trang thiết bị, phương tiệnlàm vấn đề theo qui định của Thủ tướng cơ quan chính phủ về tiêu chuẩn, định nấc trangthiết bị với phương tiện thao tác làm việc của những cơ quan cùng cán bộ, công chức, viên chứcnhà nước;

b) buôn bán máy móc, trang lắp thêm phụcvụ cho công tác làm việc chuyên môn, phục vụ bình an lao động, phòng cháy, chữa cháy;

c) buôn bán phương nhân thể vận chuyển: Ôtô, xe pháo máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện di chuyển khác(nếu có);

d) mua sắmnguyên nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn đoán invitro,vật tư, vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ đảm bảo hoạt đụng thường xuyên;

đ) May sắm bộ đồ ngành, trang phụcphục vụ hoạt động đặc thù của ngành, nghành theo chế độ (như: áo xống bác sỹ,y tá, xống áo bệnh nhân, tù đọng và các loại trang phục tính chất của ngành nghềkhác), bảo lãnh lao cồn (gồm cả buôn bán vật liệu, mẫu xây dựng và công may);

e) buôn bán các sản phẩm công nghệthông tin gồm: sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và những sản phẩm, dịch vụcông nghệ tin tức khác, bao gồm cả gắn thêm đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có) thuộcdự án technology thông tin thực hiện vốn sự nghiệp theo công cụ của chính phủ vềquản lý chi tiêu ứng dụng technology thông tin thực hiện nguồn vốn ngân sách chi tiêu nhà nước;

g) sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấnphẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa truyền thống phẩm, sách, tài liệu, phim hình ảnh và những sản phẩm, dịchvụ để tuyên truyền, tiếp thị và giao hàng cho công tác trình độ nghiệp vụ;

h) thương mại & dịch vụ phi support bao gồm: Thuêcác dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiệnlàm việc, phương tiện vận chuyển; thay thế thường xuyên nhỏ, lẻ đơn vị cửa, côngtrình xây dựng không trực thuộc dự án chi tiêu xây dựng cơ bản; dịch vụ thuê trụ sởlàm việc, nhà trạm, ô tô ship hàng công tác, lau chùi và vệ sinh công nghiệp; dịch vụ thương mại xử lýchất thải; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ thương mại thuê con đường truyền dẫn;dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẩm định vị (nếu có); dịch vụ cung cấp điện, nước,điện thoại cố gắng định; dịch vụ thương mại đào tạo, tập huấn, tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo vàcác dịch vụ phi support khác;

i) Dịch vụ support bao gồm: tư vấn lựachọn công nghệ, support để lập, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụtư vấn khác trong bán buôn nhằm duy trì hoạt động liên tục của cơ quan, đơnvị;

k) phiên bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữutrí tuệ (nếu có);

l) các loại tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụtư vấn, dịch vụ phi hỗ trợ tư vấn khác được mua sắm nhằm gia hạn hoạt rượu cồn thườngxuyên của cơ quan, solo vị.

Các một số loại tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụtư vấn, thương mại dịch vụ phi support nêu trên, tiếp sau đây gọi phổ biến là tài sản, mặt hàng hóa, dịchvụ.

2. Nguồn tởm phí mua sắm tài sản,hàng hóa, dịch vụ, gồm:

a) nguồn chi thường xuyên ngân sáchnhà nước theo quy định của Luật chi tiêu nhà nước được cơ quan bao gồm thẩm quyềngiao trong dự trù chi chi phí hàng năm của cơ quan, đơn vị chức năng (bao tất cả cả nguồnbổ sung vào năm);

b) nguồn chi phí sự nghiệp thực hiệnChương trình Mục tiêu giang sơn trong ngôi trường hợp tiến hành theo bề ngoài khônghình thành dự án đầu tư;

c) Vốn tín dụng thanh toán do đơn vị nước bảo lãnh,vốn khác vị nhà nước cai quản (nếu có);

d) nguồn ngân sách hỗtrợ cải tiến và phát triển chính thức (ODA): vay nợ, viện trợ không hoàn trả được cân đốitrong chi thường xuyên chi tiêu nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổchức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài, của những cá nhân, tổ chức trong và kế bên nước thuộcngân sách đơn vị nước (trừ trường hòa hợp Điều ước nước ngoài về ODA với vốn vay ưu tiên mànước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa vn là thành viên tất cả quy định khác);

đ) nguồn thu từphí, lệ giá tiền được thực hiện theo phương pháp của lao lý về phí, lệ phí;

e) Nguồn kinh phí đầu tư từ thu chuyển động sựnghiệp, quỹ phát triển chuyển động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹhợp pháp không giống theo mức sử dụng của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập;

g) mối cung cấp Quỹ Bảohiểm y tế;

h) nguồn thu hợppháp khác theo giải pháp (nếu có).

