TỘI ÁC CỦA THỰC DÂN PHÁP

  -  

--------------------------------------------------

(TG) - Tuyên ngôn độc lậpcủa Mỹ vàTuyên ngôn nhân quyền và dân quyềncủa Pháp là hai bạn dạng tuyên ngôn danh tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp luật thấm nhuần bốn tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao qui định bình đẳng, dân công ty và những quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng hầu hết giá trị cao siêu ấy, trong 1 thời đại bắt đầu và một cuộc giải pháp mạng mới, hcm đã tiếp thu, thừa kế và hơn nữa phát triển các cực hiếm ấy sống hai nội dung cơ bạn dạng là quyền bé người, quyền dân tộc và nguyên tắc tự do nhân dân.

Bạn đang xem: Tội ác của thực dân pháp

*

KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN con NGƯỜI, QUYỀN DÂN TỘC

Tuyên ngôn độc lậpcủa đất nước mỹ năm 1776 vàTuyên ngônNhân quyền và Dân quyềnnăm 1789 được ra đời từ sau cuộc tranh đấu giành hòa bình của 13 bang ở trong địa Anh sinh sống Bắc Mỹ với cuộc đại giải pháp mạng tư sản Pháp. Trên cơ sở kế thừa những tư tưởng tiến bộthời kỳ Khai sáng, hai bản Tuyên ngôn là nhữnglời xác định đầy sức thuyết phục về quyền nhỏ người, quyền dân tộc, về lý lẽ “chủ quyền nhân dân” trong cuộc tranh đấu chống lại cơ chế phong kiến siêng chếhướng con tín đồ vươn tới các giá trị dân chủ, cực hiếm nhân văn cao cả về từ do, bình đẳng, bác ái.

Các phiên bản Tuyên ngôn xác minh những quyền con tín đồ cơ phiên bản nhất sẽ là quyền sống, quyền từ bỏ do, quyền bình đẳng, quyền tư hữu tài sản. Đó là “quyền tự nhiên, ko thể ủy quyền vàbất khả xâm phạm của mỗi nhỏ người”(1).

Trong bảnTuyên ngôn độc lậpnướcMỹ, tác giả Thomas Jefferson khẳng định các nước ở trong địa phải gồm quyền là tổ quốc tự bởi vì và độc lập và từ việc xóa khỏi quyền ách thống trị của thực dân Anh, cuộc đấu tranh do nền chủ quyền của những bang nằm trong địa ở Bắc Mỹ cũng nhằm tới tranh đấu cho các quyền tự nhiên của riêng mỗi bé người. Với đều giá trị to to như vậy hai bạn dạng Tuyên ngôn đánh mốc lốt son trong sự nghiệp tranh đấu giải phóng dân tộc và giải phóng nhỏ người. Đó là bản Tuyên ngôn có đậm cực hiếm nhân văn, nhân bản, là căn cơ để thành lập các bạn dạng Hiến pháp dân chủ tân tiến của nước Pháp, đất nước mỹ sau đó.

BảnTuyên ngôn nhân quyền và dân quyềncủa biện pháp mạng Pháp năm 1791 cũng nêu rõ: “Người ta sinh ra thoải mái và bình đẳng về quyền lợi, cùng phải luôn luôn luôn được thoải mái và đồng đẳng về quyền lợi”(2).

TrongTuyên ngôn độclậpnăm 1945 của Việt Nam, từ mọi dòng đầu tiên, hồ chí minh đã trích dẫn những câu lừng danh nhất vào hai phiên bản Tuyên ngôn lịch sử hào hùng đó với thái độ rất trân trọng: “Tất cả mọi tín đồ đều sinh ra bao gồm quyền bình đẳng. Chế tác hóa mang đến họ đa số quyền không ai hoàn toàn có thể xâm phạm được; giữa những quyền ấy, tất cả quyền được sống, quyền tự do thoải mái và quyền mưu ước hạnh phúc…”. Ở đây, hcm đãxuất vạc từ phần nhiều giá trị nhân bản cao cả, mang tính phổ quát toàn trái đất làm cơ sở, kim chỉ nam cho cuộc chống chọi của dân tộc bản địa Việt Nam. Trường đoản cú đó, Người xác định cuộc chống chọi giải phóng dân tộc vn cũng là nhằm mục đích thực hiện đa số quyền chủ yếu đáng, thiêng liêng ko ai có thể xâm phạm, là việc tiếp nối của lá cờ hóa giải dân tộc, hóa giải con bạn mà những cuộc giải pháp mạng Pháp, bí quyết mạng Mỹ đã giương cao.

Chủ tịch hồ chí minh đã gồm sự thừa kế và mở rộng, cách tân và phát triển vượt bậc hồ hết giá trị của các bạn dạng Tuyên ngôn trước đó trong thời đại mới. TrongTuyên ngôn độc lậpcủa nước Mỹ, nguyên bạn dạng câu “tất cả phần đông người” là “tất cả bầy ông” (All men). Nguyên bạn dạng của câu đó là đặt trong toàn cảnh nước Mỹ trong năm cuối cầm cố kỉ XVIII lúc chế độ nô lệ còn tồn tại, sự khác nhau và tẩy chay chủng tộc khôn cùng nặng nề, mọi người lũ ông bao gồm quyền nhưng mà Tuyên ngôn đề cập mang đến chỉ là đa số người bọn ông domain authority trắng. Như vậy, những quyền cơ bản của con người, quyền vốn bao gồm ấy lại không dành cho tất cả hầu hết người, nhưng chỉ dành riêng cho lũ ông domain authority trắng. Còn với hồ Chí Minh, Người xác minh một giải pháp rõ ràng, quyền là dành riêng cho “tất cả hầu hết người”, không rõ ràng địa vị, thành phần, tôn giáo,giới tính, sắc đẹp tộc. Đó là sự việc mở rộng hay đối, đem lại những quý hiếm to khủng và cân xứng với sự phân phát triển hiện đại của nhân loại.

Cũng tự việc khẳng định đạo lý và chính nghĩa của nhân loại, hồ chí minh đã vén trần bộ mặt giả dối, thực chất tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp. TrongTuyên ngôn độc lập, bạn đã tổng quan một cách sâu sắc tội ác của thực dân Pháp trong gần 100 năm ách thống trị ở nước nhà ta trên toàn bộ các mặt, quan trọng làviệc chà đạp, tước giành quyền những quyền thoải mái và tự nhiên của con người, của dân tộc. Cùng từ đó, người khẳng định: vào thời đại mới, ko chỉ chính sách phong kiến chăm chế mà nhà nghĩa thực dân với thực chất tàn bạo của nó rất cần phải xóa bỏ, để bảo đảm an toàn quyền và nhân phẩm của bé người. Khi còn chủ nghĩa thực dân, còn tình trạng dân tộc này áp bức, nô dịch dân tộc bản địa khác thì chắc chắn quyền con fan ở các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc bị chà đạp, không được ghi nhận và thực hiện.

Một điểm đáng chú ý nữa là từ bỏ quyền của nhỏ người, hcm đã suy rộng ra quyền dân tộc“các dân tộc bản địa trên quả đât đều hình thành bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng có thể có quyền sống,quyền vui miệng và quyền tự do”(3). Từ quyền nhỏ người, người suy rộng lớn ra quyền dân tộc bản địa cũng là quyền từ bỏ nhiên, linh nghiệm “là lẽ phải không có ai chối gượng nhẹ được”(4).Nếu như trong bản Tuyên ngôn của nước mỹ đã đề cập đến cả quyền nhỏ người, quyền dân tộc, thì đến bạn dạng Tuyên ngôn của vn đã kết nối hai phạm trù pháp lý cơ bản này vào mối tương tác biện chứng, nghiêm ngặt với nhau. Dân tộc chủ quyền là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền con bạn và ngược lại thực hiện quyền con người đó là phát huy các giá trị cừ khôi và chân thành và ý nghĩa thật sự của tự do dân tộc. Quyền con người tối đa chính là được sinh sống trong quốc gia tự do, là công dân của một nước độc lập.

Bên cạnh đó, tp hcm đã mở rộng nội hàm tư tưởng quyền dân tộc cả chiều rộng với chiều sâu, mà lại các bản Tuyên ngôn trước chưa đề cập đến. Căn nguyên từ hoàn cảnh nước vn thuộc địa vừa new giành hòa bình và bối cảnh lịch sử vẻ vang quốc tế bấy giờ, hcm khẳng định: quyền dân tộc không chỉ có là quyền dân tộc bản địa tự quyết, mà còn là một quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền thống tốt nhất và trọn vẹn lãnh thổ.Độc lập dân tộc đã gắn bó mật thiết với các nguyên tắc dân tộc bản địa bình đẳng và tự quyết, với quyền sống cùng quyền niềm hạnh phúc của từng dân tộc. Rộng nữa, quyền độc lập, bình đẳng tại chỗ này phải được xác lập trong mối quan hệ với toàn bộ các nước trên vậy giới, không phân biệt phệ nhỏ, mạnh bạo yếu hay khác nhau về thể chế chủ yếu trị.Vì thế,Tuyên ngôn độc lậpkhông còn chỉ dành cho dân tộc nước ta mà đó còn là sự cổ vũ, lời xác minh thiêng liêng của tất cả các dân tộc bản địa trên gắng giới, nhất là các dân tộc nhỏ tuổi yếu đang chịu đựng sự cai trị của nhà nghĩa thực dân.

