Thực Hành Tin Học Đại Cương

     
Đề cương cứng ôn tập trắc nghiệm môn tin học đại cưng cửng khóa 21. Bao gồm 5 phần chính- tài liệu...View more

TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG

(THỰC HÀNH)

LƢU HÀNH NỘI BỘ4 Mục lục

Bài tập 11: V biểu đồ Line with MarkersBài 4. ExcelBài tập 1: Hàm VLOOKUP, MIN, MAX, SUMIF với COUNTIFBài tập 2: Hàm VLOOKUP, RANK với RANKBài tập 3: Hàm HLOOKUP, Data Validation với Conditional FormattingBài tập 4: Hàm xử l chuỗi với cấu tr c điều khiểnBài tập 5: In ấnBài tập 6: n tậpBài 5. ExcelBài tập 1: Lọc auto (AutoFilter)Bài tập 2: Lọc cải thiện (Advanced Filter)Bài tập 3: tạo nên bảng thống kê bằng công cụ PivotTable một hƣớngBài tập 4: chế tạo ra bảng thống kê bằng công gắng PivotTable nhị hƣớngBài tập 5: những hàm cơ sở dữ liệu (database)Bài tập 6: chế tạo bảng tổng hợp bởi công rứa Data Table một hƣớngBài tập 7: chế tạo bảng tổng hợp bằng công cụ Data Table nhị hƣớngBài tập 8: sinh sản Subtotal (Tổng con)Bài tập 9: n tậpBài tập 10: n tậpBài 6. WordBài tập 1: thao tác làm việc cơ bản, format phông chữ và những hiệu ứng quánh biệtBài tập 2: Định dạng đoạn văn bạn dạng sử dụng TabBài tập 3: Định dạng Cột (Column)Bài tập 4: tạo thành và định hình bảngBài tập 5: tạo thành biểu thức toán họcBài tập 6: in ấn và dán tài liệuBài tập 7: Định dạng văn bảnBài tập 8: Định dạng đoạn văn bảnBài tập 9: Tổng hợpBài tập 10: V sơ thiết bị tổ chứcBài 7. WordBài tập 1: Chèn những đối tƣợng bối cảnh vào văn bảnBài tập 2: chế tác biểu đồBài tập 3: biên soạn thảo văn bản dùng StylesBài tập 4: Trộn tài liệu bởi công vậy Mail MergeBài tập 5: sản xuất bìa thƣBài tập 6: tạo ch th ch bởi FootnoteBài tập 7: Mail MergeBài tập 8: sử dụng Style với Multilevel danh mục để format văn bảnBài tập 9: tạo thành Multi-Section trong tư liệu với các Header không giống nhauPhụ lục ExcelBài tập 1: n tậpBài tập 2: n tậpBài tập 3: n tậpBài tập 4: n tậpMục lụcBài tập 5: n tậpBài tập 6: n tậpBài tập 7: n tậpBài tập 8: n tậpBài tập 9: n tậpBài tập 10: n tậpBài tập 11: n tậpBài tập 12: n tậpXem nằm trong t nh đĩa, thƣ mục với tập tin

Hƣớng dẫn thực hiện

1. Hiển thị cây thƣ mục những thƣ mục với tập tin theo khá nhiều kiểu

Bƣớc 1: Nhấn tổng hợp ph m Window biệu tượng công ty (phím có hình cửa sổ) + E nhằm khởi hễ Windows Explorer.

