Thông Tư Số 12/2011/Tt-Bgdđt

  -  
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay gắng Văn bạn dạng song ngữ

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, rộng lớn và ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học vày Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành


*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 12/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2005; nguyên tắc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ sở ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy địnhchi huyết và hướng dẫn thi hành một trong những điều của nguyên tắc Giáo dục;Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh trách nhiệm thống trị nhà nước về giáo dục;Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Trung học, bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên Quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư số 12/2011/tt-bgdđt

Ban hành kèmtheo Thông tư này Điều lệ trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học đa dạng vàtrường phổ thông có tương đối nhiều cấp học

Điều 2. Thông tư này có hiệulực tính từ lúc ngày 15 tháng 5 năm 2011.

Thông bốn nàythay thế quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày thứ 2 tháng 4 năm 2007 của bộ trưởngBộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác về việc phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trườngtrung học rộng lớn và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ giáo dục đào tạo Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc cỗ Giáodục cùng Đào tạo, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trungương, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng những trường trung học cơsở, ngôi trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học chịu tráchnhiệm thi hành Thông bốn này.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

ĐIỀU LỆ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNGPHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC(Ban hành cố nhiên Thông tứ số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của cục trưởngBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Điều lệtrường trung học đại lý (THCS), trường trung học nhiều (THPT) và trường phổthông có không ít cấp học biện pháp về tổ chức triển khai và cai quản nhà trường; chương trìnhvà các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; gia tài của trường; quan hệ nam nữ giữanhà trường, mái ấm gia đình và xóm hội.

2. Điều lệnày áp dụng cho những trường THCS, trường thpt và trường phổ thông có khá nhiều cấp học(sau trên đây gọi tầm thường là ngôi trường trung học), tổ chức và cá thể có liên quan.

3. Ngôi trường docác tổ chức tài chính hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư được dụng cụ tại văn bảnkhác.

Điều 2. địa điểm của ngôi trường trung học tập trong hệ thống giáo dục quốcdân

Trường trunghọc là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông của khối hệ thống giáo dục quốc dân. Trường bao gồm tưcách pháp nhân, có tài năng khoản và con dấu riêng.

Điều 3. Trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi của ngôi trường trung học tập

Trường trunghọc bao gồm những nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

1. Tổ chức giảngdạy, học tập cùng các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, lịch trình giáo dụcphổ thông giành cho cấp trung học cơ sở và cấp thpt do bộ trư­ởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành. Công khai minh bạch mục tiêu, ngôn từ các vận động giáo dục, nguồn lực với tàichính, tác dụng đánh giá unique giáo dục.

2. Cai quản lýgiáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới theo nguyên tắc của pháp luật.

3. Tuyển chọn sinhvà đón nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; làm chủ học sinh theo quyđịnh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiệnkế hoạch thông dụng giáo dục vào phạm vi được phân công.

5. Huy động,quản lý, sử dụng những nguồn lực cho vận động giáo dục. Kết hợp với mái ấm gia đình họcsinh, tổ chức triển khai và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sửdụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang máy theo quy định ở trong nhà nước.

7. Tổ chứccho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia chuyển động xã hội.

8. Thực hiệncác chuyển động về kiểm định quality giáo dục.

9. Thực hiệncác nhiệm vụ, quyền lợi khác theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Loại hình và hệ thống trường trung học

1. Trườngtrung học tập được tổ chức triển khai theo hai các loại hình: công lập và tư thục.

a) Trườngcông lập bởi cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền quyết định ra đời và nhà nước trựctiếp quản lí lý. Nguồn chi tiêu xây dựng các đại lý vật chất và kinh phí cho bỏ ra thườngxuyên đa số do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) trường tưthục do các tổ chức thôn hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặccá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền mang đến phép. Mối cung cấp đầutư xây dựng cơ sở vật chất và gớm phí buổi giao lưu của trường tư thục là nguồnngoài ngân sách nhà nước.

2. Các trườngcó một cung cấp học gồm:

a) Trườngtrung học cơ sở;

b) Trườngtrung học tập phổ thông.

3. Những trườngphổ thông có tương đối nhiều cấp học gồm:

a) ngôi trường tiểuhọc với trung học tập cơ sở;

b) Trườngtrung học các đại lý và trung học tập phổ thông;

c) ngôi trường tiểuhọc, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Những trườngchuyên biệt gồm:

a) ngôi trường phổthông dân tộc nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú;

b) Trườngchuyên, ngôi trường năng khiếu;

c) Trườngdành cho tất cả những người tàn tật, khuyết tật;

d) Trườnggiáo dưỡng.

Điều 5. Tên trường, biển khơi tên trường

1. Việc đặttên ngôi trường được điều khoản như sau:

Trường trunghọc các đại lý (hoặc: trung học tập phổ thông; tiểu học và trung học tập cơ sở; trung học cơsở với trung học tập phổ thông; tè học, trung học cơ sở và trung học phổ thông;trung học diện tích lớn chuyên) + tên riêng của trường.

2. Thương hiệu trườngđược ghi trên quyết định thành lập, nhỏ dấu, hải dương tên ngôi trường và sách vở và giấy tờ giao dịch.

3. Hải dương têntrường ghi đều nội dung sau:

a) Góc phíatrên, mặt trái:

- Đối với trườngtrung học tất cả cấp học cao nhất là cấp THCS:

Dòng lắp thêm nhất:Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh với tên huyện(quận, thị xã, thành phố) ở trong tỉnh;

Dòng trang bị hai:Phòng giáo dục đào tạo và đào tạo.

- Đối cùng với trườngtrung học có cấp THPT:

Dòng sản phẩm nhất:Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, thành phố và thương hiệu tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương;

Dòng máy hai:Sở giáo dục và đào tạo.

b) Ở giữa ghitên trường theo nguyên tắc tại Điều 5 của Điều lệ này;

c) dưới cùnglà địa chỉ, số năng lượng điện thoại.

4. Tên trườngvà biển khơi tên trường của trường chăm biệt bao gồm quy chế tổ chức triển khai và hoạt động riêngthì thực hiện theo quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của loại trường siêng biệt đó.

Điều 6. Phân cấp quản lý

1. TrườngTHCS và trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học tất cả cấp học cao nhất là thcs do phònggiáo dục và huấn luyện và giảng dạy quản lý.

2. TrườngTHPT cùng trường phổ thông có nhiều cấp học bao gồm cấp học tối đa là trung học phổ thông do sởgiáo dục và huấn luyện và đào tạo quản lý.

3. Trườngchuyên biệt có quy chế tổ chức triển khai và chuyển động riêng thì tiến hành phân cung cấp quảnlý theo quy chế tổ chức và buổi giao lưu của loại trường siêng biệt đó.

