VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 BÀI 97

     
Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài xích tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 16 bài 97 Vở bài bác tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Viết yêu mến số bên dưới dạng phân số (theo mẫu)

1. Viết yêu đương số bên dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = (4 over 7) 3 : 8 = … 5 : 11 = …

7 : 10 = … 1:15 = … 14 : 21 = …

2. Viết phân số dưới dạng mến rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: (18 over 6) = 18 : 6 = 3 (42 over 7)= ……..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 97

(72 over 9) = …… (99 over 11) = ………

(115 over 23) = …… (150 over 25) = ……..

3. Viết mỗi số thoải mái và tự nhiên dưới dạng một phân số tất cả mẫu bởi 1 (theo mẫu):

Mẫu (8 = 8 over 1);

(5 = ….,,,,,,,,,,,,,12 = ….,,,,,,,,,,,,,,,,,1 = ….,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 = ….)

4. Bao gồm 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của mẫu bánh?

1. 

Mẫu: 4 : 7 = (4 over 7) 3 : 8 = (3 over 8) 5 : 11 =(5 over 11) 

7 : 10 = (7 over 10) 1:15 =(1 over 15) 14 : 21 =(14 over 21) Quảng cáo - Advertisements


2.

Mẫu: (18 over 6) = 18 : 6 = 3 (42 over 7) = 42 : 7 = 6

(72 over 9) = 72 : 9 = 8 (99 over 11)= 99 :11 = 9

(115 over 23) = 115 : 23 = 5 (150 over 25) = 150 : 25 = 6

3. 

(5 = 5 over 1,,,,,,,,,,,,,,12 = 12 over 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 = 1 over 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 = 0 over 1)

4. 

Tóm tắt

*

Chia rất nhiều 3 chiếc bánh mang đến 6 người

*

Ta rất có thể làm như sau:

Chia mỗi mẫu bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho từng người 1 phần tức là (1 over 6) chiếc bánh, kế tiếp chia 3 lần vậy nên thì mỗi người được 3 phần xuất xắc (3 over 6 = 1 over 2) loại bánh.

Đáp số: mọi người được (1 over 2) cái bánh.


Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2: bài bác 118+119. Phép trừ phân số
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 19 VBT Toán 4 tập 2: bài bác 100. Phân số bởi nhau
bài bác học
: chăm mục:

Advertisements


Danh sách bài bác tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài bác tập Toán 4 tập 2: bài bác 97+98. Phân số và phép phân tách số từ nhiên

Mục lục môn Toán 4 (VBT)


CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Luyện tập
Review 3 trang 36 SGK Anh lớp 4 bắt đầu tập 2, My father is Mr Hoa. He is thirty-seven years old. He is a...
đánh giá 3 tiếng Anh 4 new - đánh giá 3 trang 36 SGK tiếng Anh lớp 4 mới tập 2. My father is Mr Hoa....

Xem thêm: Tài Liệu Tự Học Võ Karate Bài 1 :Heian Shodan(Binh An Quyền Sơ Đẳng)


Luyện từ với câu nhà ngữ vào câu kể Ai thay nào ? trang trăng tròn Vở bài xích tập giờ đồng hồ Việt lớp 4 tập 2:...
Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước new đẹp làm sao ! Màu rubi trên sống lưng chú lấp lánh. Tứ cái cánh mỏng như...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT Toán 4 tập 2: bài bác 89. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Em hãy lấy một số trong những dẫn hội chứng để nêu rõ đường nguyễn trãi là nhà văn, nhà khoa học to dưới thời Hậu Lê: Văn...
Em hãy lấy một số trong những dẫn triệu chứng để nêu rõ đường nguyễn trãi là công ty văn, công ty khoa học mập dưới thời Hậu Lê. Văn...
Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: bài xích 73. Chia cho số bao gồm hai chữ số...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hãm Tiết Canh Ngan Bằng Nước Mắm Vừa Sạch Lại An Toàn


Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Tín đồ ta xếp những gói kẹo vào các...