Bạn đang xem: Thực hành tin học đại cương

Bƣớc 2: Trong hành lang cửa số Windows Explorer, bên trên thanh Toolbar , chọn OrganizeLayoutNavigation Pane nhằm ẩn/hiển thị cây thƣ mục ở phía trái cửa sổBƣớc 3: đổi khác cách hiển thị thƣ mục với tập tin - Nhấp vào n t mũi tên More options lân cận n t Change your view sinh hoạt thanh Toolbar , lần lƣợt chọn lựa cách hiển thị dạng Extra Large Icons , Large Icons , Medium Icons , Small Icons , List , Details hoặc Tiles giúp thấy sự thay đổi và đƣa ra dìm xétBƣớc 4: Ẩn/hiện tập tin ẩn, tập tin hệ thống và phần mở rộng của tập tin - lựa chọn OrganizeFolder and tìm kiếm options , vỏ hộp thoại Folder Options hiển thị Trong hộp thoại Folder Options , lựa chọn thẻ View. - Ở mục Hidden files và folders , lựa chọn Show hidden files, folders, & drivers hoặc Don’t show hidden files, folders, or drivers nhằm hiển thị hoặc ẩn những tập tin/thƣ mục tất cả thuộc t nh ẩn chọn Apply giúp thấy sự biến đổi - ko chọn/chọn Hide extensions for known tệp tin types để hiển thị/ẩn phần không ngừng mở rộng của tập tin lựa chọn Apply nhằm thấy đổi khác - không chọn/chọn Hide protected operating system files (Recommended) để hiển thị/ẩn các tập tin khối hệ thống của hệ điều hành quản lý Chọn Apply để thấy đổi khác Ghi chú: Khi bỏ chọn Hide protected operating system files (Recommended) , vỏ hộp thoại cảnh báo xuất hiện, các bạn chọn Yes nếu như đồng hoặc chọn No còn nếu không đồng

2. Bố trí thƣ mục cùng tập tin

Bƣớc 1: Vào thƣ mục ngẫu nhiên (v dụ C:Windows ).Bƣớc 2: đưa sang dạng hiển thị Details , nhấp lên cột Name , Date modified , Size cùng Type những lần để xem sự chũm đổiBƣớc 3: Nhấp bắt buộc chuột vào vùng trống trong vùng hiển thị nội dung, chọn Sort by cùng lần lƣợt chọn Name , Date modified , Size , Type kết phù hợp với Ascending , Descending để thấy sự nỗ lực đổi

3. Xem trực thuộc tính đĩa, thƣ mục và tập tin

Bƣớc 1: Xem nằm trong t nh đĩa - Nhấp bắt buộc chuột vào đĩa ngẫu nhiên (v dụ C: ) và lựa chọn Properties. - Xem thông tin trong thẻ General cùng đƣa ra thừa nhận xét về: File system , Used space , Free space , Capacity.Bƣớc 2: Xem nằm trong t nh thƣ mục - Nhấp phải chuột vào trong 1 thƣ mục ngẫu nhiên (v dụ thƣ mục WINDOWS ), chọn Properties. - Xem tin tức trong thẻ General với đƣa ra nhấn xét về: Location , Size, form size on disk , Contains , Created với Attributes.Bƣớc 3: Xem ở trong t nh tập tin - Nhấp cần chuột vào một tập tin bất kỳ, lựa chọn Properties.

Xem tin tức trong thẻ General cùng đƣa ra thừa nhận xét về: Opens with , Location , Size, size on disk , Created, Modified, Accessed cùng Attributes.Bƣớc 4: Xem thuộc t nh thƣ mục cùng tập tin bên trên thanh trạng tháiLần lƣợt nhấp vào thƣ mục tuyệt tập tin với xem một số trong những thông tin cơ phiên bản đƣợc hiểnthị bên trên thanh tâm trạng (Status bar)

Bài tập 2: Các thao tác với thƣ mục và tập tin

Nội dung thực hành

Tạo mới, sao chép, di chuyển, đổi tên thƣ mục cùng tập tin

Xóa thƣ mục cùng tập tin Sau đó, phục sinh lại thƣ mục cùng tập tin bị xóa phía trong Recycle Bin.

Đặt ở trong t nh mang lại thƣ mục/tập tin

Tìm tìm tập tin/thƣ mục

Hƣớng dẫn thực hiện

1. Chế tạo mới, sao chép, di chuyển, thay tên thƣ mục cùng tập tin

Ghi chú:

Nếu vật dụng t nh không có đĩa D:, bạn thay thế sửa chữa bằng đĩa khác

Thƣ mục MSSV đƣợc thay bằng MSSV của bạnBƣớc 1: tạo thành thƣ mục

Vào đĩa D:.Nhấp New folder ở thanh Toolbar , sử dụng Mã số sinh viên của doanh nghiệp để đặt tên mang đến thƣ mụcLần lƣợt tạo ra cây thƣ mục nhƣ Hình 1.Bƣớc 2: Tạo new tập tinKhởi đụng chƣơng trình Notepad : lựa chọn StartAll ProgramsAccessoriesNotepad giỏi gõ notepad vào hộp tìm kiếm ở thực đơn Start với nhấn phím EnterNhập nội dung nhƣ sau: 1. Toán cao cấp: làm bài tập 3 trang 112 2. Anh văn: làm cho practice 4 3. Tin học đại cương: có tác dụng bài thực hành về nhà chương 5Hình 1.

