TỪ ĐIỂN PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

     

Kiến thức hóa vô cơ hay hữu cơ cũng thường rất đa dạng. Mong xử lý giỏi một bài bác tập hóa, yêu cầu nắm được phương trình hóa học. Bởi vậy, kiến Guru gửi đến các em Từ điển phương trình hóa học hóa vô sinh 11 tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Từ điển phương trình hóa học

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ bỏ điển phương trình hóa học: Chương Sự năng lượng điện li

Để thực hiện xuất sắc các phương trình hóa học ở chương sự điện li, những em đề nghị nắm được:

- phản ứng trung hòa (giữa axit và bazơ) chế tác thành muối cùng nước.

- Điều khiếu nại để xảy ra phản ứng đàm phán ion vào dung dịch chất điện li: sản phẩm tạo thành sau làm phản ứng đề xuất có:

+ chất kết tủa.

+ chất khí.

+ chất điện li yếu (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được tính tan khi những ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ một số kết tủa tuyệt gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ một trong những chất khí hay gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết phù hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết hợp với H+),...

+ một số muối tan: muối hạt của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

II. Tự điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa tất cả tính khử (khi tác dụng với sắt kẽm kim loại và hiđro), vừa bao gồm tính lão hóa (khi tính năng với oxi). Nitơ được pha trộn trong phòng phân tích từ muối hạt amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac và muối amoni:

1.

2.(sản phẩm có mặt khói trắng, dùng để làm nhận biết NH3)

Amoniac tất cả tính khử mạnh khỏe (do yếu tắc Nitơ tất cả số oxi hoá -3 trong phân tử) và bao gồm tính bazơ yếu

Muối amoni mọi dễ bị phân hủy vị nhiệt, tùy vào nơi bắt đầu axit tạo nên thành mà sản phẩm sinh ra đang khác nhau.

3. Axit nitric với muối nitrat:

Đối với các chất đã tại mức oxi hóa cao nhất, HNO3 gồm tính axit như HCl xuất xắc H2SO4 loãng. Xung quanh ra, HNO3 còn có tính oxi hóa dũng mạnh (do yếu tắc N +5), đưa các chất lên tới mức oxi hóa tối đa của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 chưa hẳn H2 nhưng là các thành phầm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi bội nghịch ứng cùng với HNO3 đặc thành phầm khử có mặt là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng xuất hiện nhiều thành phầm khử khác.

+ Đối với các kim nhiều loại trung bình, yếu ớt như Fe, Cu, Ag thành phầm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong ko khí).

+ Đối với những kim loại dạn dĩ như Al, Mg, Zn ngoài NO còn tồn tại các thành phầm khử không giống N2O, N2, NH4NO3.

Xem thêm: Ngành Sản Xuất Chính Trong Nông Nghiệp Nước Ta Là, : Chăn Nuôi

+ Đối với các chất chưa đạt mức oxi hóa tối đa như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có được phản ứng thoái hóa – khử với HNO3 (NaNO3 cùng H2SO4 có vai trò như HNO3):

Ngoài tính năng với kim loại, HNO3 còn tác dụng được với các phi kim (P, C, S,...) và các hợp chất khác.

Hỗn vừa lòng HNO3 cùng HCl với tỉ trọng 1:3 (nước cường toan) đang hòa rã được những kim các loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối nitrat phần nhiều tan, có xảy ra phản ứng dàn xếp ion trong hỗn hợp với những muối khác:

Ngoài ra, các muối nitrat đều phải có xảy ra làm phản ứng nhiệt độ phân. Sản phẩm của phản nghịch ứng còn tùy thuộc vào gốc kim loại tạo thành.

+ kim loại trước Mg: thành phầm là muối bột nitrit với khí O2:

+ sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu: sản phẩm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 cùng O2.

+ sắt kẽm kim loại sau Cu: thành phầm là kim loại, khí NO2 cùng O2.

4. Photpho:

Photpho vừa tất cả tính thoái hóa (khi chức năng với kim loại, xuống mức oxi hóa -3), bao gồm tính lão hóa (khi tính năng với các chất bao gồm tính thoái hóa như O2, Cl2, ... Số oxi hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric cùng muối photphat:

Axit photphoric là axit bố nấc, có độ bạo dạn trung bình.

Trong phòng thể nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng phương pháp cho P công dụng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được pha trộn từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và phân biệt ion photphat bởi dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử, cơ mà tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + teo Zn + CO2

3.CuO + co Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. Teo + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 co +H2O

8.

CO vừa tất cả tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, tất cả phản ứng với những kim loại khi ở ánh nắng mặt trời cao yêu cầu không dùng CO2 nhằm dập tắt các đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 bội phản ứng với hỗn hợp bazơ chế tác muối cacbonat và hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không gồm O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat với hiđrocacbonat là muối của axit yếu. Muối bột cacbonat có môi trường xung quanh bazơ yếu.

3. Silic và hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc lạnh Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, không tan trong nước, tác dụng với dung dịch kiềm cùng oxit bazơ sản xuất muối silicat.

Xem thêm: Đừng Ăn Thỏa Đói Đừng Nói Thỏa Giận ", Đừng Ăn Thỏa Đói, Đừng Nói Thỏa Giận

*

Từ điển phương trình hóa học

Với những phương trình hóa học trên đây, kiến Guru ước ao rằng để giúp đỡ ích các em xuyên thấu trong quy trình học tập.