Thông tư 71/2017/tt-btc

  -  
Mọi thông tin góp ý, thắc mắc của bạn dân và Đơn vị xin nhấnvào đâyđể bình luận lại với cơ quan ! phòng ban xin được thu nhận và bao gồm giải trình nỗ lực thể, đưa ra tiết./.


Bạn đang xem: Thông tư 71/2017/tt-btc

  ra quyết định số 973/QĐ-STC ngày 08 tháng tư năm 2022 của Sở Tài chính thành phố hải dương về việc công bố công khai triển khai dự toán thu, đưa ra NSNN Quý I năm 2022.   quyết định số 399/QĐ-STC ngày 08 tháng 2 năm 2022 của Sở Tài chính hải dương V/v chào làng công khai tiến hành dự toán thu, bỏ ra NSNN năm 2021.   quyết định số 105/QĐ-STC ngày 12 mon 01 năm 2022 của Sở Tài chính hải dương về việc công bố công khai dự trù thu, chi NSNN năm 2022.   Về việc ban hành quy chế kết hợp công tác giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong hoạt động vui chơi của Sở Tài chính.   thông báo số 1371/TB-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022 V/v phân công trọng trách Giám đốc và các Phó Giám đốcSở Tài chính Hải Dương.   quyết định số 1406/QĐ-STC ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính thành phố hải dương V/v kiện toàn Ban lãnh đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
kiếm tìm kiếm


Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 5 Trang 165 Luyện Tập, Toán Lớp 5 Trang 165 Luyện Tập

link website
-- links website --
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Các Thao Tác Nghị Luận Ngắn Nhất, Soạn Bài: Các Thao Tác Nghị Luận (Chi Tiết)

*