Lƣu thành tập tin Todo vào vào thƣ mục Homework bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + S , vỏ hộp thoại Save As hiển thị Trong vỏ hộp thoại Save As : + Vị tr lƣu D:MSSVHomework. + File name : Todo + Encoding : Unicode. + Nhấp n t Save.Bƣớc 3: Đổi thương hiệu thƣ mục

Đổi tên thƣ mục Homework thành Bai tap ve sầu nha : lựa chọn thƣ mục Homework ,nhấn ph m F2 cùng gõ thương hiệu Bai tap ve nha.

Đổi lại tên thƣ mục Bai tap ve sầu nha thành Homework

Nhấp vào Size và lựa chọn Tiny (0 -10 KB).

Bài tập 3: Chụp ảnh màn hình

Hình 1.

Nội dung thực hành

Sử dụng Snipping Tool lần lƣợt chụp hình ảnh màn hình theo 4 các loại snip (Free-form Snip,

Rectangular Snip, Window Snip với Full-screen Snip) Lƣu lại hình chụp với định hình JPG

Gợi ý thực hiện

Khởi động chƣơng trình: lựa chọn StartAll ProgramsAccessoriesSnipping Tool.

Bài tập 4: Lƣớt web

Ghi chú:

Bài tập này đƣợc hƣớng dẫn bằng trình thông qua IE8. Về nhà, bạn hãy thực hiện lại bài xích tập này bởi trình duyệt y Google Chrome.Trong bài tập này, MSSV đƣợc thay bằng Mã số sinh viên của ch nh bạn.Nếu đồ vật tính không có đĩa D:, chúng ta có thể thay thế bằng đĩa khác

Nội dung thực hành

Truy cập trang web

a. Truy vấn trang web UEF uef.edu.b. Mở website Khoa hệ thống thông tin - Thƣơng mại uef.edu/khttt_tmlà trang nhỏ của web UEF trên 1 tab riêng

Thao tác với Favorites

a. Lƣu địa chỉ cửa hàng trang website UEF vào thanh Favorites Barb. Lƣu địa chỉ cửa hàng trang website UEF vào Favorites.c. Chế tạo ra một thƣ mục MSSV_UEF vào Favorites, với MSSV là mã số sinh viên của khách hàng và di chuyển địa chỉ cửa hàng trang website UEF vào thƣ mục MSSV_UEF new tạod. Lƣu showroom trang web Khoa khối hệ thống thông tin - Thƣơng mại vào thƣ mục MSSV_UEF.

Truy cập website bằng Favorites

a. Tạo thành một tab mới, mở website Khoa khối hệ thống thông tin - Thƣơng mại bởi Favorites bên trên tab new tạob. Mở trang UEF qua địa chỉ cửa hàng đƣợc lƣu trong Favorites Bar.

Thiết lập Home page

a. Thiết lập hai trang web UEF cùng Khoa khối hệ thống thông tin - Thƣơng mại là hai home page tabs.b. Đóng trình chuyên chú và sau đó khởi cồn lại trình duyệtc. Xóa các add trang web vẫn đƣợc tùy chỉnh thiết lập trong home page.

Hƣớng dẫn thực hiện

1. Truy cập trang web

a. Truy cập trang web UEF uef.edu Bƣớc 1: Khởi đụng trình chăm chút Bƣớc 2: Nhập uef.edu vào thanh địa chỉ cửa hàng và nhấn ph m Enter.b. Mở website Khoa hệ thống thông tin - Thƣơng mại trên 1 tab riêng

Bƣớc 1: Tại website UEF, dấn giữ ph m Ctrl , đồng thời nhấp lựa chọn menu KhoaKhoa hệ thống thông tin - Thƣơng mại.Bƣớc 2: dịch rời đến tab trang web Khoa hệ thống thông tin - Thƣơng mại để thấy thông tin.