Điều 7. Tổ chức và hoạt động của trường trung học gồm cấp tiểuhọc, trường trung học chuyên biệt cùng trường trung học bốn thục

1. Trườngtrung học gồm cấp tè học đề nghị tuân theo các quy định của Điều lệ này và Điều lệtrường đái học.

2. Những trườngtrung học siêng biệt, ngôi trường trung học tư thục công cụ tại Điều 4 của Điều lệnày tuân theo những quy định của Điều lệ này với quy chế tổ chức và hoạt động củatrường chuyên biệt, trường bốn thục do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất banhành.

Điều 8. Nội quy trường trung học

Các trườngtrung học tập căn cứ những quy định của Điều lệ này và các quy chế, điều lệ quy địnhtại Điều 7 của Điều lệ này (đối với ngôi trường trung học tất cả cấp tiểu học, trườngtrung học chăm biệt, ngôi trường trung học tứ thục) để xây cất nội quy của trườngmình.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀTRƯỜNG

Điều 9. Điều kiện thành lập và hoạt động hoặc chất nhận được thành lập với điều kiệnđể được cho phép hoạt rượu cồn giáo dục

1. Điều kiệnthành lập hoặc chất nhận được thành lập ngôi trường trung học:

a) tất cả Đề ánthành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế tài chính - làng hội và quy hoạchmạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo đã được cơ quan bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề ánthành lập trường xác minh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lịch trình và nội dung giáodục; đất đai, cửa hàng vật chất, thiết bị, vị trí dự kiến xây đắp trường, tổ chứcbộ máy, mối cung cấp lực cùng tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triểnnhà trường.

2. Điều kiệnđể được chất nhận được hoạt cồn giáo dục:

a) bao gồm quyết địnhthành lập hoặc quyết định chất nhận được thành lập trường;

b) có đấtđai, ngôi trường sở, các đại lý vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm củatrường đảm bảo môi ngôi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán cỗ vànhân viên;

d) bao gồm chươngtrình giáo dục và đào tạo và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định tương xứng với từng cấphọc;

đ) có đội ngũnhà giáo với cán bộ cai quản đạt tiêu chuẩn chỉnh về phẩm hóa học và đạt trình độ chuẩn chỉnh đượcđào tạo ra theo cơ chế của mức sử dụng Giáo dục đối với cấp học; đủ về con số theo cơcấu về mô hình giáo viên bảo đảm thực hiện tại chương trình giáo dục đào tạo và tổ chứccác hoạt động giáo dục;

e) có đủ nguồnlực tài bao gồm theo nguyên lý để đảm bảo an toàn duy trì với phát triển hoạt động giáo dục;

g) gồm quy chếtổ chức và hoạt động của nhà trường.

3. Vào thờihạn công cụ cho phép, nếu đơn vị trường gồm đủ các điều kiện theo pháp luật tại khoản2 của Điều này thì được cơ quan có thẩm quyền có thể chấp nhận được hoạt rượu cồn giáo dục; hếtthời hạn điều khoản cho phép, nếu như không đủ đk thì quyết định thành lập hoặcquyết định có thể chấp nhận được thành lập bị thu hồi.

4. Điều kiệnthành lập hoặc có thể chấp nhận được thành lập so với trường trung học chăm biệt được thựchiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường chăm biệt.

Điều 10. Thẩm quyền thành lập và hoạt động hoặc cho phép thành lập; chophép vận động giáo dục

1. Chủ tịch Uỷban quần chúng huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc (sau phía trên gọi bình thường là cấphuyện) quyết định thành lập và hoạt động hoặc chất nhận được thành lập so với trường trung học cơ sở và trườngphổ thông có khá nhiều cấp học tất cả cấp học cao nhất là THCS; chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau phía trên gọi phổ biến là cấp tỉnh) quyếtđịnh thành lập hoặc cho phép thành lập đối với các trường thpt và trường phổthông có không ít cấp học gồm cấp học cao nhất là THPT.

2. Trưởngphòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo quyết định có thể chấp nhận được hoạt đụng giáo dục đối với trườngtrường trung học cơ sở và ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học tất cả cấp học tối đa là THCS;Giám đốc sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy quyết định có thể chấp nhận được hoạt động giáo dục và đào tạo đối vớitrường thpt và ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học tất cả cấp học cao nhất là THPT.

Điều 11. Hồ nước sơ cùng trình tự, thủ tục ra đời hoặc mang lại phépthành lập; có thể chấp nhận được hoạt cồn giáo dục so với trường trung học

1. Hồ sơ đềnghị ra đời hoặc chất nhận được thành lập trường trung học:

a) Đề ánthành lập trường;

b) Tờ trình vềĐề án thành lập và hoạt động trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

c) Sơ yếu lílịch kèm theo phiên bản sao văn bằng, chứng từ hợp lệ của tín đồ dự kiến bố trí làmHiệu trưởng;

d) Ý kiến bằngvăn phiên bản của các cơ quan có tương quan về việc ra đời hoặc có thể chấp nhận được thành lậptrường;

đ) report giảitrình bài toán tiếp thu ý kiến của các cơ quan liêu có liên quan và báo cáo bổ sung theoý kiến chỉ huy của Ủy ban cấp cho huyện hoặc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh (nếu có).

2. Trình tự,thủ tục thành lập hoặc chất nhận được thành lập trường trung học:

a) Uỷ ban nhândân cấp cho xã, phường, thị xã (sau trên đây gọi thông thường là cấp cho xã) so với trường THCSvà ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học gồm cấp học cao nhất là THCS; Uỷ ban nhândân cấp cho huyện so với trường thpt và ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học gồm cấp họccao tốt nhất là THPT; tổ chức triển khai hoặc cá nhân đối với những trường trung học tứ thục cótrách nhiệm lập hồ sơ theo điều khoản tại khoản 1 của Điều này;

b) phòng giáodục và giảng dạy (đối cùng với trường thcs và trường phổ thông có rất nhiều cấp học tất cả cấphọc tối đa là THCS), sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (đối cùng với trường thpt và ngôi trường phổthông có nhiều cấp học tất cả cấp học cao nhất là THPT) chào đón hồ sơ, cẩn thận điềukiện thành lập trường theo lý lẽ tại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ này. Trongthời hạn 20 ngày làm cho việc kể từ ngày dìm đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ, ví như thấy đầy đủ điều kiện,cơ quan tiếp nhận hồ sơ có chủ kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ ý kiến đề nghị thành lậphoặc có thể chấp nhận được thành lập trường mang lại Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trườngTHCS cùng trường phổ thông có rất nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) hoặc cấptỉnh (đối với trường thpt và trường phổ thông có nhiều cấp học bao gồm cấp học caonhất là THPT);

c) Ủy bannhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh nhấn hồ sơ, cẩn thận điều kiện ra đời trườngtheo pháp luật tại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ này. Vào thời hạn trăng tròn ngày có tác dụng việckể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đúng theo lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thànhlập hoặc có thể chấp nhận được thành lập đối với trường thcs và trường phổ thông có rất nhiều cấphọc tất cả cấp học tối đa là THCS; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lậphoặc cho phép thành lập đối với trường trung học phổ thông và ngôi trường phổ thông có không ít cấp họccó cấp học cao nhất là THPT. Ngôi trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc không chophép thành lập trường, cơ quan bao gồm thẩm quyền thành lập và hoạt động hoặc chất nhận được thành lậptrường trung học bao gồm văn phiên bản thông báo mang đến cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõlí vì và hướng giải quyết.