3. Thông tư nàykhông áp dụng đối với các trường hợp:

a) mua sắm vật tư, trang đồ vật thuộcdự án đầu tư;

b) mua sắm trang thiết bị, phương tiệnđặc thù, chuyên sử dụng cho quốc phòng, an ninh;

c) sắm sửa tài sản, hàng hóa, dịch vụtại nước ngoài để phục vụ vận động thường xuyên của những cơ quan việt nam ở nướcngoài;

Điều 3. Những hìnhthức sàng lọc nhà thầu

1. Các vẻ ngoài lựa lựa chọn nhà thầubao gồm: đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế, hướng dẫn và chỉ định thầu, bán buôn trực tiếp,chào mặt hàng cạnh tranh, tự thực hiện và chọn lựa nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

2. Căn cứ dự toánchi giá thành hàng năm, dự toán bổ sung cập nhật trong năm được cơ quan gồm thẩm quyềngiao cùng Quyết định mua sắm tài sản của cấp gồm thẩm quyền lý lẽ tại Khoản 1Điều 5 Thông tứ này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức lựa lựa chọn nhàthầu để tổ chức triển khai thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ thương mại theo đúng quy định.

3. Đối với các gói thầu buôn bán tài sản,hàng hóa, dịch vụ thương mại đủ Điều kiện để áp dụng những hình thứcmua sắm chưa phải đấu thầu; nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấuthầu để bảo đảm Mục tiêu cai quản và áp dụng có hiệu quả túi tiền nhà nước thìtổ chức tiến hành đấu thầu thoáng rộng theo phương tiện và report cấp tất cả thẩm quyềnvề kết quả bán buôn tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ.

Điều 4. Thu, chitrong hoạt động lựa lựa chọn nhà thầu

1. Nội dung giá cả trong vận động lựachọn nhà thầu, gồm:

a) đưa ra thuê support lập làm hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu, tổ chức triển khai đấu thầu;

b) bỏ ra đăng tin mời thầu (nếu có);

c) đưa ra thuê đánh giá (nếu có);

d) bỏ ra cho buổi giao lưu của tổ siêng gia;

đ) đưa ra cho Hội đồng tư vấn giải quyếtkiến nghị trong phòng thầu (nếu có);

e) những nội dung bỏ ra khác ship hàng cholựa lựa chọn nhà thầu.

2. Mức chi:

a) bỏ ra thuê thẩm định: Theo hợp đồngthực tế được ký kết dựa trên các nội dung với phạm vi công việc, thời gian thựchiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia và các yếu tố khác; đưa ra đăng tảithông tin về đấu thầu, túi tiền tham gia khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Thựchiện theo hướng dẫn của bộ Kế hoạch cùng Đầu tư;

c) Đối với những nội dung bỏ ra không cómức chi ví dụ được cơ quan gồm thẩm quyền ban hành thì mặt mời thầu được phépchi tiêu theo thực tế phát sinh, đảm bảo an toàn hợp lý, hợp lệ trên cơ sở tuân thủ chếđộ hóa đơn, triệu chứng từ và chịu trách nhiệm về việc túi tiền của mình;

3. Câu chữ thu:

a) Thu từ việc bán hồ sơ mời thầu, hồsơ yêu thương cầu: địa thế căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, cơquan, đơn vị mời thầu quyết định mức giá cả một cỗ hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu(bao có cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng về tối đa là 2.000.000 đồng(hai triệu đồng) đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng (một triệu đồng) đốivới làm hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo tiền lệ đấu thầu quốc tế.

b) ngôi trường hợp đơn vị thầu có ý kiến đề xuất vềkết quả sàng lọc nhà thầu thì cơ quan, đơn vị mời thầu được phép thu của phòng thầuđể đảm bảo chi phí tổn cho bài toán xem xét giải quyết xử lý ý kiến đề xuất đó. Nút thu bằng0,02% giá chỉ dự thầu trong phòng thầu có ý kiến đề xuất nhưng buổi tối thiểu là 1.000.000 đồng(một triệu đồng) và tối đa là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

c) những Khoản thu về bảo đảm dự thầutheo nguyên lý tại Điều 11 mức sử dụng Đấu thầu, thu về bảo vệ thựchiện thích hợp đồng chế độ tại Điều 66 vẻ ngoài Đấu thầu.

