HẮC QUẢN GIA

     

Chap mới nhất: 162Muốn đọc các chap trước thì mọi người vào các trang website đọc truyện tranh online search nha, trên đó gồm hết đấy. =))

Chap 28 – 108: Kaze no Hana

Chap 103 – 106: Ji Lung Linh

Ở đây có từ chương 126 nha.

VOLUME 32Chap 185: Tay quản gia ấy, Đồng điệu
*
Chap 184: Tay quản ngại gia ấy, lưu lạc
Chap 183: Tay cai quản gia ấy, hủy diệt
Chap 182: Tay quan liêu gia ấy, Hỏi đáp
Chap 181: Tay cai quản gia ấy, Đánh giá
Chap 180: Tay quản gia ấy, tuyển dụng
Chap 179: Tay quản ngại gia ấy, Khen thưởng
Chap 178: Tay quản lí gia ấy, rầy la trách
Chap 177: Tay quản lí gia ấy, Chỉ dẫn
Chap 176: Tay quản gia ấy, Trong nhà bếp
VOLUME 31Chap 175: Tay cai quản gia ấy, Đồng cảm
Chap 174: Tay cai quản gia ấy, Điều trị
Chap 173: Tay quản gia ấy, Hồi phục
Chap 172: Tay quan gia ấy, Trị liệu trung khu lý
Chap 171: Tay quản gia ấy, chảy thành mây khói
Chap 170: Tay quản gia ấy, Lang thang
Chap 169: Tay quản ngại gia ấy, Gào thét
Chap 168: Tay quản gia ấy, Xác minh
Chap 167: Tay quản gia ấy, Cứng cỏi
Chap 166: Tay quản lí gia ấy, từ bỏ chối
VOLUME 30
Chap 165: Tay quan tiền gia ấy, dạy dỗ
Chap 164: Tay quản lí gia ấy, Dẫn dắt
Chap 163: Tay cai quản gia ấy, Quy phục
Chap 162: Tay quản lí gia ấy, thuê mướn
Chap 161: Tay cai quản gia ấy, Ngoan cố
Chap 160: Tay quản lí gia ấy, Bất cẩn
Chap 159: Tay cai quản gia ấy, Phân phối
Chap 158: Tay quan lại gia ấy, nước ngoài quốc
Chap 157: Tay cai quản gia ấy, ngã giá
VOLUME 29
*
Chap 156: Tay quản ngại gia ấy, Đề nghị
Chap 155: Tay quản gia ấy, vắng mặt
Chap 154: Tay cai quản gia ấy, Xa xứ
Chap 153: Tay quản ngại gia ấy, Tập hợp
Chap 152: Tay quan gia ấy, tách rời
Chap 151: Tay cai quản gia ấy, Lười biếng
Chap 150: Tay quản ngại gia ấy, Mê hoặc
Chap 149: Tay cai quản gia ấy, Huy động
Chap 148: Tay quản ngại gia ấy, thú vui và nỗi buồn
VOLUME 28
*
Chap 147: Tay cai quản gia ấy, phong thái Trung Hoa
Chap 146: Tay quan tiền gia ấy, Chạy trốn
Chap 145: Tay quản gia ấy, Hộ tống
Chap 144: Tay cai quản gia ấy, bắt giữ
Chap 143: Tay cai quản gia ấy, tán dương
Chap 142: Tay quản gia ấy, trừng phạt
Chap 141: Tay quản lí gia ấy, rộp đoán
Chap 140: Tay quản gia ấy, xác nhận
VOLUME 27
Chap 139: Tay quản lí gia ấy, ngã rạch
Chap 138: Tay quản lí gia ấy, trau chuốt
Chap 137: Tay quản ngại gia ấy, giao ước
Chap 136: Tay quản ngại gia ấy, trả lời
Chap 135: Tay quản lí gia ấy, lễ vật
Chap 134: Tay quản ngại gia ấy, nhức khổ
VOLUME 26
*
Chap 133: Tay cai quản gia ấy, thay đổi mất
Chap 132: Tay quản gia ấy, ngưỡng mộ
Chap 131: Tay quản ngại gia ấy, cựu binh
Chap 130: Tay quản lí gia ấy, triệu chứng thực
Chap 129: Tay quản ngại gia ấy, phức tạp
Chap 128: Tay quản lí gia ấy, xem xét