3. Hồ sơ đềnghị được cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:

a) Tờ trình đềnghị có thể chấp nhận được nhà trường vận động giáo dục;

b) Quyết địnhthành lập hoặc được cho phép thành lập trường;

c) Văn bạn dạng thẩmđịnh của các cơ quan lại có tương quan về những điều kiện qui định tại khoản 2 Điều 9của Điều lệ này.

4. Trình tự,thủ tục có thể chấp nhận được nhà trường vận động giáo dục:

a) Trườngtrung học tập công lập, thay mặt của tổ chức hoặc cá thể đối với ngôi trường trung họctư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị chất nhận được hoạt động giáo dục đào tạo theo quy địnhtại khoản 3 của Điều này;

b) phòng giáodục và huấn luyện và giảng dạy (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có khá nhiều cấp học gồm cấphọc tối đa là THCS), sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (đối cùng với trường thpt và ngôi trường phổthông có không ít cấp học bao gồm cấp học tối đa là THPT) dìm hồ sơ, chú ý điều kiệnđể được chất nhận được hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệnày. Vào thời hạn trăng tròn ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận đủ hồ nước sơ đúng theo lệ, Trưởngphòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (đối cùng với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có khá nhiều cấphọc có cấp học cao nhất là THCS), người có quyền lực cao sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (đối với trườngTHPT với trường phổ thông có khá nhiều cấp học gồm cấp học cao nhất là THPT) ra quyếtđịnh cho phép nhà ngôi trường tổ chức vận động giáo dục. Trường hợp chưa quyết địnhcho phép vận động giáo dục, cơ quan tất cả thẩm quyền cho phép hoạt cồn giáo dụccó văn bản thông báo mang đến trường hiểu rõ lí bởi vì và hướng giải quyết.

Điều 12. Sáp nhập, chia, tách trường trung học tập

1. Việc sáp nhập, chia, tách trường phải bảo đảm an toàn các yêu thương cầusau:

a) phù hợp vớiquy hoạch mạng lưới giáo dục và thỏa mãn nhu cầu yêu mong phát triển kinh tế - làng mạc hội củađịa phương;

b) Bảo đảmquyền lợi của cán cỗ quản lý, giáo viên và nhân viên;

c) đảm bảo antoàn và nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cấp chất lượng và hiệu quả giáo dục.

2. Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và hoạt động hoặc được cho phép thànhlập thì gồm thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, bóc trường. Trường vừa lòng sáp nhậpgiữa những trường không vày cùng một cấp gồm thẩm quyền ra đời thì cấp tất cả thẩmquyền cao hơn nữa quyết định; trường đúng theo cấp tất cả thẩm quyền thành lập và hoạt động ngang nhau thìcấp có thẩm quyền ngang bằng đó thỏa thuận quyết định.

3. Hồ nước sơ, trình tự và giấy tờ thủ tục sáp nhập, chia, tách bóc trường đểthành lập hoặc có thể chấp nhận được thành lập trường mới tuân theo các quy định trên Điều 11của Điều lệ này.

Điều 13. Đình chỉ vận động giáo dục của ngôi trường trung học

1. Việc đình chỉ vận động giáo dục của ngôi trường trung học đượcthực hiện tại khi xẩy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) tất cả hành vigian lận nhằm được có thể chấp nhận được hoạt rượu cồn giáo dục;

b) ko bảođảm một trong các điều kiện biện pháp tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này;

c) fan chophép chuyển động giáo dục không đúng thẩm quyền;

d) không triểnkhai vận động giáo dục trong thời hạn 01 năm tính từ lúc ngày được phép hoạt độnggiáo dục;

đ) Vi phạmquy định của quy định về giáo dục đào tạo bị xử phạt phạm luật hành chính ở mức độ phảiđình chỉ;

e) Vi phạmnghiêm trọng những quy định về mục tiêu, kế hoạch, quality giáo dục, quy chếchuyên môn, quy chế thi cử;

f) những trườnghợp phạm luật khác theo pháp luật của pháp luật.

2. Người dân có thẩm quyền có thể chấp nhận được hoạt động giáo dục và đào tạo thì tất cả thẩmquyền ra quyết định đình chỉ vận động giáo dục ở trong nhà trường. Quyết định đình chỉhoạt cồn giáo dục của nhà trường phải khẳng định rõ nguyên nhân đình chỉ hoạt độnggiáo dục, thời hạn đình chỉ; những biện pháp bảo đảm an toàn quyền lợi của giáo viên,nhân viên, học viên và fan lao động trong trường. đưa ra quyết định đình chỉ hoạt độnggiáo dục của trường buộc phải được ra mắt công khai trên những phương luôn tiện thông tinđại chúng.

3. Trình tự, giấy tờ thủ tục đình chỉ vận động giáo dục của trườngtrung học:

a) khi trườngtrung học vi phạm quy định trên khoản 1 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (đốivới trường thcs và trường phổ thông có khá nhiều cấp học gồm cấp học tối đa làTHCS), sở giáo dục đào tạo và giảng dạy (đối cùng với trường trung học phổ thông và ngôi trường phổ thông gồm nhiềucấp học bao gồm cấp học tối đa là THPT) tổ chức kiểm tra, nhận xét mức độ vi phạm;

b) Trưởngphòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy (đối với trường trung học bởi vì Uỷ ban nhân dân cấp huyệnra quyết định thành lập), người có quyền lực cao sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo (đối với trường trunghọc vì Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh ra quyết định thành lập) căn cứ mức độ vi phạm,ra quyết định đình chỉ chuyển động giáo dục của ngôi trường và báo cáo cơ quan bao gồm thẩmquyết định thành lập và hoạt động hoặc chất nhận được thành lập trường.

c) Sau thời hạnđình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn tới việc đình chỉ được khắc chế và đơn vị chức năng bịđình chỉ gồm hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục quay trở lại (thực hiện nay theo quy địnhtại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này) thì người dân có thẩm quyền ra quyết định đình chỉra quyết định cho phép nhà trường chuyển động giáo dục trở lại. Trong trường hợpchưa được cho phép hoạt cồn giáo dục trở lại thì người dân có thẩm quyền quyết địnhđình chỉ hoạt động giáo dục tất cả văn phiên bản thông báo cho trường hiểu rõ lí bởi và hướnggiải quyết.

4. Làm hồ sơ đình chỉ vận động giáo dục:

a) Quyết địnhthành lập đoàn kiểm tra;

b) Biên bảnkiểm tra;

c) Quyết địnhđình chỉ hoạt động giáo dục.

