Trắc nghiệm tin học 11 hk1 có đáp an

  -  
Xét khai báo tiếp sau đây trong Pascal:Var X,Y,Z : integer;C : char;I,J : real;N : word;Bộ nhớ cấp phát cho 7 đổi thay này là:


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 hk1 có đáp an

Câu 8: cho khai báo biến tiếp sau đây (trong Pascal):Var m,n :integer;x,y :real;lệnh gán nào sau đó là sai?


Câu 11: Hãy cho thấy câu lệnh đưa ra màn hình hiển thị câu: “Xin chao” và con trở đặt ở cùng sản phẩm với câu đó (không xuống hàng).


Hãy cho thấy thêm đoạn công tác sau có mấy lỗi:Var x,y:integer;Kq:boolean;BeginX:=3; y:=2;If x>y then kq=true; else kq:=false;End.
Cho biết tác dụng của đoạn chương trình sau:N:=5;tong:=0;For i:=1 to lớn n dof ( i mod 3=0) then Tong:=tong+i;Write( ‘ tong la ’, tong);

Câu 21: Trong ngữ điệu lập trình Pascal, mang đến đoạn chương trình sau:Var a,b :byte ;Begina :=5 ; b :=3;a :=b ; b :=a ;writeln(b,a) ;end.Trên màn hình sẽ có công dụng là:


Câu 22: cùng với S có giá trị 7.345.Kết quả thừa nhận được sau thời điểm thực hiện câu lệnh:Writeln(‘ Tong S=’, S:6:2);là:


Câu 25: tiến hành đoạn chương trình sau đây:a:=2;while aGiá trị làm sao dưới đấy là giá trị của a được hiện tại trên màn hình:
Xem thêm: Lưu Ý Khi Vẽ Sigil Có Bị Gì Không, Cách Tạo Sigil

A.
*

B.
*

C.
*

D.
*

*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học kì 1Kiểm tra học kì 2
Luyện thi theo bài bác học
Luyện thi thpt Quốc GiaXem thêm: Thế Nào Là Kế Hoạch Bài Dạy Là Gì, Thế Nào Là Kế Hoạch Bài Dạy

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài phía dẫn
Bài có tác dụng vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT