Xử Lý Chuỗi Trong Php

     

Chuỗi là một kiểu dữ liệu quan trọng đặc biệt và hay được sử dụng. Trong bài học kinh nghiệm này, mình đang hướng dẫn các bạn một số hàm giải pháp xử lý chuỗi String vào PHP.

Bạn đang xem: Xử lý chuỗi trong php


"Ra đời, cuộc sống đời thường bươm chải, gồm làm vẫn không tồn tại ăn" buộc phải phải gắn thêm QUẢNG CÁOCác bạn phải hosting WordPress nhanh, rẻ cùng dễ thực hiện có free SLL nên chọn Azdigi nhé.Link đăng ký: NHẬN ngay ƯU ĐÃINếu các bạn oder hosting từ links trên, mình sẽ có được một ít tiền để duy trì. Cảm ơn

echo

echo ($string)

In ra màn hình hiển thị và ko trả về quý hiếm gì

echo "Hello";echo("Hello");

printf

printf ( string $format <, mixed $… > ) : int

In ra theo định dạng


"Người ta tắt AdsBlock chưa hẳn vì bạn ta dại, mà bạn ta quý mình đề xuất coi quảng cáo"Hosting WordPress nhanh, rẻ với dễ thực hiện có không tính phí SLL hãy chọn Azdigi nhé.Link đăng ký: NHẬN ngay ƯU ĐÃINếu các bạn mua hosting từ links trên, mình sẽ sở hữu được một ít tiền để duy trì. Cảm ơn
$str = "Hiiiii";printf("Đây là %s",$str);

print_r

print_r($variable)

In ra screen thông tin của một biến hóa (mảng, đối tượng, chuỗi …)

$arr =array( "key" => "value", "key1" => 2);print_r($arr);

explode

Phân bóc chuỗi đầu vào dựa vào ký từ phân cách, trả về 1 mảng.

$str = "string 1,string2,string3";// explode(phân tách, chuỗi đầu vào, số phần tử muốn lấy ra)$kq = explode(",",$str,3);var_dump($kq);

implode

Ghép các phần tử của mảng thành 1 chuỗi.

$kq = array("string 1","string 2","string 3");$str = implode(",",$kq);echo $str;

str_split

Cắt chuỗi và gửi thành mảng ký tự.

$str = "123456";$kq = str_split($str);print_r($kq);

str_replace

Thay thế ký kết tự hoặc một đoạn chuỗi bởi một ký tự hoặc một đoạn chuỗi khác.

$str = "cầu thơm dừa đủ xoài";$str = str_replace("thơm","chôm chôm",$str);Có thể thay thế hàng loạt bằng phương pháp sử dụng mảng.

$str = "Mâm ngũ quả cầu thơm dừa đầy đủ xoài";$replace = array("dư","chôm chôm","táo","lê");$find = array("cầu", "thơm", "dừa", "đủ", "xoài");$str = str_replace($find, $replace, $str);echo $str;

str_repeat

Lặp một ký kết tự hoặc một chuỗi theo số lần mong muốn muốn.

$str = "hello";$str = str_repeat($str,5);echo $str;

substr

substr($chuoi_ban_dau,

Lấy ra một đoạn chuỗi trường đoản cú chuỗi tía đầu.

$str = "I love you";$str = substr($str, 1, );echo $str;

strstr – stristr

strstr($chuoi_ban_dau, $chuoi_can_tim)

Trả về đoạn chuỗi ban đầu từ đoạn chuỗi phải tìm. Giữ ý, hàm strstr có phân biệt chữ viết hoa – thường.

Trong trường vừa lòng tìm chữ ‘love’, kết quả trả về vẫn là love you. Trong trường hợp tìm chữ ‘Love’, tác dụng trả về là chuỗi rỗng. Để thực hiện trường đúng theo không riêng biệt hoa – thường, chúng ta dùng hàm stristr().

$str = "I love you";$str = strstr($str, "love");// $str = strstr($str, "Love");echo $str;

strpos

strpos($chuoi_ban_dau, $chuoi_ky_tu_can_tim, $vi_tri_xuat_phat)

Tìm địa chỉ của cam kết tự hoặc chuỗi trong đoạn chuỗi ban đầu. Đối số vị trí căn nguyên (offset) hoàn toàn có thể có hoặc không nhé.

$str = "I love you so much";// chuỗi , phần tử, vị trí bắt đầu tìm kiếm$pos = strpos($str, "so");echo $pos;

strtolower

Viết thường toàn bộ ký tự trong chuỗi.

$str = "NOOOO";$str = strtolower($str);echo $str;

strtoupper

Viết hoa toàn bộ ký tự trong chuỗi.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ Của Minh Huệ, Tóm Tắt: Đêm Nay Bác Không Ngủ

$str = "noooo";$str = strtoupper($str);echo $str;

ucfirst

Viết hoa vần âm đầu của chuỗi.

$str = "no name. I think so";$str = ucfirst($str);echo $str;

strlen

Trả về độ dài chuỗi.

$str = "No name here";$len = strlen($str);echo $len;

nl2br

Thêm xuống mẫu cho đoạn chuỗi khi in ấn ra màn hình. Chúng ta xem thử ví dụ như 2 trường hợp không cần sử dụng hàm nl2br và có hàm nl2br.

$str = "No name.I think so";echo $str;$str = nl2br($str);echo $str;

trim

Loại bỏ khoảng trắng nhì đầu chuỗi. Trường vừa lòng ví dụ mặt dưới, khi họ lấy độ lâu năm chuỗi, cực hiếm $len sẽ có được sự khác biệt khi bao gồm hàm trim và không tồn tại hàm trim.

$str = " ABC ";$len = strlen($str);echo $len;$str = trim($str);$len = strlen($str);echo $len;

md5

Băm một chuỗi, một quý hiếm thành 1 đoạn mã hóa theo thuật toán md5.

$str = "123456789";$md = md5($str);echo $md;

htmlentities

Chuyển đổi những ký từ thành thực thể html. Các bạn chạy demo ví dụ bên dưới, nếu không tồn tại hàm htmlentities, những đoạn mã html sẽ được áp dụng.

$str = "NO NAME";$str = htmlentities($str);echo $str;Sau trong khi in ấn ra màn hình, các bạn bấm view source (Ctrl + U) thì đã thấy đoạn mã như vậy này.

*
html_entity_decode

Có tính năng ngược lại cùng với hàm htmlentities.

htmlspecialchars

Hàm htmlspecialchars có tác dụng tương từ với hàm htmlentities.

$str = "NO NAME";$str = htmlspecialchars($str);echo $str;

htmlspecialchars_decode

Có tác dụng ngược lại với hàm htmlspecialchars .

json_encode

Trả về một định dạng JSON xuất phát từ một giá trị lúc đầu truyền vào.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Ước Và Bội Chân Trời Sáng Tạo, Toán Lớp 6 Bài 9: Ước Và Bội

$arr = array( "key" => "value1", "key" => "value1");$json = json_encode($arr);echo($json);$json = json_encode( new class("Red", 4) public $color; public $num; public function __construct($color, $num) $this->color = $color; $this->num = $num; );echo($json);

json_decode

Giải mã một JSOn thành một giá trị hoàn toàn có thể sử dụng vào PHP

$temp = json_decode($json);var_dump($temp);Code mẫu: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc có tác dụng web.