Chap 127: Tay quản ngại gia ấy, tuyên dương
VOLUME 25
*
Chap 126: Tay quản lí gia ấy, trở lại
Chap 125: Tay cai quản gia ấy, vào viện
Chap 124: Tay quản ngại gia ấy, minh bạch
Chap 123: Tay quản gia ấy, mong chờ mòn mỏi
Chap 122: Tay cai quản gia ấy, chẳng thể suy chuyển
Chap 121: Tay quản ngại gia ấy, âm thầm lắng nghe
VOLUME 24
*
Chap 120: Tay quản lí gia ấy, trữ tình
Chap 119: Tay quản lí gia ấy, đào tạo
Chap 118: Tay quản ngại gia ấy, tu sửa
Chap 117: Tay quản ngại gia ấy, đấu tay đôi
Chap 116: Tay cai quản gia ấy, trang phục
Chap 115: Tay cai quản gia ấy, lắng tai cẩn thận
Chap 114: Tay cai quản gia ấy, công kích
VOLUME 23
*
Chap 113: Tay quản lí gia ấy, độc lập
Chap 112: Tay quản gia ấy, độc diễn
Chap 111: Tay quản gia ấy, thương hiệu trộm
Chap 110: Tay quản lí gia ấy, khiếp ngạc
Chap 109: Tay quản lí gia ấy, tín ngưỡng
VOLUME 22
*
Chap 108: Tay quản gia ấy, dưới mặt nước
Chap 107: Tay quản gia ấy, cưỡng chế
Chap 106: Tay quản lí gia ấy, lắng nghe
Chap 105: Tay quản gia ấy, phát biểu
Chap 104: Tay cai quản gia ấy, tai tiếng
VOLUME 21
*
Chap 103: Tay quản ngại gia ấy, bất minh
Chap 102: Tay cai quản gia ấy, càn quét
Chap 101: Tay quản ngại gia ấy, đụng đầu
Chap 100: Tay quản gia ấy, đào thoát
Chap 99: Tay quản ngại gia ấy, cuồng bạo
VOLUME 20
*
Chap 98: Tay quản lí gia ấy, trả lời
Chap 97: Tay quản ngại gia ấy, cảm hứng
Chap 96: Tay quản ngại gia ấy, khuyến khích
Chap 95: Tay quản lí gia ấy, thất vọng
Chap 94: Tay quản ngại gia ấy, kích thích
VOLUME 19
*
Chap 93: Tay quản gia ấy, hạ xuống
Chap 92: Tay quản lí gia ấy, phụng sự
Chap 91: Tay quản gia ấy, biến hóa đổi
Chap 90: Tay cai quản gia ấy, rút lui
Chap 89: Tay quản lí gia ấy, cảnh báo
Chap 88: Tay cai quản gia ấy, nuôi dưỡng
VOLUME 18
*
Chap 87: Tay quản ngại gia ấy, phóng sự điều tra
Chap 86: Tay cai quản gia ấy, trên xe
Chap 85: Tay quản gia ấy, trượt xuống
Chap 84: Tay cai quản gia ấy, tưởng tượng
Chap 83: Tay quản ngại gia ấy, quá nhận
VOLUME 17
*
Chap 82: Tay quản ngại gia ấy, mỉm cười xán lạn
Chap 81: Tay quản gia ấy, vô dịch
Chap 80: Tay quản lí gia ấy, ném đẹp
Chap 79: Tay quản ngại gia ấy, bình thường kết
Chap 78: Tay quản ngại gia ấy, truy nã đuổi
VOLUME 16
*
Chap 77: Tay quản lí gia ấy, trình diễn
Chap 76: Tay quản lí gia ấy, lập mưu
Chap 75 Tay quản ngại gia ấy, tán gẫu
Chap 74: Tay quản gia ấy, tiếp cận
Chap 73: Tay quản lí gia ấy, điều đình
VOLUME 15
*
Chap 72: Tay cai quản gia ấy, hâm mộ
Chap71: Tay quản lí gia ấy, mưu mẹo
Chap 70: Tay cai quản gia ấy, chỉ dẫn
Chap 69: Tay quản gia ấy, cải trang
Chap 68: Tay cai quản gia ấy, dọn dẹp
VOLUME 14
*
Chap 67: Tay quản lí gia ấy, sống trường
Chap 66: Tay cai quản gia ấy, điên cuồng
Chap 65: Tay quản ngại gia ấy, võ thuật dũng cảm