Từ quyền con bạn suy rộng ra quyền dân tộc, Tuyên ngôn hòa bình đã đóng góp phần tạo lập và xác minh một nền pháp luật và công lý new của lộng lẫy nhân loại, hướng tới công bằng, bình đẳng, xóa sổ ách áp bức, bóc tách lột, bất công bên trên bình diện quốc gia và quốc tế. Công lý ấy về sau không chỉ là trở thành nguyên lý lập hiến của Việt Nam, của tương đối nhiều quốc gia khác nhưng mà trở thành quy định pháp lý thế giới khi nó đã làm được ghi vào phối hợp quốc với các công ước nước ngoài liên quan lại đến độc lập quốc gia, về quyền hòa bình dân tộc cùng quyền từ quyết.

Xem thêm: Anh 11 Unit 10 Lớp 11: Language (Trang 60, Language Focus Unit 10 : Nature In Danger

Hai bản Tuyên ngôn nước Pháp, đất nước mỹ đề cập mang lại quyền nhỏ người, quyền dân tộc là quyền thiêng liêng, là 1 trong tất yếu của chế tạo hóa. Nhưng mà là người dân của một nước trực thuộc địa, hcm thấu hiểu sâu sắc rằng quyền thiêng liêng, vốn bao gồm ấy ko phải tự nhiên và thoải mái mà tất cả được, mà buộc phải đổ máu, hy sinh, cần đấu tranh với quyết trung khu “thà quyết tử tất cả, chứ nhất thiết không chịu đựng mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(5).Đứng trước những thách thức khắc nghiệt của kế hoạch sử, một dân tộc không biết đấu tranh cho độc lập, tự do thì cũng không xứng đáng được tận hưởng nền độc lập, từ do. BảnTuyên ngôn độc lậpcủa hcm đã khẳng định: “Dân ta vẫn đánh đổ các xiềng xích thực dân sát 100 trong năm này để xây dựng nên nước việt nam độc lập…Một dân tộc bản địa đã kiêu dũng chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan dạ đứng về phe Đồng Minhchống phân phát xítmấy năm nay, dân tộc đó bắt buộc được trường đoản cú do! dân tộc bản địa đó bắt buộc được độc lập!”(6). Dân tộc bản địa đó còn có quyết trung khu sắt đá “đem toàn bộ tinh thần với lực lượng, tính mạng con người và của cải để cầm lại quyền trường đoản cú do, độc lập ấy!”(7).

Sự thành lập và hoạt động củaTuyên ngôn độc lậpthực sự là 1 trong những mốc son trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cũng như trong cuộc đấu giải phóng của những dân trực thuộc địa. Trường hợp hai phiên bản Tuyên ngôn của Pháp và Mỹ khắc ghi mốc quan trọng đặc biệt trong cuộc đương đầu chống cơ chế phong kiến, trong sự nghiệp chiến đấu giải phóng nhỏ người; thì Tuyên ngôn độc lậpbáo hiệu 1 thời đại mới, thời đại giải phóng những dân tộc khỏi ách áp bức của công ty nghĩa thực dân trên bài bản toàn chũm giới; thời đại của những dân tộc bị áp bức, bóc lột giành lại quyền sống, quyền độc lập, trường đoản cú do.

KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN TẮC VỀ CHỦ QUYỀN NHÂN DÂN

Tiếp thu những bốn tưởng tiến bộ trong tác phẩmKhế cầu xã hộicủaJean Jacques Rousseau,Tuyên ngôn độc lậpcủa Mỹ xác minh chân lý: “Rằng để đảm bảo cho những nghĩa vụ và quyền lợi này, những chính phủ được lập ra trong quần chúng và giành được những quyền lực chính đại quang minh trên đại lý sự duy nhất trí của nhân dân”(8).Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyềncủa Pháp đã chỉ ra “sự thiếu hiểu biết, lạnh nhạt hoặc coi thường phần lớn quyền của nhỏ người chính là nguyên nhân nhất dẫn cho những tai ương của cộng đồng, với dẫn đến việc thối nát của những chính quyền... Mục đích của toàn bộ các tổ chức triển khai chính trị là bảo đảm an toàn các quyền thoải mái và tự nhiên và bất khả xâm phạm của bé người”(9). Sự quan trọng của việc xây dựng chính quyền nhân dân, chuyển động vì kim chỉ nam cao nhất bảo đảm quyền bé người, vì hạnh phúc con tín đồ đã được xác định trong hai bản Tuyên ngôn lịch sử vẻ vang này. Chưa dừng lại ở đó nữa “bất cứ khi nào một thể chế tổ chức chính quyền nào kia phá tan vỡ những kim chỉ nam này, thì nhân dân có quyền chuyển đổi hoặc loại trừ chính quyền đó với lập đề nghị một tổ chức chính quyền mới, đặt lên trên nền tảng những nguyên tắc cũng tương tự tổ chức triển khai quyền hành theo một thể chế sao để cho có công dụng tốt tuyệt nhất đối với bình an và hạnh phúc của họ”(10).