Điều 14. Giải thể trường trung học

1. Ngôi trường trung học bị giải thể khi xảy ra một trong các trườnghợp sau đây:

a) Vi phạmnghiêm trọng các quy định về quản ngại lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

b) hết thời hạnđình chỉ vận động giáo dục mà không khắc phục và hạn chế được nguyên nhân dẫn mang lại việcđình chỉ;

c) Mục tiêu,nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trườngkhông còn tương xứng với nhu yếu phát triển kinh tế - thôn hội của địa phương;

d) Theo đềnghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

2. Cấp gồm thẩm quyền quyết định thành lập hoặc có thể chấp nhận được thànhlập thì tất cả thẩm quyền ra quyết định giải thể đơn vị trường.

3. Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo (đối với ngôi trường trung học vày Uỷban nhân dân cung cấp huyện ra đưa ra quyết định thành lập); sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện (đối vớitrường trung học vì Uỷ ban nhân dân cấp cho tỉnh ra ra quyết định thành lập); tổ chức,cá nhân thành lập và hoạt động trường (đối với ngôi trường trung học tư thục) tạo ra phương ángiải thể bên trường, trình cơ quan bao gồm thẩm quyền ra ra quyết định giải thể nhà trường.Quyết định giải thể nhà trường phải khẳng định rõ vì sao giải thể; những biện pháp đảmbảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học tập sinh. Ra quyết định giải thể công ty trườngphải được chào làng công khai trên những phương tiện tin tức đại chúng.

4. Trình tự, giấy tờ thủ tục giải thể ngôi trường trung học:

a) phòng giáodục và đào tạo và huấn luyện (đối cùng với trường thcs và trường phổ thông có khá nhiều cấp học có cấphọc tối đa là THCS), sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy (đối với trường thpt và ngôi trường phổthông có rất nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) tổ chức triển khai kiểm tra, tiến công giámức độ vi phạm luật theo lao lý tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 của Điều này hoặcxem xét ý kiến đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; report bằng văn phiên bản đềnghị cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc được cho phép thành lập ngôi trường ra quyết địnhgiải thể đơn vị trường.

b) cơ quan cóthẩm quyền thành lập hoặc được cho phép thành lập ngôi trường ra đưa ra quyết định giải thể nhàtrường trong tầm 20 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Hồ sơ giải thể công ty trường:

a) Trườngtrung học tập giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều này, làm hồ sơ gồm:

- Tờ trìnhxin giải thể của tổ chức, cá thể hoặc bệnh cứ vi phạm luật điểm a khoản 1 Điềunày;

- Quyết địnhthành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bạn dạng kiểmtra;

- Tờ trình đềnghị giải thể ở trong nhà giáo dục và giảng dạy (đối cùng với trường thcs và ngôi trường phổthông có khá nhiều cấp học tất cả cấp học tối đa là THCS), sở giáo dục đào tạo và huấn luyện (đốivới trường thpt và ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học tất cả cấp học cao nhất làTHPT).

b) Trườngtrung học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều này, hồ sơ gồm:

- hồ sơ đìnhchỉ hoạt động giáo dục;

- những văn bảnvề câu hỏi không hạn chế được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đềnghị giải thể ở trong nhà giáo dục và huấn luyện và đào tạo (đối cùng với trường trung học cơ sở và trường phổthông có khá nhiều cấp học bao gồm cấp học tối đa là THCS), sở giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện (đốivới trường thpt và ngôi trường phổ thông có không ít cấp học có cấp học tối đa làTHPT).

Điều 15. Lớp, tổ học sinh

1. Lớp

a) học tập sinhđược tổ chức theo lớp. Mỗi lớp tất cả lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó bởi tập thể lớp bầura vào đầu tưng năm học;

b) mỗi lớp ởcác cấp thcs và thpt có không thật 45 học sinh;

c) Số họcsinh trong những lớp của trường siêng biệt được lý lẽ trong quy định tổ chứcvà hoạt đông của trường siêng biệt.

2. Mỗi lớp đượcchia thành nhiều tổ học tập sinh. Từng tổ không thật 12 học sinh, bao gồm tổ trưởng, 1 tổphó do các thành viên của tổ thai ra vào đầu hàng năm học.

Điều 16. Tổ chuyên môn

1. Hiệu trưởng,các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác làm việc thư viện, vật dụng giáodục, cán cỗ làm công tác support cho học sinh của ngôi trường trung học tập được tổ chứcthành tổ chuyên môn theo môn học, đội môn học tập hoặc đội các vận động ở từng cấphọc THCS, THPT. Từng tổ trình độ chuyên môn có tổ trưởng, từ là 1 đến 2 tổ phó chịu đựng sự quảnlý lãnh đạo của Hiệu trưởng, bởi vì Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở ra mắt của tổchuyên môn với giao trọng trách vào đầu năm mới học.

2. Tổ chuyênmôn có những trọng trách sau:

a) Xây dựngvà triển khai kế hoạch hoạt động chung của tổ, phía dẫn chế tạo và quản lý kếhoạch cá nhân của tổ viên theo planer dạy học, bày bán chương trình cùng cáchoạt động giáo dục khác trong phòng trường;

b) tổ chức bồidưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia tiến công giá, xếp loại những thành viên của tổtheo điều khoản của chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo trung học và những quy định khác hiệnhành;

c) Giới thiệutổ trưởng, tổ phó;

d) Đề xuấtkhen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

3. Tổ chuyênmôn sinh hoạt hai tuần một lần và rất có thể họp đột nhiên xuất theo yêu mong công việchay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Điều 17. Tổ Văn phòng

1. Từng trườngtrung học tập có một nhóm Văn phòng, bao gồm viên chức làm công tác làm việc văn thư, kế toán, thủquỹ, y tế trường học tập và nhân viên khác.

2. Tổ Vănphòng tất cả tổ trưởng cùng tổ phó, bởi vì Hiệu trưởng chỉ định và giao nhiệm vụ.

3. Tổ Vănphòng sinh hoạt nhị tuần một đợt và các sinh hoạt không giống khi mong muốn công việchay khi Hiệu trưởng yêu thương cầu.

Điều 18. Hiệu trưởng với Phó Hiệu trưởng

1. Từng trườngtrung học bao gồm Hiệu trưởng và một vài Phó Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là5 năm, thời hạn đảm nhận dùng cho Hiệu trưởng không thực sự 2 nhiệm kỳ tại 1 trườngtrung học.

2. Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng cần có những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Về trình độđào sản xuất và thời hạn công tác: yêu cầu đạt trình độ chuẩn chỉnh được đào tạo và giảng dạy của nhàgiáo theo luật của cách thức Giáo dục so với cấp học, đạt trình độ chuẩn đượcđào tạo nên ở cấp học tối đa đối với trường phổ thông có nhiều cấp học cùng đã dạyhọc ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu,vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xã hội quan trọng khókhăn) ở cung cấp học đó;

b) Hiệu trưởngphải đạt tiêu chuẩn chỉnh quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường trung học phổ thông vàtrường phổ thông có không ít cấp học. Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩnnghề nghiệp giáo viên cung cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm những nhiệm vụdo Hiệu trưởng phân công.

