Trong Bảng Tuần Hoàn Số Thứ Tự Của Ô Là

  -  

- các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Trong bảng tuần hoàn số thứ tự của ô là

- những nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị (electron có tác dụng tham gia vào quá trình hình thành links hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số sản phẩm tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số phường = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

 

2. Chu kì cùng nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

- Số máy tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: có chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: có chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg nằm trong chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

b) nhóm nguyên tố

- nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố cơ mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tựa như nhau, vì vậy có đặc điểm hóa học tương tự nhau và được xếp thành một cột.

- tất cả 2 một số loại nhóm yếu tố là team A với nhóm B:

+ đội A: bao gồm các thành phần s với p.

Số thiết bị tự đội A = tổng số e lớp ngoài cùng.

Xem thêm: Toán Luyện Tập Lớp 4 Trang 83, Giải Toán Lớp 4 Trang 83 Luyện Tập, Bài 1, 2, 3

+ team B: bao gồm các nguyên tố d với f có thông số kỹ thuật e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy:

* trường hợp (x + y) = 3 → 7 thì yếu tố thuộc đội (x + y)B.

* ví như (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc team VIIIB.

* ví như (x + y) > 10 thì nhân tố thuộc đội (x + y – 10)B.


- Khối các nguyên tố s, p, d, f

- Khối những nguyên tố s: gồm các nguyên tố team IA với IIA

- Là những nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc những nhóm tự IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

- Là hồ hết nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối những nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc đội B.

- Là đầy đủ nguyên tố cơ mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối những nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc bọn họ Lantan cùng họ Actini.

Xem thêm: Giải Địa Lý Lớp 8 Bài 14 : Đông Nam Á, Lý Thuyết Địa Lý Lớp 8 Bài 14: Đông Nam Á

- Là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.