5. Hạch toán: bởi vì Khoản thu từ bỏ hoạt độngđấu thầu không thuộc túi tiền nhà nước đề xuất không hạch toán vào giá thành nhànước; những cơ quan, đơn vị chức năng phản ánh Khoản thu, bỏ ra từ vận động đấu thầu vào nguồnthu khác cùng tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán thường niên của cơ quan, đối chọi vị.

6. Nguồn tởm phí bảo đảm cho quátrình đấu thầu:

Cơ quan, đơn vị chức năng khi tổ chức triển khai mua sắmtài sản, mặt hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nguồn kinh phí quy định tại Điểm a, Điểmb Khoản 3 Điều này để giá thành cho quá trình đấu thầu, giải quyết và xử lý các loài kiến nghịcủa nhà thầu. Trường vừa lòng nguồn kinh phí đầu tư nêu bên trên không bảo đảm an toàn để bỏ ra cho quátrình đấu thầu thì cơ quan, đơn vị chức năng được phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt độngthường xuyên của cơ quan, đơn vị mình nhằm bù đắp; trường đúng theo còn dư, được bổsung vào gớm phí hoạt động vui chơi của cơ quan, đối kháng vị.

Chương II

TRÁCH NHIỆM THẨMĐỊNH, PHÊ DUYỆT trong LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 5. Thẩm quyền quyết địnhmua mua tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ

1. Cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan không giống ở trung ương ra quyết định hoặc phân cấp cho thẩmquyền quyết định mua sắm tài sản bên nước tại phòng ban nhà nước ở trong phạm vi quảnlý.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấpthẩm quyền quyết định bán buôn tài sản nhà nước trên cơ quannhà nước thuộc phạm vi thống trị của địa phương.

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán những cấpquyết định việc buôn bán tài sản, mặt hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, hạng mục dựtoán buôn bán có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồngthời được quyết định sắm sửa các nội dung, danh mục dự toán sắm sửa có giá bán trịkhông thừa 100 triệu đ trong phạm vi dự toán đã được cơ quan gồm thẩm quyền giao.

Điều 6. Thẩm quyềnphê lưu ý kế hoạch gạn lọc nhà thầu

Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ở trungương; chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng cơquan, đơn vị chức năng có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản sản phẩm hóa, dịch vụ quy địnhtại Điều 5 Thông bốn này phê duyệt y kế hoạch gạn lọc nhà thầu trực thuộc thẩm quyền quyếtđịnh sắm sửa tài sản, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ của cung cấp mình theo quy định.

Điều 7. Thẩm quyềnphê chăm sóc hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu, tác dụng lựa chọn nhà thầu

Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng trựctiếp áp dụng nguồn vốn sắm sửa tài sản, hàng hóa, thương mại dịch vụ hoặc cơ quan, tổ chứcđược người có thẩm quyền quyết định lựa chọn làm bên mời thầu tiến hành phê duyệthồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hiệu quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 8. Trách nhiệmthẩm định trong chọn lựa nhà thầu

1. đánh giá và thẩm định kế hoạch chọn lọc nhà thầu:

a) Đối cùng với góithầu sắm sửa tài sản, hàng hóa, thương mại dịch vụ thuộc thẩm quyền phê chăm chú của công ty tịchỦy ban nhân dân cấp cho tỉnh thì Sở Tài bao gồm chịu tráchnhiệm công ty trì thẩm định và đánh giá kế hoạch sàng lọc nhà thầu;

b) Đối cùng với gói thầu mua sắm tài sản,hàng hóa, thương mại & dịch vụ thuộc thẩm quyền phê chuẩn y của Thủ trưởng phòng ban ở Trungương thì Thủ trưởng phòng ban ở Trung ương ra quyết định cơ quan, tổ chức, cỗ phậnlàm trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

c) Đối với các gói thầu mua sắm tài sản,hàng hóa, thương mại dịch vụ mà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng dự trù mua sắmquyết định việc mua sắm theo phương tiện tại Điều 5 Thông tứ này thì Thủ trưởng cơquan, 1-1 vị quyết định cơ quan, tổ chức, thành phần làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạchlựa chọn nhà thầu.

2. đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu mong và hiệu quả lựa chọn nhà thầu:

Bên mời thầu đưa ra quyết định cơ quan, tổchức, bộ phận làm trọng trách thẩm định hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu mong và kết quả lựachọn công ty thầu.

Chương III

KẾ HOẠCH LỰA CHỌNNHÀ THẦU

Điều 9. Nguyên tắclập kế hoạch sàng lọc nhà thầu

1. Kế hoạch gạn lọc nhà thầu được lậpcho toàn thể dự toán bán buôn tài sản, mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ được cơ quan có thẩm quyềngiao đầu xuân năm mới và lập kế hoạch bổ sung đối với các Khoản dự toán bán buôn đượcgiao bổ sung cập nhật trong năm.

Trường hợp chưa đủ Điều khiếu nại lập kếhoạch chọn lọc nhà thầu cho cục bộ dự toán sắm sửa thì lập kế hoạch lựa chọnnhà thầu cho 1 hoặc một vài gói thầu để triển khai trước.

2. Trong kế hoạch gạn lọc nhà thầuphải ghi rõ con số gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

3. Việc phân loại dự toán sắm sửa tàisản, sản phẩm hóa, dịch vụ thành các gói thầu phải địa thế căn cứ theo đặc thù kỹ thuật,trình từ bỏ thực hiện, đảm bảo an toàn tính đồng nhất trong việc bán buôn và có quy mô gói thầuhợp lý. Nghiêm cấm câu hỏi chia lẻ gói thầu để triển khai việc bán buôn theo cáchình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hiệ tượng lựa lựa chọn nhà thầu khôngđúng quy định.

4. Kế hoạch gạn lọc nhà thầu được lậpsau khi có đưa ra quyết định phê coi ngó dự toán buôn bán hoặc mặt khác với quá trình lậpdự toán sở hữu sắm.

Điều 10. Căn cứ lậpkế hoạch chọn lọc nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

1. Tiêu chuẩn, định nút trang thiết bịvà phương tiện thao tác làm việc của phòng ban và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiếtbị, phương tiện làm việc hiện có cần vắt thế, thiết lập bổsung, buôn bán mới ship hàng cho yêu ước công việc.

2. Quyết địnhmua tậu tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại của cấp tất cả thẩm quyền (quy định tại Điều 5Thông tứ này) hoặc kế hoạch, hạng mục dự toán sắm sửa được cấp tất cả thẩm quyềnphê duyệt.

3. Đề án buôn bán trang bị mang đến toànngành được Thủ tướng chính phủ phê coi ngó (nếu có).

4. Tất cả nguồn gớm phí bán buôn tài sản,hàng hóa, thương mại & dịch vụ theo luật tại Khoản 2 Điều 2 Thông bốn này.

5. Dự toán mua sắmthường xuyên được cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt;

6. Tác dụng thẩm định giá của cơ sở cóchức năng, trách nhiệm thẩm định giá hoặc của tổ chức có tính năng cung cung cấp dịch vụthẩm định giá hoặc các báo giá của các nhà cung ứng (nếu có).

Xem thêm: Cục Chuyển Đổi 2 Chấu Thành 3 Chấu Ra 3 Chấu Hàng Xịn, Bán Chạy Nhất

Điều 11. Nộidung kế hoạch gạn lọc nhà thầu của từng gói thầu

Nội dung của từng gói thầu bao gồm:

1. Thương hiệu gói thầu.

2. Giá gói thầu.

Khi lập và khẳng định giá gói thầutrong kế hoạch chọn lọc nhà thầu cần địa thế căn cứ vào tối thiểu một trong số tài liệusau:

a) Giá sản phẩm & hàng hóa cầnmua của tối thiểu 3 đối kháng vị hỗ trợ hàng hóa khác biệt trên địa bàn để làm căn cứxác định giá gói thầu; trong trường hợp cảm thấy không được 03 đơn vị chức năng trên địa phận có thểtham khảo trên địa phận khác bảo đảm an toàn đủ 03 báo giá;

b) Dự toán mua sắm đã được cơ quan cóthẩm quyền phê coi xét (gồm: chủng các loại tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ, số lượng, đơngiá hoặc tổng thể dự toán được bố trí để mua sắm một các loại tài sản, hàng hóa, dịchvụ vào năm);

c) kết quả thẩm định vị của cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, công ty lớn thẩm địnhgiá đối với các các loại tài sản, sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ phải thẩm định và đánh giá giá theo quy địnhcủa quy định giá;

d) Giá thị phần tại thời Điểm mua sắmđược xem thêm từ tin tức chính thống do các nhà cung cấp theo công cụ củapháp pháp luật Việt Nam chào làng được khai quật qua mạng Internet;