3. Thẩm quyềnbổ nhiệm hoặc thừa nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học:

Trưởng phònggiáo dục và giảng dạy (đối cùng với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có tương đối nhiều cấp họccó cấp học cao nhất là THCS), chủ tịch sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo (đối cùng với trườngTHPT cùng trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học bao gồm cấp học tối đa là THPT) ra quyếtđịnh chỉ định Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng so với trường công lập, công nhậnHiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện những quytrình chỉ định cán bộ theo khí cụ hiện hành của phòng nước. Nếu đơn vị trường đãcó Hội đồng trường, quá trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởngđược tiến hành trên cơ sở trình làng của Hội đồng trường.

4. Tín đồ cóthẩm quyền chỉ định thì có quyền bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệutrưởng ngôi trường trung học.

Điều 19. Trách nhiệm và quyền lợi của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

1. Nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của Hiệu trưởng

a) Xây dựng,tổ chức cỗ máy nhà trường;

b) Thực hiệncác quyết nghị của Hội đồng trường được lý lẽ tại khoản 3 Điều đôi mươi của Điều lệnày;

c) Xây dựngquy hoạch phát triển nhà trường; tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụnăm học; báo cáo, đánh giá tác dụng thực hiện trước Hội đồng trường và các cấpcó thẩm quyền;

d) Thành lậpcác tổ siêng môn, tổ công sở và những hội đồng support trong bên trường; xẻ nhiệmtổ trưởng, tổ phó; lời khuyên các thành viên của Hội đồng trường trình cấp bao gồm thẩmquyền quyết định;

đ) quản ngại lýgiáo viên, nhân viên; cai quản chuyên môn; cắt cử công tác, kiểm tra, đánhgiá xếp một số loại giáo viên, nhân viên; triển khai công tác khen thưởng, kỉ cơ chế đốivới giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký kết hợpđồng lao động; tiếp nhận, điều rượu cồn giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định của Nhànước;

e) làm chủ họcsinh cùng các hoạt động của học sinh vị nhà ngôi trường tổ chức; xét coi sóc kết quảđánh giá, xếp một số loại học sinh, ký xác thực học bạ, ký xác nhận xong chươngtrình tiểu học tập cho học viên tiểu học (nếu có) của ngôi trường phổ thông có không ít cấphọc và ra quyết định khen thưởng, kỷ phương pháp học sinh;

g) quản lýtài chính, tài sản trong phòng trường;

h) Thực hiệncác cơ chế chính sách của phòng nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổchức tiến hành quy chế dân công ty trong hoạt động vui chơi của nhà trường; thực hiện côngtác xóm hội hoá giáo dục ở trong phòng trường;

i) chỉ huy thựchiện các phong trào thi đua, những cuộc vận tải của ngành; thực hiện công khai minh bạch đốivới đơn vị trường;

k) Được đào tạonâng cao trình độ, tu dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ và hưởng các chế độ, chínhsách theo cách thức của pháp luật.

2. Nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của Phó Hiệu trưởng

a) Thực hiệnvà phụ trách trước Hiệu trưởng về trách nhiệm được Hiệu trưởng phân công;

b) thuộc vớiHiệu trưởng phụ trách trước cấp trên về phần vấn đề được giao;

c) thế mặtHiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

d) Được đào tạonâng cao trình độ, tu dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ và hưởng các chế độ, chínhsách theo vẻ ngoài của pháp luật.

Xem thêm: 101+ Lời Chúc Sinh Nhật Hay Nhất, 320 Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Nhất

Điều 20. Hội đồng trường

1. Hội đồngtrường so với trường trung học công lập, Hội đồng quản trị so với trườngtrung học bốn thục (sau trên đây gọi bình thường là Hội đồng trường) là tổ chức triển khai chịu tráchnhiệm quyết định về phương hướng buổi giao lưu của nhà trường, huy động và giám sátviệc sử dụng các nguồn lực giành cho nhà trường, gắn thêm nhà trường với cộng đồng vàxã hội, bảo đảm an toàn thực hiện kim chỉ nam giáo dục.

2. Tổ chức cơ cấu tổchức của Hội đồng ngôi trường trung học công lập:

Hội đồng trườnggồm: thay mặt đại diện tổ chức Đảng cùng sản Việt Nam, bgh nhà trường, đại diệnCông đoàn, thay mặt Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ chí minh (nếu có), đại diện cáctổ siêng môn, đại diện tổ Văn phòng.

Hội đồng trườngcó nhà tịch, 1 thư ký và những thành viên khác. Tổng số member của Hội đồngtrường từ bỏ 9 mang đến 13 người.

3. Nhiệm vụvà quyền lợi của Hội đồng ngôi trường trung học công lập:

a) Quyết nghịvề mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng trở nên tân tiến của nhàtrường;

b) Quyết nghịvề quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của nhà trường đểtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết nghịvề công ty trương sử dụng tài chính, tài sản của phòng trường;

d) Giám sátviệc tiến hành các quyết nghị của Hội đồng trường, việc triển khai quy chế dânchủ trong các hoạt động của nhà trường; đo lường các buổi giao lưu của nhà trường.

4. Hoạt độngcủa Hội đồng trường trung học tập công lập:

a) Hội đồngtrường họp thường kỳ tối thiểu ba lần trong một năm. Trong trường hợp nên thiết,khi Hiệu trưởng hoặc không nhiều nhất một phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị,Chủ tịch Hội đồng trường gồm quyền triệu tập phiên họp phi lý để giải quyếtnhững vụ việc phát sinh trong quy trình thực hiện nhiệm vụ và quyền lợi của nhàtrường. Quản trị Hội đồng trường có thể mời thay mặt đại diện Ban đại diện cha mẹ họcsinh của trường, thay mặt chính quyền với đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp củaHội đồng ngôi trường khi bắt buộc thiết.

b) Phiên họpHội đồng ngôi trường được coi là hợp lệ khi có mặt từ cha phần bốn số member của Hộiđồng trở lên (trong đó có quản trị Hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trường đượcthông qua bằng biểu quyết hoặc lấy chủ kiến bằng văn bản tại cuộc họp và chỉ còn cóhiệu lực khi được tối thiểu hai phần ba số thành viên xuất hiện tại buổi họp nhấttrí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.

c) Hiệu trưởngnhà trường tất cả trách nhiệm triển khai các quyết nghị của Hội đồng ngôi trường về nhữngnội dung được điều khoản tại khoản 3 của Điều này. Ví như Hiệu trưởng không độc nhất vô nhị trívới quyết nghị của Hội đồng trường yêu cầu kịp thời báo cáo xin chủ ý cơ quan liêu quảnlý giáo dục đào tạo cấp bên trên trực tiếp trong phòng trường. Trong thời hạn chờ chủ kiến củacơ quan bao gồm thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải triển khai theo quyết nghị của Hội đồngtrường đối với những sự việc không trái với quy định hiện hành và Điều lệ này.