2. Thao tác làm việc với Favorites

a. Lƣu địa chỉ trang website UEF vào Favorites bar Bƣớc 1: di chuyển đến tab website UEF Bƣớc 2: Nhấp vào Add khổng lồ Favorites Bar sống Favorites Bar , chúng ta s thấy địa chỉ trang website UEF xuất hiện thêm và nằm trên Favorites Bar.b. Lƣu add trang website UEF vào Favorites

Hình 1.

Bƣớc 1: dịch chuyển đến tab website UEFBƣớc 2: lựa chọn menu FavoritesAdd to Favorites... , lộ diện hộp thoại Add a Favorite.Bƣớc 3: Nhấp n t Add để lƣuc. Chế tạo một thƣ mục MSSV_UEF trong Favorites , cùng với MSSV là mã số sinh viên củabạn với di chuyển địa chỉ cửa hàng trang website UEF vào thƣ mục MSSV_UEF new tạoBƣớc 1: lựa chọn menu FavoritesOrganize Favorites... , xuất hiện thêm hộp thoạiOrganize Favorites.Bƣớc 2: Trong hộp thoại **Organize Favorites:

Tạo thƣ mục trong** Favorites :Nhấp nút New Folder.Sửa thương hiệu thƣ mục mới tạo thành MSSV_UEF.- di chuyển trang website trong Favorites :Chọn website UEFNhấp n t Move , xuất hiện thêm hộp thoại Browser For Folder.Chọn thƣ mục MSSV_UEF.Nhấp n t OK.Nhấp n t Close nhằm đóng vỏ hộp thoại Organize Favorites.d. Lƣu showroom trang web Khoa khối hệ thống thông tin - Thƣơng mại vào thƣ mụcMSSV_UEFBƣớc 1: dịch chuyển đến tab website Khoa khối hệ thống thông tin - Thƣơng mại.Bƣớc 2: lựa chọn menu FavoritesAdd lớn Favorites... , xuất hiện thêm hộp thoại Add aFavorite.Bƣớc 3: chọn MSSV_UEF trong mục Create in.Bƣớc 4: Nhấp n t Add.3. Tạo nên một tab mới, mở website UEF bằng Favorites trên tab mới tạoa. Tạo một tab mới, mở trang web Khoa khối hệ thống thông tin - Thƣơng mại bằngFavorites trên tab bắt đầu tạoBƣớc 1: Nhấn tổng hợp ph m Ctrl + T nhằm mở tab mớiBƣớc 2: chọn menu FavoritesMSSV_UEFtrang website Khoa hệ thống thôngtin - Thƣơng mại.b. Mở trang UEF bằng Favorites barNhấp vào links trang UEF sinh hoạt Favorites bar.

Hình 1.

Xem thêm: Đấu Tranh Sinh Học Là Gì - Lý Thuyết Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học

Nên thực hiện bảng mã Unicode dựng sẵn để có tiếng Việt chuẩn mực và đẹp.

5. Bật/tắt chính sách tiếng Việt của UniKey

Nhấp vào biểu tƣợng của UniKey hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift (tùy lựa chọn đangđƣợc chọn ở Phím chuyển trong Bảng điều khiển ) cùng quan cạnh bên sự đổi khác của biểu tƣợng( : chế độ bật giờ Việt, : chế độ tắt giờ đồng hồ Việt).

6. áp dụng trình đối chọi ngữ cảnh của UniKey

Bƣớc 1: Nhấp buộc phải vào biểu tƣợng UniKey, quan sát các công dụng ở trình solo ngữ cảnhBƣớc 2: chọn lại hình dạng gõ th ch hợp mang lại mình

7. Giải nén tập tin Bƣớc 1: Nhấp nên vào tập tin DecuongmonhocTHDC zip, chọn 7-ZipExtract files... , xuất hiện thêm hộp thoại Extract. Bƣớc 2: Nhấp n t OK để giải nén

Hình 1.