Chap 64: Tay quản ngại gia ấy, trọng thương
Chap 63: Tay quản ngại gia ấy, tu luyện
VOLUME 13
*
Chap 62 Tay quản gia ấy, trưởng thành
Chap 61: Tay cai quản gia ấy, ra đời
Chap 60: Tay quản lí gia ấy, dao động
Chap 59: Tay quản gia ấy, thỏa hiệp
Chap 58: Tay quản lí gia ấy, thủ đao
VOLUME 12
*
Chap 57: Tay quản lí gia ấy, đánh nhau gian khổ
Chap 56: Tay quản gia ấy, mong lượng
Chap 55: Tay quản ngại gia ấy, quá thãi
Chap 54: Tay quản gia ấy, vô song
Chap 53: Tay quản gia ấy, ẩu đả
VOLUME 11
*
Chap 52: Tay quản ngại gia ấy, trên tàu
Chap 51: Tay quản ngại gia ấy, xuất cảng
Chap 50: Tay cai quản gia ấy, mai táng
Chap 49: Tay quản gia ấy, dị dạng
Chap 48: Tay quản gia ấy, giải quyết
VOLUME 10
*
Chap 47: Tay quản ngại gia ấy, trầm mặc
Chap 46: Tay quản gia ấy, không buộc phải thiết
Chap 45: Tay quản gia ấy, di chuyển
Chap 44: Tay cai quản gia ấy, than vãn
Chap 43: Tay quản lí gia ấy, cường tráng
VOLUME 9
*
Chap 42: Tay quản gia ấy, đại diện
Chap 41: Tay quản gia ấy, tử vong
Chap 40: Tay quản gia ấy, giam giữ
Chap 39: Tay cai quản gia ấy, bất ngờ
Chap 38: Tay quản ngại gia ấy, bi kịch
VOLUME 8
*
Chap 37: Tay quản lí gia ấy, uy tín mới
Chap 36: Tay cai quản gia ấy, theo hầu
Chap 35: Tay quản lí gia ấy, trả thành
Chap 34: Tay quản gia ấy, điềm tĩnh
Chap 33: Tay quản ngại gia ấy, tín nhiệm
VOLUME 7
*
Chap 32: Tay quản ngại gia ấy, cười cợt nhạo
Chap 31: Tay quản ngại gia ấy, giám sát
Chap 30: Tay cai quản gia ấy, nuôi dưỡng
Chap 29: Tay cai quản gia ấy, xứng đáng xấu hổ
Chap 28: Tay quản ngại gia ấy, đàm phán
VOLUME 6
*
Chap 27: Tay quản ngại gia ấy, trình diễn
Chap 26: Tay cai quản gia ấy, đồng nghiệp
Chap 25: Tay quản lí gia ấy, điều trị
Chap 24: Tay quản gia ấy, sảnh khấu
VOLUME 5
*
Chap 23: Tay cai quản gia ấy, giao lưu
Chap 22: Tay quản ngại gia ấy, thuần khiết
Chap 21: Tay cai quản gia ấy, cạnh tranh
Chap 20: Tay quản lí gia ấy, quan niệm
VOLUME 4
*
Chap 19: Tay cai quản gia ấy, dị nhân
Chap 18: Tay quản ngại gia ấy, theo dõi
Chap 17: Tay quản ngại gia ấy, kình địch
Chap 16: Tay cai quản gia ấy, dị bang
Chap 15: Tay quản lí gia ấy, nạp năng lượng bám
VOLUME 3
*
Chap 14: Tay cai quản gia ấy, đi săn
Chap 13: Tay quản lí gia ấy, gửi tang
Chap 12: Tay cai quản gia ấy, làm phản công
Chap 11: Tay quản ngại gia ấy, hoài niệm
Chap 10: Tay quản lí gia ấy, hồi tưởng
VOLUME 2
*
Chap 9: Tay quản lí gia ấy, đụng trán
Chap 8: Tay cai quản gia ấy, xứng đáng khen
Chap 7: Tay quản gia ấy, thất thường
Chap 6: Tay cai quản gia ấy, khởi động
Chap 5: Tay cai quản gia ấy, bận rộn
VOLUME 1
*
Chap 4: Tay quản lí gia ấy, đại ác ma
Chap 3: Tay quản ngại gia ấy, cực mạnh
Chap 2: Tay cai quản gia ấy, vạn năng
Chap 1: Tay quản gia ấy, đắc lực