5. Thủ tụcthành lập Hội đồng ngôi trường trung học công lập:

Căn cứ cơ cấutổ chức, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và hoạt động của Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổnghợp list nhân sự vày tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể bên trườnggiới thiệu, có tác dụng tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện (đối cùng với trườngTHCS và trường phổ thông có rất nhiều cấp học tất cả cấp học cao nhất là THCS), Giám đốcsở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo (đối với trường thpt và ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp họccó cấp cho học tối đa là THPT) ra quyết định ra đời Hội đồng trường.

Chủ tịch Hộiđồng trường do các thành viên của Hội đồng bầu; thư kí do chủ tịch Hội đồng chỉđịnh.

Nhiệm kì củaHội đồng ngôi trường là 5 năm. Hằng năm, nếu tất cả yêu cầu bỗng xuất về câu hỏi thay đổinhân sự, Hiệu trưởng có tác dụng văn bạn dạng đề nghị người dân có thẩm quyền ra ra quyết định bổsung, khiếu nại toàn Hội đồng trường.

6. Nhiệm vụ,quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức tổ chức và buổi giao lưu của Hội đồng trường củatrường tứ thục được tiến hành theo Quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của trường tiểuhọc, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học thêm và trường rộng lớn cónhiều cấp cho học loại hình tư thục.

Điều 21. Những hội đồng không giống trong nhà trường

1. Hội đồngthi đua với khen thưởng

Hội đồng thiđua khen thưởng được thành lập và hoạt động vào đầu hàng năm học sẽ giúp Hiệu trưởng tổ chứccác phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng so với cán bộ, giáoviên, nhân viên, học viên trong công ty trường. Hội đồng thi đua khen thưởng vì Hiệutrưởng thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng,Bí thư cấp ủy Đảng cùng sản Việt Nam, quản trị Công đoàn, túng thư Đoàn Thanhniên cùng sản tp hcm (nếu có), Tổng phụ trách Đội thiếu thốn niên tiền phong HồChí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng công sở và các giáoviên nhà nhiệm lớp.

2. Hội đồng kỷluật

a) Hội đồng kỷluật được ra đời để xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc.Hội đồng kỷ công cụ do Hiệu trưởng quyết định thành lập và cai quản tịch. Các thànhviên của Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, túng bấn thư Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước ChíMinh (nếu có), Tổng phụ trách Đội thiếu hụt niên tiền phong hcm (nếu có),giáo viên công ty nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số trong những giáo viên có kinh nghiệmgiáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường;

b) Hội đồng kỷluật được thành lập để xét và kiến nghị xử lí kỷ luật so với cán bộ, giáo viên,viên chức không giống theo từng vụ việc. Bài toán thành lập, yếu tắc và hoạt động vui chơi của Hộiđồng này được thực hiện theo hình thức của pháp luật.

3. Hiệu trưởngcó thể ra đời các hội đồng support khác theo yêu cầu rõ ràng của từng công việc.Nhiệm vụ, thành phần với thời gian buổi giao lưu của các hội đồng này vì chưng Hiệu trưởngquy định.

Điều 22. Tổ chức Đảng cùng sản vn và các đoàn thể trongnhà trường

1. Tổ chức triển khai ĐảngCộng sản việt nam trong nhà trường lãnh đạo nhà ngôi trường và vận động trong khuônkhổ Hiến pháp cùng pháp luật.

2. Công đoàn,Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Đội thiếu thốn niên chi phí phong sài gòn vàcác tổ chức xã hội không giống trong nhà trường chuyển động theo hình thức của pháp luậtnhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Điều 23. Cai quản tài sản, tài chính

Việc quản ngại lýtài chính, tài sản của phòng trường yêu cầu tuân theo những quy định của pháp luật vàcác quy định của cục Tài thiết yếu và Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; những thành viên của trườngcó trách nhiệm bảo đảm an toàn tài sản đơn vị trường.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠTĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 24. Chương trình giáo dục

1. Trườngtrung học thực hiện chương trình giáo dục, planer dạy học do bộ trưởng liên nghành Bộ Giáodục với Đào sản xuất ban hành; triển khai kế hoạch thời hạn năm học theo phía dẫn củaBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo cân xứng với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Căn cứchương trình giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây đắp kế hoạchvà thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy dỗ học.

4. Học tập sinhkhuyết tật học tập hòa nhập được triển khai kế hoạch dạy dỗ học linh hoạt tương xứng vớikhả năng của từng cá nhân và phép tắc về giáo dục và đào tạo hòa nhập dành cho những người khuyếttật.

Điều 25. Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài bác tập, thiếtbị dạy học và tài liệu xem thêm

1. Sách giáokhoa, sách giáo viên, sách bài xích tập và thiết bị dạy dỗ học áp dụng trong giảng dạyvà học hành tại ngôi trường trung học tập do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra quy định.

2. Bên trườngtrang bị tư liệu tham khảo giao hàng cho chuyển động giảng dạy và nghiên cứu và phân tích củagiáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tìm hiểu thêm để nâng cao chấtlượng dạy học. đều tổ chức, cá thể không được ép buộc học sinh phải cài tài liệutham khảo.

Điều 26. Các vận động giáo dục

1. Các hoạt độnggiáo dục bao gồm hoạt rượu cồn trong tiếng lên lớp và chuyển động ngoài giờ đồng hồ lên lớp nhằmgiúp học sinh phát triển trọn vẹn về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ vàcác kĩ năng cơ bản, phạt triển năng lực cá nhân, kĩ năng động và sáng tạo,xây dựng tư cách và nhiệm vụ công dân; chuẩn bị cho học viên tiếp tục họclên hoặc đi vào cuộc sống thường ngày lao động.

2. Hoạt độnggiáo dục trong giờ đồng hồ lên lớp được thực hiện thông qua việc dạy học các môn học bắtbuộc cùng tự lựa chọn trong chương trình giáo dục của cung cấp học do bộ trưởng liên nghành Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành.

3. Hoạt độnggiáo dục ko kể giờ lên lớp bao gồm các chuyển động ngoại khoá về khoa học, văn học,nghệ thuật, thể dục thể thao thể thao, an ninh giao thông, phòng kháng tệ nạn xã hội,giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo kỹ năngsống nhằm mục tiêu phát triển toàn diện và tu dưỡng năng khiếu; các chuyển động vui chơi,tham quan, du lịch, chia sẻ văn hoá, giáo dục đào tạo môi trường; vận động từ thiệnvà các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi họcsinh.