8. Gửi mã đoạn văn bản Bƣớc 1: Mở tập tin DecuongmonhocTHDC docx vừa đƣợc giải nén bằng cách nhấp đ p chuột vào tập tin này Bƣớc 2: hành lang cửa số Microsoft Word đƣợc mở, quan gần kề phông chữ của văn bạn dạng (phông chữ VNI-Times Đây là phông chữ ở trong bảng mã VNI Windows).

Hình1.

Bƣớc 3: Nhấn tổ hợp ph m Ctrl + A để chọn toàn thể văn bảnBƣớc 4: Nhấn tổng hợp ph m Ctrl + C để chép vào clipboard.Bƣớc 5: Mở hộp thoại UniKey ToolKit bằng phương pháp nhấn tổ hợp ph m Ctrl+Shift+F hoặc mở trình solo ngữ cảnh và lựa chọn mục Công cụ...Bƣớc 6: Trong vỏ hộp thoại UniKey ToolKit : - chọn bảng mã sống ô Nguồn : VNI Windows, Đích : Unicode cùng bật chọn lựa Chuyển mã clipboard. - Nhấp n t Chuyển mã để gửi mã văn bản từ bảng mã VNI Windows sang trọng bảng mã Unicode - Đóng hộp thoại UniKey ToolKit.Bƣớc 7: Chọn cửa sổ chƣơng trình Microsoft Word với nhấn tổ hợp ph m Ctrl + N để tạo nên tài liệu mớiBƣớc 8: Nhấn tổ hợp ph m Ctrl + V để dán đoạn văn bạn dạng đã gửi bảng mã vào tài liệu mới tạo.

Nơi lƣu các tậptin đƣợc giải nén

Nhập mật khẩu giả dụ tập tin nén đƣợc mã hóa

Nhấp vào đây đểchọn nơi lƣu những tậptin đƣợc giải nén

Họ cùng tên GV: - “Ghi tên giảng viên” - “Ghi tên giáo viên trợ giảng”Mã lớp học phần : “Ghi mã lớp học phần môn Tin học tập đại cương”Đ nh kèm tập tin: MSSV_DecuongmonhocTHDC docx (ở bài bác tập 5)4. Thoát ra khỏi hộp thƣ GmailHƣớng dẫn thực hiện

1. Tạo tài khoản Gmail

Bƣớc 1: truy vấn trang website mail.google/mail/signupBƣớc 2: vào mục Change Language , chọn ngôn ngữ T iếng Việt

Hình 1.

Bƣớc 3: Nhập Tên , Họ , Tên đăng nhập muốn muốn và nhấp n t Kiểm tra tính khả dụng để kiểm tra xem tên đăng nhập này đã gồm ai áp dụng chƣa.

Hình 1.

Bƣớc 4: ví như tên singin đã bao gồm ngƣời áp dụng hoặc chưa hợp lệ, gmail s đƣa ra một số trong những tên singin gợi mặt dƣới cho chính mình lựa chọn (Hình 1). Ví như tên singin hợp lệ thì qua bƣớc 6

Hình 1.

Bƣớc 5: Nhập nhieuhoangtuanuef vào ô Tên Đăng nhập ao ước muốn cùng nhấp n t Kiểm tra tính khả dụng. Nếu tên đăng nhập đƣợc chấp nhập thì mở ra dòng nhieuhoangtuanuef khả dụng nếu tên singin vẫn chưa phù hợp lệ thì sinh viên lựa chọn 1 tên singin khác làm thế nào cho hợp lệBƣớc 6: Nhập password vào ô Chọn mật khẩuNhập lại mật khẩu Nếu áp dụng máy t nh riêng rẽ thì rất có thể đánh dấu chọn vào ô Nhớ thông tin đăng nhập của tớ trên máy tính này để ghi lưu giữ mật khẩu cho các lần đăng nhập sau, còn nếu sử dụng máy t nh chung thì không nên đánh dấu vì ngƣời không giống cũng có thể đăng nhập vào vỏ hộp thƣ của bạn

Hình 1.

Bƣớc 7: Chọn câu hỏi và trả lời câu hỏi để về sau dùng khi ý muốn lấy lại mật khẩu đã quên.

