Unit 10 Language Focus Lớp 12

     

Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 E. Language Focus trang 114-115

Loạt bài bác soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 10 E. Language Focus để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 12 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn giờ Anh lớp 12.

Bạn đang xem: Unit 10 language focus lớp 12

*

E. Language Focus (Trang 114-115 SGK giờ đồng hồ Anh 12)

Pronunciation

Practise reading the following sentences, playing attention to lớn the stressed syllables

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. Tell me the time.

2. Show me the way.

3. He bought some carrots và cabbages.

4. Come for a swim.

5. Look at the clock on the mantelpiece.

6. I think he wants lớn go tomorrow.

7. It"s not the one I want.

8. Most of them have arrived on the bus.

9. Walk down the path khổng lồ the end of the canal.

10. I’m going home today for Christmas.

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

12. If you don"t have the best, make the best of what you have.

Hướng dẫn dịch:

1. đến tôi biết thời gian.

Xem thêm: Kể Về Một Trải Nghiệm Của Em Ngắn

2. Hãy chỉ đường cho tôi

3. Anh ấy cài một ít củ cà rốt và cải bắp.

4. Đi bơi.

5. Nhìn vào đồng hồ thời trang trên mẫu áo choàng.

6. Tôi nghĩ anh ấy mong mỏi đi vào ngày mai.

7. Đó chưa phải là người mà tôi muốn.

8. Phần đông trong số họ đã đi đến trên xe cộ buýt.

9. Đi cỗ xuống con phố đến cuối kênh.

10. Tôi đã về nhà vào cơ hội giáng sinh.

11. Một bé chim vào tay có giá trị như hai nhỏ trong bụi rậm.

12. Trường hợp bạn không tồn tại những gì xuất sắc nhất, hãy tận dụng hết rất nhiều gì các bạn có.

Grammar

Exercise 1. Complete sentences, using may/might with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, áp dụng may/might cùng với một trong số động từ vào khung.)

Gợi ý:

1. Might rain2. May/might wake3. May/might bite
4. May/might need5. May/might slip6. May/might break

Exercise 2.

Xem thêm: Những Câu Thơ Về Số Phận Người Phụ Nữ Phong Kiến Xưa, Những Câu Thơ Nói Về Số Phận Người Phụ Nữ

Complete the sentences, using needn"t with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, thực hiện needn"t với một trong những động từ trong khung.)

Gợi ý:

1. Needn"t leave2. Needn"t come3. Needn"t walk
4. Needn"t ask5. Needn"t tell6. Needn"t explain

Exercise 3. Complete the sentences with must, mustn"t or needn"t. (Hoàn thành câu với must, mustn"t hoặc needn"t.)

Gợi ý:

1. Must2. Needn"t3. Needn"t4. Must
5. Mustn"t6. Needn"t7. Needn"t8. Must; mustn"t