Điều 27. Khối hệ thống hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục

Hệ thống hồsơ, sổ sách theo dõi vận động giáo dục trong trường gồm:

1. Đối vớinhà trường:

a) Sổ đăng bộ;

b) Sổ theodõi học viên chuyển đi, chuyển đến;

c) Sổ theodõi phổ cập giáo dục;

d) Sổ call tênvà ghi điểm;

đ) Sổ ghi đầubài;

e) học tập bạ họcsinh;

g) Sổ cai quản lýcấp vạc văn bằng, triệu chứng chỉ;

h) Sổ nghịquyết ở trong nhà trường với nghị quyết của Hội đồng trường;

i) hồ sơ thiđua;

k) làm hồ sơ kiểmtra, reviews giáo viên và nhân viên;

l) làm hồ sơ kỷluật;

m) Sổ quản lývà hồ sơ giữ trữ những văn bản, công văn đi, đến;

n) Sổ cai quản lýtài sản, sản phẩm giáo dục;

o) Sổ quản lí lýtài chính;

p) hồ sơ quảnlý thư viện;

q) làm hồ sơ theodõi mức độ khoẻ học tập sinh;

r) hồ sơ giáodục so với học sinh tàn tật (nếu có).

2. Đối cùng với tổchuyên môn: Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn cùng nội dung các cuộc họpchuyên môn.

3. Đối vớigiáo viên:

a) Giáo án(bài soạn);

b) Sổ ghi kếhoạch huấn luyện và ghi chép sinh hoạt siêng môn, dự giờ, thăm lớp;

c) Sổ điểm cánhân;

d) Sổ chủ nhiệm(đối với cô giáo làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp).

Điều 28. Đánh giá tác dụng học tập của học tập sinh

1. Học sinhđược kiểm tra, tiến công giá kết quả học tập, rèn luyện theo Quy chế reviews và xếploại học viên của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

2. Việc ra đềkiểm tra bắt buộc theo các bước biên biên soạn đề và căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹnăng trong lịch trình môn học do Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra quy định.

3. Bài toán đánhgiá học sinh phải đảm bảo yêu cầu chủ yếu xác, toàn diện, công bằng, khách hàng quan,công khai cùng phát triển năng lực tự reviews của học tập sinh; áp dụng kiểm trađánh giá đựng điều chỉnh hoạt động dạy và học. Kết quả đánh giá cùng xếp các loại họcsinh yêu cầu được thông báo cho gia đình ít tốt nhất là vào thời điểm cuối học kỳ và thời điểm cuối năm học.

4. Học sinhtiểu học tập ở ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học học hết công tác tiểu học, cóđủ đk theo quy định của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên thì được Hiệutrưởng ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học xác thực việc chấm dứt chương trìnhtiểu học.

5. Học sinh họchết công tác THCS, gồm đủ đk theo quy định của cục trưởng cỗ Giáo dụcvà Đào tạo thành thì được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy cấp bằng tốt nghiệp THCS.

6. Học sinh họchết chương trình THPT, gồm đủ điều kiện theo quy định của cục trưởng cỗ Giáo dụcvà Đào tạo thành thì được dự thi tốt nghiệp với nếu đạt yêu ước thì được chủ tịch sởgiáo dục và huấn luyện cấp bằng xuất sắc nghiệp THPT.

Điều 29. Giữ gìn với phát huy truyền thống lịch sử nhà trường

1. Trườngtrung học có phòng truyền thống lâu đời để duy trì gìn đầy đủ tài liệu, hiện tại vật tất cả liênquan cho tới việc thành lập và hoạt động và phát triển ở trong phòng trường để giao hàng nhiệm vụ giáo dụctruyền thống cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Từng trườngcó thể lựa chọn 1 ngày những năm làm ngày truyền thống cuội nguồn của trường.

3. Học tập sinhcũ của ngôi trường được thành lập và hoạt động ban liên lạc để giữ lại gìn cùng phát huy truyền thống lâu đời tốtđẹp ở trong phòng trường, huy động những nguồn lực sẽ giúp đỡ bên trường trong câu hỏi thựchiện mục tiêu, nguyên tắc giáo dục.

Chương IV

GIÁO VIÊN

Điều 30. Cô giáo trường trung học tập

Giáo viên trườngtrung học là người làm trọng trách giảng dạy, giáo dục đào tạo trong nhà trường, gồm: Hiệutrưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên cỗ môn, cô giáo làm công tác làm việc Đoàn thanhniên cùng sản tp hcm (bí thư, phó túng thiếu thư hoặc trợ lý thanh niên, cầm vấnĐoàn), giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu thốn niên tiền phong sài gòn (đốivới ngôi trường trung học gồm cấp tiểu học tập hoặc cấp cho THCS), gia sư làm công tác tưvấn mang lại học sinh.

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học

1. Giáo viênbộ môn gồm những trọng trách sau đây:

a) dạy dỗ học vàgiáo dục theo chương trình, planer giáo dục, kế hoạch dạy học trong phòng trườngtheo chế độ làm câu hỏi của gia sư do bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên quy định;quản lý học viên trong các chuyển động giáo dục vày nhà ngôi trường tổ chức; tham giacác hoạt động của tổ chăm môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáodục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

b) Tham giacông tác thông dụng giáo dục làm việc địa phương;

c) Rèn luyệnđạo đức, tiếp thu kiến thức văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng,hiệu quả đào tạo và giảng dạy và giáo dục; áp dụng các phương thức dạy học theo hướngphát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện cách thức tự học củahọc sinh;

d) Thực hiệnĐiều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra,đánh giá bán của Hiệu trưởng và những cấp làm chủ giáo dục;

đ) duy trì gìn phẩmchất, danh dự, uy tín ở trong phòng giáo, gương chủng loại trước học sinh; yêu quý yêu, tôntrọng học sinh, đối xử công bình với học sinh, bảo vệ các quyền cùng lợi íchchính xứng đáng của học sinh; đoàn kết, trợ giúp đồng nghiệp; sinh sản dựng môi trường họctập và thao tác làm việc dân chủ, thân thiện, hòa hợp tác, an toàn và lành mạnh;

e) kết hợp vớigiáo viên công ty nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn thanh niên Cộngsản hồ Chí Minh, Đội thiếu niên chi phí phong hcm trong dạy dỗ học và giáo dụchọc sinh;

g) Thực hiệncác trọng trách khác theo công cụ của pháp luật.

2. Giáo viênchủ nhiệm, ngoài những nhiệm vụ cơ chế tại khoản 1 của Điều này, còn có nhữngnhiệm vụ sau đây:

a) thành lập kếhoạch các vận động giáo dục biểu lộ rõ mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dụcbảo đảm tính khả thi, cân xứng với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiệnthực tế nhằm thúc đẩy sự hiện đại của cả lớp và của từng học sinh;

b) Thực hiệncác chuyển động giáo dục theo chiến lược đã xây dựng;

c) Phối hợpchặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên cỗ môn, Đoàn bạn teen Cộngsản hồ Chí Minh, Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ nước Chí Minh, những tổ chức xã hội cóliên quan liêu trong câu hỏi hỗ trợ, đo lường và thống kê việc học tập, rèn luyện, phía nghiệp củahọc sinh lớp mình chủ nhiệm và đóng góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồngphát triển đơn vị trường;

d) nhấn xét,đánh giá và xếp loại học viên cuối kỳ và thời điểm cuối năm học; đề nghị khen thưởng cùng kỷluật học tập sinh; ý kiến đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại,phải tập luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, yêu cầu ở lại lớp; hoàn chỉnhviệc ghi sổ điểm cùng học bạ học sinh;

đ) Báo cáothường kỳ hoặc thốt nhiên xuất về tình hình của lớp cùng với Hiệu trưởng.

