Toán Học Sinh Giỏi Lớp 3

     

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Toán học sinh giỏi lớp 3

đề thi hsg toán 3 cung cấp huyện, đề thi học tập sinh tốt toán lớp 3 cấp tỉnh và cấp thành phố trọn bộ có hướng dẫn giải bỏ ra tiết.Tự học tập Online xin reviews đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Tuyển chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + bao gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + bao gồm ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: search x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bắt đầu từ 48 cho 126 gồm bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu như thừa số trước tiên tăng lên 3 lần vượt số máy hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một trong những có cha chữ số khác biệt là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một trong những có nhì chữ số khác nhau là B. Hiểu được hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: trong túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi rubi là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: kiếm tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với tương đối đầy đủ các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ nhiên thường xuyên từ 48 cho 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số ban đầu là số chẵn chấm dứt là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Trường hợp thừa số trước tiên tăng lên 3 lần quá số sản phẩm công nghệ hai tạo thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu vượt số đầu tiên tăng lên 3 lần thừa số sản phẩm công nghệ hai tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một trong những có bố chữ số khác nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một vài có nhì chữ số khác biệt là B. Hiểu được hiệu thân A cùng B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có bố chữ số khác biệt lớn rộng 891 là: 976, 967

Từ nhị số 5, 8 ta lập được số gồm hai chữ số không giống nhau là: 58 cùng 85

Ta có những trường phù hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số đó là: 976 với 85


Bài 7: trong túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Hiểu được số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: tìm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 chiếc áo. Ngày sản phẩm công nghệ nhất shop bán số áo. Ngày thứ hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ dịp 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện giờ bằng thời gian từ hiện nay đến nửa tối (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Xem thêm: Nguyên Nhân Chính Tạo Nên Quy Luật Địa Ola, Nguyên Nhân Chính Tạo Nên Quy Luật Địa Ô Là Do

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một shop có 1245 cái áo. Ngày sản phẩm công nghệ nhất cửa hàng bán số áo. Ngày sản phẩm hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số chiếc áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày sản phẩm công nghệ hai siêu thị bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 chiếc áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện nay bằng thời hạn từ hiện nay đến nửa tối (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem hiện thời là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa mang đến 12 giờ đêm gồm 12 giờ

Ta gồm sơ đồ:

12 tiếng trưa 12 tiếng đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện giờ đã qua số thời gian là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện nay là 15 giờ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện duy nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số thiết bị nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số lắp thêm hai thì tích new sẽ là 860

Bài 4: một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai nhóm sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: bạn Hoà tất cả 72 viên bi greed color và màu sắc đỏ. Bạn Hoà nhận thấy số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà tất cả bao nhiêu viên bi color đỏ? bao nhiêu viên bi color xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tra cứu thừa số đồ vật nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số máy hai thì tích mới sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số thiết bị hai thì tích tăng 5 lần vượt số trang bị nhất.

Xem thêm: Thơ Cần Có Hình Cho Người Ta Thấy, Bàn Về Thơ, Chế Lan Viên Cho Rằng

5 lần quá số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một nhóm công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thiết bị hai nhóm sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày sản phẩm nhất:

Ngày trang bị hai: 24m ? m

Ngày đồ vật ba:

45m

Bài giải

Ngày đồ vật hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ bố sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả cha ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: các bạn Hoà tất cả 72 viên bi greed color và màu sắc đỏ. Các bạn Hoà nhận biết số viên bi xanh ngay số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà gồm bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi màu xanh?