đ) giá của gói thầu mua sắm loại hànghóa tương tự như trong thời hạn trước đó gần nhất, buổi tối đa không thật 30 ngày.

Trường đúng theo gói thầu bao gồm nhiều phầnriêng biệt thì ghi rõ giá cầu tính đến từng phần nằm trong giá gói thầu.

3. Mối cung cấp vốn.

4. Hiệ tượng và cách thức lựa chọnnhà thầu.

5. Thời gian bước đầu tổ chức lựa chọnnhà thầu.

6. Nhiều loại hợp đồng.

7. Thời hạn thực hiện đúng theo đồng.

Điều 12. Trìnhduyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Nhiệm vụ trình duyệt:

Bên mời thầu có trọng trách trình kếhoạch lựa chọn nhà thầu lên trên người có thẩm quyền phê để mắt kế hoạch gạn lọc nhàthầu giải pháp tại Điều 6 Thông tư này để mắt tới phê duyệt; mặt khác gửi mang lại cơquan, tổ chức, phần tử thẩm định được pháp luật tại Điều 8 Thông tư này.

2. Văn bản trình chăm chú gồm:

a) Phần công việc đã thực hiện bao gồmnội dung công việc liên quan lại đến các gói thầu triển khai trước với giá trị tươngứng và các căn cứ pháp lý để thực hiện;

b) Phần quá trình không áp dụng đượcmột vào các bề ngoài lựa lựa chọn nhà thầu phương tiện tại Thông tứ này;

c) Phần quá trình thuộc planer lựachọn nhà thầu bao gồm nội dung các bước và giá bán trị tương ứng hình thành cácgói thầu được thực hiện theo 1 trong các các vẻ ngoài lựa lựa chọn nhà thầu quy địnhtại Thông bốn này. Vào phần này đề nghị nêu rõ cửa hàng của việc chia dự trù mua sắmthành các gói thầu. Đối cùng với từng gói thầu, phải bảo đảm an toàn có đủ những nội dung quyđịnh tại Điều 11 của Thông tứ này. Đối cùng với gói thầu không áp dụng hiệ tượng đấuthầu rộng rãi, vào văn bạn dạng trình chu đáo kế hoạch gạn lọc nhà thầu nên nêu rõlý vì chưng áp dụng hình thức lựa lựa chọn khác;

d) Phần công việc chưa đủ Điều kiện lậpkế hoạch gạn lọc nhà thầu (nếu có), trong số đó nêu rõ văn bản và cực hiếm của phầncông câu hỏi này;

đ) Phần tổng phù hợp giá trị của những phầncông việc quy định tại các Điểm a, b, c với d Khoản này. Tổng mức vốn của phầnnày ko được quá tổng dự toán sắm sửa được phê duyệt.

3. Tài liệu cố nhiên văn bạn dạng trìnhduyệt:

Khi trình duyệt y kế hoạch chọn lọc nhàthầu mua sắm tài sản, hàng hóa, thương mại dịch vụ phải giữ hộ kèm phiên bản chụp các tài liệu làmcăn cứ đồ mưu hoạch chắt lọc nhà thầu mức sử dụng tại Điều 10 Thông tư này.

Điều 13. Thẩm địnhkế hoạch chắt lọc nhà thầu

1. Thẩm định kế hoạch chọn lựa nhà thầulà việc thực hiện kiểm tra, đánh giá các văn bản theo nguyên lý tại những Điều 9,10, 11 Thông tứ này.

2. Cơ quan, tổ chức được giao thẩm địnhkế hoạch chọn lọc nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền quyếtđịnh phê duyệt.