Hình 1.

Bƣớc 8: nếu bạn có một địa chỉ cửa hàng email khác thì nhập vào phần Email phục hồi , còn không bạn cũng có thể để trống ô này

Hình 1.

Bƣớc 9: Nhập các từ mà chúng ta thấy vào hình vào ô bên dƣới (Hình 1)

Hình 1.

Bƣớc 10: Nhấp n t Tôi chấp nhận. Hãy tạo thông tin tài khoản của tôi Sau đó, Gmail thông báo việc đăng k thành công hay là không Nếu các bạn nhập thiếu những thông tin đề xuất thiết, gmail yêu cầu bổ sung thêm với nhập lại mật khẩu sau khi tạo tài khoản thành công, bạn cũng có thể đăng nhập vào khối hệ thống email của email với tin tức tài khoản vừa bắt đầu tạo

2. Đăng nhập email bằng thông tin tài khoản bắt đầu tạo

Truy cập website mail.google, nhập thông tin tài khoản vừa sản xuất vào ôUsername cùng Password với nhấp n t Đăng nhập / Sign in.

3. Sv tự thao tác: soạn email, gửi email, ...

4. Ra khỏi hộp thƣ Gmail

Nhấp vào Đăng xuất để thoát ra khỏi hộp thƣ Gmail.

Bài tập 8: tùy chỉnh thiết lập kết nối hoặc ngắt liên kết mạng Wi-Fi

Hƣớng dẫn thực hiện

Biểu tƣợng dƣới sống thanh Taskbar mang đến ta biết:

: trang bị không kết nối mạng Wi-Fi.

: sản phẩm đang liên kết mạng Wi-Fi.

1. Liên kết đến mạng Wi-Fi

Bƣớc 1: Nhấp vào biểu tƣợng trên nhằm hiển thị phần đông mạng Wi-Fi sẽ đƣợc phạt hiệnBƣớc 2: chọn mạng muốn truy vấn và nhấp n t Connect (Hình 1).Bƣớc 3: giả dụ mạng sử dụng chính sách bảo mật, bạn phải nhập chuỗi tự khóa bảo mật thông tin mà mạng này vẫn sử dụng mỗi khi kết nối vào mạng và nhấp OK (Hình 1. 15 ) để

Dùng FlashGet để tải về tập tin cài đặt chƣơng trình 7-Zip.

Cài để chƣơng trình 7-Zip.

Gỡ vứt chƣơng trình 7-Zip.

Hƣớng dẫn thực hiện

1. Cần sử dụng FlashGet để tải về tập tin cài đặt chƣơng trình 7-Zip

Bƣớc 1: cần sử dụng IE để truy cập trang 7-zip/download.htmlBƣớc 2: Nhấp đề nghị chuột vào chữ Download ở chiếc đầu tiên, một trình đối kháng ngữ cảnh xuất hiện, lựa chọn Download by FlashGet3 , khi đó xuất hiện thêm hộp thoại Add New Download (Hình 1).Bƣớc 3: Chọn chỗ lƣu tập tin là D:MSSV và nhấp n t Download.

Hình 1.

2. Cài đặt chƣơng trình 7-Zip

Bƣớc 1: Nhấp đ phường vào tập tin cài đặt chƣơng trình 7-Zip, mở ra cửa sổ 7-Zip Setup.Bƣớc 2: Nhấp Install để tải đặtBƣớc 3: Sau khi thiết đặt xong, nhấp Finish nhằm kết th c

3. Gỡ bỏ chƣơng trình 7-Zip

Bƣớc 1: lựa chọn StartControl Panel , hộp thoại Control Panel hiển thị - chọn View by: Category  nhấp Uninstall a program hoặc ProgramPrograms & Features tuyệt Unistall a program.

Nhấp vào đó để chọnlại khu vực lƣu tập tin

Hình 1.

Hoặc lựa chọn View by: Large icons tuyệt Small icons  nhấp Programs and Features.

Xem thêm: Bảng 15.1 Trang 83 Vật Lý 12 Bài 15, Câu C2 Trang 83 Sgk Vật Lý 12

Hình 1.