Cuộc giải pháp mạng tháng Tám ở vn do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo không chỉ là cuộc giải pháp mạng làm trách nhiệm giải phóng dân tộc, xóa sổ xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp cùng của vạc xít Nhật. Cuộc phương pháp mạng ấy đồng thời triển khai nhiệm vụ lật đổ cơ chế quân chủ chuyên chế sống thọ ngót ngay gần 1.000 năm. Nước ta từ một nước nằm trong địa, phong kiến đang trở thành một nước độc lập, theo cơ chế Dân chủ Cộng hòa.

TrongTuyên ngôn độc lập, tp hcm thể hiện rất rõ ràng chủ thể của cuộc cách mạng chính là nhân dân, kết quả đó cách mạng dành được do nhân dân tạo ra sự và quần chúng là người bảo đảm an toàn thành trái đó: “Dân ta vẫn đánh đổ những xiềng xích thực dân sát 100 trong năm này để xây dựng nên nước vn độc lập. Dân ta lại tiến công đổ cơ chế quân chủ mấy mươi thay kỉ nhưng mà lập nên chế độ Dân công ty Cộng hoà”.Có thể nói, mang đến đây nguyên tắc“chủ quyền nhân dân” với ý nghĩa nhân dân là cửa hàng nước nước ta mới, của chính sách Dân nhà Cộng hòa đã làm được Hồ Chí Minh xác định rõ ràng. Hơn nữa, có mang nhân dân mà sài gòn sử dụng không bó thon trong giai cấp, tầng lớp nào mà lại là mọi người dân việt nam yêu nước, không rõ ràng giới tính, địa vị, tôn giáo, giai cấp.

Chế độ Dân nhà Cộng hòa được hcm trong Tuyên ngôn là chính sách thực hành nguyên tắc“chủ quyền nhân dân” một bí quyết triệt để và thực chất. Đó là cơ chế lập ra từ kế quả đấu tranh của nhân dân, được chế tạo theo ý nguyện của những tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu cao cả“Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc” đến nhân dân.Tư tưởng này của Người sau đó được thể hiện rõ rệt trong Hiến pháp 1946 - bạn dạng Hiến pháp dân chủ thứ nhất của việt nam do tín đồ làm trưởng phòng ban soạn thảo: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn cục nhân dân vn không sáng tỏ nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Điều 7 trong Hiến pháp ghi dìm quyền chính trị của công dân: tất cả công dân việt nam đều bình đẳng trước pháp luật, phần đông được tham gia tổ chức chính quyền và công việc kiến quốc tùy theo năng lực và đức hạnh của mình. Nhân dân có quyền đưa ra quyết định những quá trình trọng đại của đất nước cũng giống như bãi miễn những đại biểu mình đã bầu ra.

Có thể nói, ra đời sau hai bản Tuyên ngôn lịch sử của thế giới hơn một trăm năm, vào bối cảnh lịch sử dân tộc mới, bảnTuyên ngôn độc lậpcủa việt nam đã kế thừa, chắt lọc cách tân và phát triển giá trị căn cốt, có tính chắc chắn và nhiều nhất của hai bạn dạng Tuyên ngôn trước đó. Với rất nhiều giá trị đó,Tuyên ngôn Độc lậpcủa Việt Nam không chỉ là lời tuyên ba độc lập, khai sinh cho 1 Nhà nước nước ta Dân nhà Cộng hòa theo đuổi kim chỉ nam “Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc”, cơ mà còn góp sức quan trong cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải hòa con tín đồ và vì hạnh phúc của nhỏ người.

TS. Lê Thị Hằng

Học viện thiết yếu trị non sông Hồ Chí Minh

___

(1) (7) (8) (9) Nguyễn Văn Út:9 bản Tuyên ngôn lừng danh thế giới, Nxb. Văn hóa truyền thống thông tin, H, 2006, tr. 125, 126, 285, 286.

Xem thêm: Cơ Sở Tế Bào Của Quy Luật Phân Li Là, Cơ Sở Tế Bào Học Của Quy Luật Phân Li

(2) (3) (4) (5) (6) (10) (11) hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb. Thiết yếu trị nước nhà Sự thật, H, 2011, t. 4, tr. 1, 1, 1, 534, 1, 3, 3.