Điều 14. Phê duyệtkế hoạch tuyển lựa nhà thầu

Sau khi dìm được tương đối đầy đủ hồ sơ về kếhoạch tuyển lựa nhà thầu và báo cáo thẩm định, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng quy địnhtại Điều 5 Thông tư này còn có trách nhiệm phê phê duyệt kế hoạch chọn lựa nhà thầu bằngvăn bản (sau lúc có ra quyết định phê duyệt dự toán mua sắm) để làm cơ sở tổ chứclựa chọn nhà thầu hoặc đồng thời với quy trình phê thông qua dự toán buôn bán trongtrường hợp đủ Điều kiện.

Thời gian phê duyệt planer lựa chọnnhà thầu không thật 05 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận thấy đầy đủ báo cáo trìnhduyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và report thẩm định kế hoạch chọn lựa nhà thầucủa cơ quan, tổ chức triển khai thẩm định.

Chương IV

CHỈ ĐỊNH THẦU,CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, cài SẮM TRỰC TIẾP, TỰ THỰC HIỆN VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦUTRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Mục 1. CHỈ ĐỊNH THẦU

Điều 15. Những trườnghợp được áp dụng chỉ định thầu

1. Những gói thầu vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều 22 cách thức Đấu thầu, gồm:

a) Gói thầu cần tiến hành để xung khắc phụcngay hoặc để cách xử trí kịp thời hậu quả tạo ra do sự nạm bất khả kháng; gói thầu cầnthực hiện nay để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu phải triểnkhai ngay nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp nối tính mạng, sức mạnh và gia tài củacộng đồng dân cư trên địa phận hoặc để không tác động nghiêm trọng đến côngtrình ngay tắp lự kề; gói thầu thiết lập hóa chất, đồ vật tư, sản phẩm y tế để xúc tiến côngtác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp cho bách đề xuất triển khainhằm Mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên cương quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung ứng dịch vụ tư vấn,dịch vụ phi tứ vấn, sắm sửa hàng hóa nên mua từ nhà thầu đã tiến hành trước đódo phải bảo vệ tính tương xứng về công nghệ, phiên bản quyền mà không thể cài đặt được từnhà thầu khác; gói thầu có đặc điểm nghiên cứu, demo nghiệm;mua bạn dạng quyền cài đặt trí tuệ;

d) Gói thầu cung ứng dịch vụ support lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi, xây dựng xây dựng được chỉ định cho tác giả của xây dựng kiến trúc công trình trúng tuyển chọn hoặc đượctuyển lựa chọn khi người sáng tác có đủ Điều kiện năng lượng theo quy định; gói thầu thicông xây đắp tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn vớiquyền người sáng tác từ khâu sáng tác đến thi công công trình.

2. Gói thầu sắm sửa tài sản, sản phẩm hóa,dịch vụ ở trong đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu ko quá100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

3. Việc tiến hành chỉ định thầu đối với gói thầu chính sách tại Điểm b, c, d Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phảiđáp ứng đủ các Điều khiếu nại sau đây:

a) đầu tư lựa lựa chọn nhà thầu đượcphê duyệt;

b) Có thời hạn thực hiện hướng đẫn thầukể từ ngày phê duyệt y hồ sơ yêu ước đến ngày ký phối kết hợp đồng không quá 45 ngày;trường hợp gói thầu tất cả quy tế bào lớn, phức tạp không quá 90 ngày;

c) công ty thầu được ý kiến đề xuất chỉ định thầuphải mang tên trong cơ sở tài liệu về nhà thầu theo quy định của cục Kế hoạch cùng Đầutư (trừ gói thầu phép tắc tại Khoản 2 Điều này).

Điều 16. Quytrình chỉ định và hướng dẫn thầu thông thường

1. Các gói thầu chế độ tại Điều 15Thông tư này (trừ gói thầu điều khoản tại Điểm a Khoản 1 với Khoản 2) áp dụng hìnhthức hướng đẫn thầu thông thường.