3. Giáo viênthỉnh giảng cũng phải tiến hành các nhiệm vụ quy định trên khoản 1 Điều này vàcác phương tiện trong hợp đồng thỉnh giảng.

4. Giáo viênlàm công tác làm việc Đoàn bạn teen Cộng sản sài gòn là cô giáo trung học tập được bồidưỡng về công tác làm việc Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh; có trọng trách tổ chức, quảnlý các buổi giao lưu của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

5. Giáo viênlàm tổng phụ trách Đội thiếu hụt niên chi phí phong tp hcm là giáo viên trung học cơ sở đượcbồi dưỡng về công tác Đội thiếu thốn niên tiền phong hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức,quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong bên trường.

6. Giáo viênlàm công tác hỗ trợ tư vấn cho học sinh là gia sư trung học được huấn luyện hoặc bồidưỡng về nhiệm vụ tư vấn; gồm nhiệm vụ support cho phụ huynh học sinh và học sinh đểgiúp những em quá qua phần đa khó khăn chạm mặt phải trong học tập tập cùng sinh hoạt.

Điều 32. Quyền của giáo viên

1. Giáo viêncó đầy đủ quyền sau đây:

a) Được nhàtrường tạo đk để tiến hành nhiệm vụ đào tạo và giảng dạy và giáo dục và đào tạo học sinh;

b) Được hưởngmọi quyền hạn về đồ chất, ý thức và được siêng sóc, bảo đảm an toàn sức khoẻ theo cácchế độ, cơ chế quy định so với nhà giáo;

c) Được trựctiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

d) Được hưởnglương với phụ cấp (nếu có) lúc được cử đi học để cải thiện trình độ chăm môn,nghiệp vụ theo lao lý hiện hành;

đ) Được cửtham gia các lớp bồi dưỡng, họp báo hội nghị chuyên đề để cải thiện trình độ chăm môn,nghiệp vụ;

e) Được vừa lòng đồngthỉnh giảng và nghiên cứu và phân tích khoa học tập tại các trường cùng cơ sở giáo dục và đào tạo khác trường hợp thựchiện không thiếu thốn những nhiệm vụ quy định trên Điều 30 của Điều lệ này với được sự đồngý của Hiệu trưởng ;

g) Được bảo vệnhân phẩm, danh dự, an ninh thân thể;

h) Được hưởngcác quyền không giống theo chính sách của pháp luật.

2. Giáo viênchủ nhiệm ngoài các quyền khí cụ tại khoản 1 của Điều này, còn tồn tại những quyềnsau đây:

a) Được dựcác giờ học, vận động giáo dục khác của học viên lớp mình;

b) Được dựcác cuộc họp của Hội đồng khen thưởng cùng Hội đồng kỷ giải pháp khi xử lý nhữngvấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình;

c) Được dự cáclớp bồi dưỡng, họp báo hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;

d) Được quyềncho phép cá thể học sinh ngủ học không thật 3 ngày liên tục;

đ) Được giảmgiờ lên lớp hàng tuần theo vẻ ngoài khi thống trị nhiệm lớp.

3. Giáo viênlàm công tác làm việc Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếuniên tiền phong hcm được hưởng những chế độ, chính sách theo vẻ ngoài hiệnhành.

4. Hiệu trưởngcó thể phân công giáo viên làm công tác hỗ trợ tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.Giáo viên làm công tác hỗ trợ tư vấn được sắp xếp chỗ thao tác làm việc riêng cùng được vận dụnghưởng các cơ chế chính sách hiện nay hành.

Điều 33. Trình độ chuẩn chỉnh được đào tạo và huấn luyện của giáo viên

1. Trình độchuẩn được giảng dạy của giáo viên được biện pháp như sau:

a) Có bởi tốtnghiệp trung cấp sư phạm so với giáo viên tè học;

b) Có bởi tốtnghiệp cđ sư phạm hoặc gồm bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡngnghiệp vụ sư phạm so với giáo viên THCS;

c) Có bằng tốtnghiệp đại học sư phạm hoặc gồm bằng xuất sắc nghiệp đh và có chứng chỉ bồi dưỡngnghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.

2. Giáo viênchưa đạt trình độ chuẩn quy định trên khoản 1 Điều này được đơn vị trường, cơ quanquản lý giáo dục đào tạo tạo điều kiện học tập, tu dưỡng để đạt trình độ chuyên môn chuẩn.

3. Giáo viêncó trình độ chuyên môn trên chuẩn, có năng lượng giáo dục cao được hưởng chế độ theo quyđịnh trong phòng nước, được bên trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo đk đểphát huy tác dụng của bản thân trong đào tạo và giáo dục.

Điều 34. Hành vi, ngôn từ ứng xử, xiêm y của giáo viên

1. Hành vi,ngôn ngữ xử sự của giáo viên đề nghị đúng mực, có tính năng giáo dục đối với họcsinh.

2. Trang phụccủa giáo viên bắt buộc chỉnh tề, tương xứng với chuyển động sư phạm, theo chính sách củaChính lấp về xiêm y của viên chức nhà nước.

Điều 35. Các hành vi cô giáo không được làm

Giáo viênkhông được có những hành vi sau đây:

1. Xúc phạmdanh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

2. Gian lậntrong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; ăn gian trong tiến công giá kết quả học tập,rèn luyện của học sinh.

3. Xuyên tạcnội dung giáo dục; dạy dỗ sai ngôn từ kiến thức, không đúng với quan lại điểm, đườnglối giáo dục và đào tạo của Đảng cùng Nhà nước Việt Nam.

4. Ép buộc họcsinh học tập thêm nhằm thu tiền.

5. Hút thuốclá, uống rượu, bia cùng sử dụng những chất kích phù hợp khác khi đang tham gia những hoạtđộng giáo dục; sử dụng điện thoại cảm ứng di cồn khi sẽ dạy học trên lớp.

6. Bỏ giờ, bỏbuổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Điều 36. Tâng bốc và cách xử trí vi phạm

1. Giáo viêncó thành tích sẽ được khen thưởng, được phong khuyến mãi các danh hiệu thi đua với cácdanh hiệu cao quý khác.

Xem thêm: Cách Bấm Máy Tính Casio 570Vn Plus, Cách Giải Toán Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx

2. Giáo viêncó hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này thì bị cách xử lý theo luật của phápluật.

Chương V

HỌC SINH

Điều 37. Tuổi học sinh trường trung học tập

1. Tuổi của họcsinh vào học tập lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học viên vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối cùng với nhữnghọc sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học viên vào cấp cho học nghỉ ngơi độ tuổic