Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn Truyện

  -  

Con mặt đường của đế vương là tuyến đường tịch mịch nhất rứa gian. Với tình yêu thương của bậc đế vương cũng cực kì tịch mịch...

Bạn đang xem: Tịch mịch không đình xuân dục vãn truyện

Trong lịch sử hào hùng phong con kiến Trung Hoa, Khang Hy nhà vua là trong số những vị hoàng đế phong lưu bậc nhất. Hậu cung của Khang Hy có hơn nhì nghìn mỹ nữ, tuyển lựa chọn từ khắp những nơi vào thiên hạ. Họ đã cùng sinh đến ông tía mươi bảy người con cả phái nam lẫn nữ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Từ Láy Ngắn Gọn, Soạn Bài: Từ Láy (Ngắn Nhất)

Bởi vì thế, hậu nhân sau này đã gán cho Khang Hy mỹ danh: nhà vua đa tình.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 7 Bài Ý Nghĩa Văn Chương (Trang 60), Soạn Bài Ý Nghĩa Của Văn Chương

Thế nhưng, chữ tình của bậc quân vương vãi cũng khác không hề ít với chữ tình của phàm nhân. Đã là vua một cõi buộc phải gạt đi chuyện nhi chị em thường tình để nhắm tới mối lo bình thường của đất nước. Cũng bởi vì vậy, với tam cung lục viện, phi thần, bà xã nhiều không kể siết, nhưng mà để đụng đến chữ tình của bậc đế vương vãi cũng trở ngại lắm thay. Hoàng đế Khang Hy trong cuốn tè thuyết "Tịch mịch" của tác gỉa Phỉ té Tư Tồn lại là một vị vua không hầu hết đa tình, mà còn rất chung tình...


- Choose -Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 01- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 02- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 03- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 04- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 05- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 06- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 07- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 08- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 09- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 10- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 11- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 12- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 13- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 14- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 15- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 16- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 17- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 18- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 19- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 20- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 21- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 22- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 23- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 24- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 25- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 26- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 27- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 28- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 29- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 30- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 31- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 32- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 33- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 34- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 35- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 36- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 37- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 38- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 39- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 40- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 41- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 42- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 43- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 44- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 45- Tịch Mịch ko Đình Xuân Dục Vãn - Chương 46- Tịch Mịch không Đình Xuân Dục Vãn - Chương 47

Tiếp nhận bản thảo