Điều 17. Quytrình chỉ định và hướng dẫn thầu rút gọn

1. Đối cùng với gói thầu hiện tượng tại Điểma Khoản 1 Điều 15, trừ gói thầu cần triển khai để đảm bảo bí mật công ty nước:

Cơ quan liêu trực tiếp có trọng trách quảnlý gói thầu xác minh và giao mang đến nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tay nghề thực hiệnngay gói thầu. Trong tầm 15 ngày tính từ lúc ngày giao thầu, các bên cần hoàn thiệnthủ tục hướng dẫn và chỉ định thầu bao gồm: sẵn sàng và gửi dự thảo đúng theo đồng cho nhà thầu,trong đó xác minh yêu mong về phạm vi, nội dung quá trình cần thực hiện, thời hạn thực hiện, hóa học lượng công việc cần đạt được vàgiá trị tương ứng để mến thảo, triển khai xong hợp đồng. Trên đại lý kết quảthương thảo hòa hợp đồng, cơ sở trực tiếp có trách nhiệm thống trị gói thầu phê duyệtkết quả chỉ định và hướng dẫn thầu cùng ký kết hợp đồng với nhà thầu được hướng đẫn thầu. Kếtquả chỉ định và hướng dẫn thầu bắt buộc được công khai theo quy định.

2. Đối với gói thầu cơ chế tại Khoản2 Điều 15:

a) mặt mời thầu địa thế căn cứ vào Mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được phê duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợpđồng mang đến nhà thầu được người có thẩm quyền xác định có đủnăng lực cùng kinh nghiệm thỏa mãn nhu cầu yêu mong của gói thầu. Ngôn từ dự thảo phù hợp đồng bao hàm các yêu mong về phạm vi, nội dung công việc cầnthực hiện, thời hạn thực hiện, chất lượng các bước cần đạtđược, giá chỉ trị khớp ứng và những nội dung cần thiết khác;

b) Trên cửa hàng dự thảo thích hợp đồng, bên mờithầu với nhà thầu được đề xuất chỉ định thầu thực hiện thương thảo, triển khai xong hợpđồng làm cửa hàng để phê duyệt công dụng lựa chọn nhà thầu cùng ký phối kết hợp đồng;

c) Ký kết hợp đồng: phù hợp đồng ký kếtgiữa các bên phải cân xứng với ra quyết định phê duyệt tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu,biên bản thương thảo thích hợp đồng và các tài liệu tương quan khác.

3. Đối với những gói thầu được áp dụngquy trình hướng dẫn và chỉ định thầu rút gọn chế độ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; giả dụ cơquan, đơn vị chức năng thấy cần thiết phải tổ chức chỉ định thầu thông thường để bảo đảmMục tiêu quản lý và áp dụng có hiệu quả ngân sách chi tiêu nhà nước thì tổ chức triển khai thực hiệnchỉ định thầu thông thường.

Mục 2. CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Điều 18. Phạm viáp dụng kính chào hàng cạnh tranh

1. Xin chào hàng cạnh tranh được áp dụngđối cùng với gói thầu có giá trị không thực sự 2 tỷ vnđ và nằm trong một trong những trường hòa hợp sau:

a) Gói thầu thương mại dịch vụ phi support thôngdụng, đối chọi giản;

b) Gói thầu sắm sửa tài sản, mặt hàng hóathông dụng (có nhiều người sử dụng và bao gồm nguồn cung ứng đảm bảo, ổn định định), sẵncó trên thị trường (hàng hóa được giao tức thì khi có nhu cầu mà không phải thôngqua mua hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), cóđặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn chỉnh cơsở, tiêu chuẩn chỉnh quốc tế hoặc tiêu chuẩn chỉnh nước ngoài) vàtương đương nhau về chất lượng (có kỹ năng thay thế lẫn nhau do tất cả cùng đặctính kỹ thuật, chức năng sử dụng và những đặc tính khác).

2. Chào hàng tuyên chiến đối đầu được thực hiệnkhi đáp ứng một cách đầy đủ các Điều khiếu nại sau:

a) đầu tư lựa chọn nhà thầu đượcphê duyệt;

b) bao gồm văn phiên bản phê duyệt dự toán mua sắmcủa cấp gồm thẩm quyền.

Điều 19. Quytrình chào hàng cạnh tranh

Mục 3. Sở hữu SẮM TRỰCTIẾP

Điều 20. Phạm vivà Điều kiện áp dụng

1. Buôn bán trực tiếp được áp dụng đốivới gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa tương tự như thuộc thuộc một dự trù mua sắmhoặc thuộc dự toán sắm sửa khác.

