Toán 11 Bài Tập 2 Trang 17

  -  

Vậy tập xác định của hàm số là (D=mathbb Rackslash kpi, kin mathbb Z\)

b.Hàm số(y=sqrtdfrac1+cos x1-cos x)xác định khi:

(left{ eginalign và dfrac1+cos x 1- cos xge 0 \ & 1-cos x e 0 \ endalign ight.,,(*) )

Vì(1+cos x ge 0,, forall x )nên((*)Leftrightarrow 1- cos x>0Leftrightarrow cos x

Vậy tập xác định của hàm số là(D=mathbb R ackslash k2pi ,,kin mathbbZ\)

c.Hàm số(y= an left(x-dfracpi3 ight))xác định khi:

(x-dfracpi 3 e dfracpi 2+kpi Leftrightarrow x e dfrac5pi 6+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vậy tập xác định của hàm số là(D=mathbb Rackslash left\dfrac5pi6+kpi ,,kin mathbbZ ight\)

d.Hàm số(y=cot left(x+dfracpi6 ight))xác định khi:

(x+dfracpi6 e kpiLeftrightarrow x e dfrac-pi6+kpi (kin mathbb Z))

Vậy tập xác định của hàm số là(D=mathbbRackslash left dfrac-pi 6+kpi ,kin mathbbZ ight )

Ghi nhớ:

- Tập xác minh của hàm số(y= an f(x))là(f(x) e dfracpi2+kpi)

- Tập khẳng định của hàm số(y=cot f(x))là(f(x) e kpi)

- Tập xác định của hàm số(y=sin f(x))và(y=cos f(x))là(D=mathbb R)

 

 
Bạn đang xem: Toán 11 bài tập 2 trang 17

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài bác 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy xác định giá trị... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 kiếm tìm tập xác định của... • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 4 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 hội chứng minh... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 phụ thuộc đồ thị hàm... • Giải bài xích 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm giá bán trị béo nhất...


Xem thêm: Hai Bán Đảo Nào Lớn Nhất Của Châu Phi Là, Đảo Lớn Nhất Ở Châu Phi Là:

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11


Xem thêm: Sản Phẩm Của Lao Động Chỉ Mang Hình Thái Hàng Hóa Khi Nó Là Đối Tượng

bài trước bài sau