Unit 3 Lớp 7: Skills 1

  -  

Phần Skills 1 để giúp bạn học luyện tập về hai năng lực đọc và giới thiệu chủ đề Community Service. Bài viết dưới đó là gợi ý về giải bài bác taajjp trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Reading

1. Read the text about volunteer work in the United States. (Đọc đoạn văn về công việc tình nguyện sinh sống Mỹ)

In the United States, almost everyone, at one time or another, has been a volunteer. According khổng lồ U.S. Government statistics, about one-fifth of the American population does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering và helping one another since the early days of the country.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 7: skills 1

Americans volunteer not because they are forced or paid to bởi it. They enjoy it! Traditional volunteer activities include raising money for people in need, cooking and giving food , doing general labour < such as clean-up projects and home repair>, providing transportation < such as giving ride lớn the elderly>, and tutoring/ mentoring young people>

Dịch: 

Ở Mỹ, phần đông mọi người, đã có lần có lúc, là 1 tình nguyện viên. Theo những thống kê của bao gồm phủ, khoảng 01/05 dân số Mỹ làm hoạt động tình nguyện mỗi năm. Bạn Mỹ đã có truyền thống lịch sử làm tình nguyện và giúp một tín đồ khác tính từ lúc những ngày khai sinh của khu đất nước.

Người Mỹ có tác dụng tình nguyện không hẳn vì họ bị tóm gọn buộc hoặc được mang đến tiền để triển khai tình nguyện. Họ thích làm điều đó! Những hoạt động tình nguyện truyền thống bao hàm việc quyên tiền cho tất cả những người đang buộc phải giúp đỡ, nấu nạp năng lượng và phạt thức ăn, làm quá trình lao động thông thường (như những dự án công trình làm không bẩn và sửa chữa nhà cửa), cung cấp việc vận chuyển (như là chở những người già), và làm cho gia sư/ làm chỉ dẫn cho trẻ em.

2. Decide if the following statements are true (T) or false (F) (Quyết định các câu sau đây đúng tuyệt sai)

According to lớn the text, nearly every American has done volunteer work in his or her life. (Theo như đoạn văn, đa số người Mỹ đã từng làm hoạt động tình nguyện trong cuộc đời của mình. ) TEvery year almost one in five Americans works as a volunteer. (Mỗi năm hầu hết 1/5 người dân Mỹ làm cho tình nguyện viên.) TAmericans volunteer because they are forced to vì chưng it. (Người Mỹ làm cho tình nguyện vì chưng họ buộc phải làm vậy.) FAmericans have been volunteering for less than 50 years. (Người Mỹ đang làm vận động tình nguyện thấp hơn 50 năm. ) F

3. Which of the activities below are traditional volunteer activities in the United States? Tick the boxes (Hoạt rượu cồn nào trong những chuyển động sau là những hoạt động tinh nguyện truyền thống cuội nguồn ở Mỹ? Đánh vết vào khung)

1. Providing care for animals 
2. Raising money 
3. Cooking meals 
4. Donating blood 
5. Cleaning streets 
6. Teaching young children 

Speaking

4. Idea bank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities. (Ngân mặt hàng ý tưởng: Điền vào bảng ý kiến của chúng ta cho những chuyển động tình nguyện)

To raise money, we could…

To provide food, we could…

To help repair things, we could…

To help people with transportation, we could…

To tutor young children, we could…

Make postcards and sell them.

Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Cuối Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ 8 Câu Cuối

Cook food & bring it to street children.

Repair table, chair, withdraw, car in the house.

Give the rides khổng lồ the elderly.

Xem thêm: Áp Lực Là Gì? Tác Dụng Áp Lực Phụ Thuộc Vào Tác Dụng Của Áp Lực Phụ Thuộc Vào

Mentor them to do homework and help them study the lesson.

5. Work in groups. Share the ideas in your idea ngân hàng with your group members. Then, use the most interesting ideas khổng lồ create a new group idea bank and share it with the class. (Làm theo nhóm. Share những ý kiến trong ngân hàng phát minh ở bên trên với member trong nhóm. Sau đó, sử dụng số đông những ý tưởng phát minh thú vị để tạo thành một nhóm ngân hàng ý tưởng phát minh mới và share nó với lớp.)

Ví dụ:

A: We could make postcards & sell them to lớn raise money. (Chúng ta rất có thể làm bưu thiếp và phân phối chúng để kiếm tiền.)B: What types of postcards? (Loại bưu thiếp như thế nào?)C: Where should we sell them? (Chúng ta nên buôn bán chúng ngơi nghỉ đâu?)