2. Sắm sửa trực tiếp được thực hiệnkhi đáp ứng một cách đầy đủ các Điều kiện sau đây:

a) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đượcphê duyệt;

b) có văn phiên bản phê duyệt dự toán mua sắmcủa cấp tất cả thẩm quyền;

c) bên thầu sẽ trúng thầu trải qua đấuthầu thoáng rộng hoặc đấu thầu giảm bớt và đã ký kết hợp đồng triển khai gói thầu trướcđó;

d) Gói thầu có nội dung, tính chấttương tự cùng quy mô nhỏ tuổi hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

đ) Đơn giá của các phần bài toán thuộcgói thầu áp dụng bán buôn trực tiếp không được vượt 1-1 giá của những phần việctương ứng ở trong gói thầu tương tự như đã ký hợp đồng trước đó;

e) Thời hạn tự khi cam kết hợp đồng củagói thầu trước đó đến ngày phê phê duyệt kết quả bán buôn trực tiếp không quá 12tháng.

3. Trường hợp công ty thầu triển khai hợpđồng trước kia không có tác dụng tiếp tục triển khai gói thầu sắm sửa trực tiếpthì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu không giống nếu đáp ứng nhu cầu các yêu cầuvề năng lực, tởm nghiệm, kỹ thuật với giá theo hồ sơ mời thầu và công dụng lựa chọnnhà thầu trước đó.

Điều 21. Quytrình mua sắm trực tiếp

Mục 4. TỰ THỰC HIỆN

Điều 22. Điều kiệnáp dụng

1. Tự triển khai được vận dụng đối vớigói thầu ở trong dự toán mua sắm tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ trong trường thích hợp tổchức trực tiếp quản lý, áp dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chủ yếu vàkinh nghiệm đáp ứng yêu ước của gói thầu.

a) tất cả chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vựchoạt hễ và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu ước của gói thầu;

b) Phải minh chứng và trình bày trongphương án tự thực hiện về khả năng huy rượu cồn nhân sự, trang bị móc, thứ đáp ứngyêu mong về tiến độ tiến hành gói thầu;

c) Đơn vị được giao tiến hành gói thầukhông được chuyển nhượng khối lượng quá trình với tổng số chi phí từ 10% giá bán góithầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu mà lại trên 50 tỷ đồng.

Điều 23. Quytrình từ bỏ thực hiện

Mục 5. LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONGTRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 24. Điều kiệnáp dụng

Trường vừa lòng gói thầu, dự án công trình xuất hiệncác Điều kiện quánh thù, đơn nhất mà không thể áp dụng các bề ngoài lựa chọnnhà thầu cách thức tại những Điều 20, 21, 22, 23, 24 với 25 của LuậtĐấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, quyết địnhphương án chọn lọc nhà thầu.

Điều 25. Quytrình chọn lọc nhà thầu trong trường hợp quánh biệt

2. Căn cứ ý kiến thẩm định của bộ Kếhoạch cùng Đầu tư, người dân có thẩm quyền trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết địnhphương án chắt lọc nhà thầu.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 26. Phía dẫnthi hành

1. Cỗ trưởng những Bộ, ban ngành ngang Bộ,Thủ trưởng những cơ quan không giống ở Trung ương, quản trị Ủy ban nhân dân các cấp chịutrách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tiến hành và kiểm tra việc thựchiện lựa chọn nhà thầu trong sắm sửa tài sản, sản phẩm hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạtđộng liên tiếp của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; ban hành hướng dẫntổ chức triển khai Thông bốn này (nếu thấy phải thiết) trên hiệ tượng đảm bảotuân thủ luật tại Thông bốn này và các quy định của quy định về đấu thầu cóliên quan.

Điều 27. Hiệu lựcthi hành

2. Khi những văn bản quy phi pháp luậtđược dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tứ này được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc nuốm thếbằng văn phiên bản mới thì vận dụng theo những văn bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc cụ thếđó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị những cơ quan, đơn vị phản ánh về bộ Tàichính để nghiên cứu giải quyết./.

Xem thêm: Anh Phát Ra Càng To Khi Nguồn Âm Có Kích Thước Càng Lớn, Âm Phát Ra Càng To Khi Nguồn Âm…………

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - văn phòng công sở TW và những Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng bí thư; - công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng chính phủ; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - tandtc nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - cơ quan TW của các đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, TP ở trong TW; - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Cục chất vấn văn bản - cỗ Tư pháp; - Công báo; - Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ; - Cổng tin tức điện tử bộ Tài chính; - những đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ HCSN (400b).

kimsa88
cf68